Spomíname

Posledné príspevky
Pozrieť všetky...

Kynologický svet opäť chudobnejší…

(KR 7/2011) Navždy nás opustil Marián Slovák Vrbové – mestečko, ktoré milovníkom histórie pripomenie kráľa Madagaskaru, Mórica Beňovského, futbalistom kráľa ligových strelcov, Jozefa Adamca, a psíčkarom, najmä tým, ktorí sa venujú …

Odišla legenda…

(KR 2/2011) Jennies Joplin Gandamak Píše sa mi to ťažko, no je to tak – už nie je medzi nami. Už za svojho života sa však stala legendou. Ostalo po …

Pred rokom nás opustil Prof. Andrej Bugarský

Spomienka na dlhoročného spolupracovníka magazínu Kynologická revue Je to neuveriteľné, ale je to už rok čo nás 19.7. 2020 navždy opustil Prof. MVDr. JUDr. Andrej Bugarský, CSc. Vysokoškolský pedagóg sa …

Opustil nás bývalý riaditeľ medzinárodných výstav v Nitre Doc. Ing. Alexander Bakoš

Opustila nás ďalšia významná osobnosť slovenskej kynológie, dlhoročný riaditeľ národných a neskôr medzinárodných výstav v Nitre Doc. Ing. Alexander Bakoš. Poznali sme ho aj ako kynologického publicistu a jeho knižné …

Ing. Zoltán Ibos dokončil svoju kynologickú i pozemskú púť

23. 4. 2021 bude dátumom, ktorý sa zapíše čiernymi písmenami do kroniky nielen Klubu chovateľov maďarských pastierskych plemien, ale aj slovenskej kynológie.   Po dlhej a ťažkej nemoci nás vo …

Janka Sýkorová

spomienka na osobnosť slovenskej kynológie (KR 9/2012) Sú dni, na ktoré nezabúdame. Sprevádzajú ich udalosti, keď sme prežili niečo neskutočne krásne, alebo, žiaľ, keď smútok napĺňa naše srdcia. 24. september …

Navždy nás opustil známy slovenský kynológ Marián Štefek

Dovoľujeme si vám s hlbokým zármutkom oznámiť, že 20.1. 2021 nás vo veku 62 rokov navždy opustil známy slovenský kynológ Marián Štefek. Poznali sme ho ako medzinárodného rozhodcu pre posudzovanie …

Navždy odišiel vzácny človek! Dzider Mecner 11.7.2012

(KR 8/2012) Život človeka sa skladá z chvíľ! Chvíľ pekných, na ktoré nikdy nechceme zabudnúť, chvíľ normálnych, na ktoré časom zabudneme, no pri určitých okolnostiach sa nám opäť vynárajú v …

Opustila nás významná osobnosť Dušan Barlík

Dňa 12.11. 2020 vo veku 78 rokov nás náhle navždy opustil Dušan Barlík Poznali sme ho ako vydavateľa a šéfredaktora  mesačníka Chovateľ ale aj periodika Náš pes a prevádzkovateľa spravodajského …

Rozlúčka s Vítom Slezákom

S hlbokým zármutkom musíme oznámiť všetkým priaznivcom plemena boxer, ako aj širokej kynologickej verejnosti,že naše rady navždy opustil Vít Slezák * 29. 1. 1940 + 30. 4. 2012 Chovu boxerov …