Junior Handling 2011

na INTERNATIONAL DOG FESTIVAL Veľká Ida

(KR 9/2011)

Nie je tajomstvom, že prednedávnom som aj ja bola aktívnou účastníkou súťaže tak populárnej, ako je junior handling. Taktiež sa však neostýcham priznať, že som sa stala aj spoluorganizátorkou historicky prvej medzinárodnej výstavy psov vo Veľkej Ide International Dog Festival, konanej v dňoch 23. – 24. 7. 2011 a pravdou je aj to, že môj otec bol generálnym sekretárom. Možno práve spleť vyššie uvedených faktov spôsobila, že junior handling na tejto výstave bol iný.

Áno, iný po stránke posudzovania, predovšetkým v prvý deň festivalu, no aj po stránke ekonomickej, pretože práve táto výstava sa stala prvou, na ktorej mladí vystavovatelia,  respektíve ich rodičia, nemuseli „vyhodiť“ peniaze na ďalšie poplatky za súťaž, ktorá, povedzme si úprimne, nie je na slovenských výstavách najlacnejšia. Mladí vystavovatelia spolu so psami prihlásenými do triedy čestnej neplatili žiadne výstavné poplatky, no nemyslím si, že boli prihlásení ukrátení, čo sa týka cien.

23. 7. 2011 – JUNIOR HANDLING 1. kategória, rozhodca Viva Maria Soleckyj Szpunar (PL): 1. Viktória Kyseľová – Bruselský grifón * 2. Kristína Macháleková – Špic malý
23. 7. 2011 – JUNIOR HANDLING 2. kategória, rozhodca Viva Maria Soleckyj Szpunar (PL): 1. Angelika Bobríková – Flat Coated retriever * 2. Veronika Vašendová – Írsky jemnosrstý pšeničný teriér * 3. Vivien Szakács – Koikerhondje

Na sobotu sme o posudzovanie požiadali rozhodkyňu z Poľska, pani Vivu Mariu Soleckyj Szpunar, a aj napriek vyššiemu počtu posudzovaných psov, pre ktoré bola prvotne delegovaná, túto žiadosť prijala. Je pravda, že junior handling posudzovala zdĺhavo a niektorí zúčastnení z nej mali stresy, no je treba všimnúť si aj to, že deťom a mladistvým veľa vysvetlila, pomohla a ukázala. Je viac než pravdepodobné, že na ďalšej výstave sa budú chybám vyvarovať, a o to lepšie bude i hodnotenie. Poľština pani Szpunar nepredstavovala žiadnu bariéru, pretože mala v kruhu skvelých tlmočníkov, ako aj rozhodcov pre junior handling – pána a pani Zembjakovcov, ktorí vystavovateľom dôkladne preložili, čo majú, prípadne nemajú robiť, kde urobili chybu, ako ju napraviť, a podobne. Samotné predkolá presiahli čas, kedy mali začať záverečné súťaže, a práve z tohto dôvodu bolo nutné ich priebeh trochu upraviť. Je smutné, že napriek tomu, že pani rozhodkyňa vybrala z každej kategórie troch finalistov, do záverečného kruhu z tej mladšej nastúpili iba dve. Napriek tomu aj tu, keď už bolo predbežne rozhodnuté, nechala pani rozhodkyňa dievčatá znovu urobiť figúry i postoj a až po nich oznámila výsledky. Na prvej priečke sa umiestnila Viktória Kyseľová zo Slovenska s bruselským grifónom a druhé miesto obsadila Kristína Macháleková, opäť Slovenka, so špicom malým.

23. 7. 2011 – JUNIOR HANDLING BEST OF DAY, rozhodca Jana Janek (SK): 1. Angelika Bobríková – Flat coated retriever

Do finále druhej vekovej kategórie nastúpili všetky tri finalistky, ktoré nám dali možnosť vidieť predvedenie ako v postoji, tak i v pohybe, v jednotlivých figúrach, i zámenu psov. Treťou najúspešnejšou mladou vystavovateľkou prvého dňa sa stala Vivien Szakácz s plemenom koikerhondje, to druhé patrilo českej handlerke Veronike Vašendovej s írskym jemnosrstým pšeničným teriérom a prvenstvo si vybojovala naša minuloročná reprezentantka na Cruft´s, Angelika Bobríková, s vystavovaným flat coated retrievrom.

International Dog Festival sa rovnako ako Grand Prix Slovakia a Derby Winner Slovakia stal miestom, kde sa aj v súťaži Junior handling vybral najlepší handler prvého a najlepší handler druhého výstavného dňa. V sobotu sa tejto úlohy zhostila slečna Mgr. Jana Janeková zo Slovenska, ktorá mala  spomedzi víťaziek prvej a druhej vekovej kategórie vybrať tú najlepšiu. Pani rozhodkyňa sa chopila posudzovania naozaj veľmi zodpovedne, nechala súťažiacim vymeniť si psov, a tým predvádzať úplne cudzieho. Nakoniec dospela k rozhodnutiu udeliť titul JUNIOR HANDLING BOD víťazke druhej vekovej kategórie, Angelike Bobríkovej.

24. 7. 2011 – JUNIOR HANDLING 1. kategória, rozhodca Patrícia Danková (SK): 1. Viktória Kyseľová – Belgický grifón * 2. Kristína Malcháleková – Čínsky chocholatý pes * 3. Lucia Mikulinová – Jazvečík
24. 7. 2011 – JUNIOR HANDLING 2. kategória, rozhodca Patrícia Danková (SK): 1. Alexandra Baran – Pudel veľký * 2. Federika Ivanová – Anglický špringeršpaniel * 3. Patrycja Smolenska – Bradáč malý

Aj počas trocha upršanej nedele sa po 13. hodine začali predkolá súťaže Junior handling, ktorú v tento deň posudzovala slovenská pani rozhodkyňa Patrícia Danková. Treba uznať, že počty mladých vystavovateľov každým rokom stúpajú a posudzovať túto súťaž je čoraz náročnejšie aj z dôvodu, že mnoho z nich sa venuje vystavovaniu aj v riadnej konkurencii a predvádza nielen svojich psov aj o  čakateľstvá a tituly na naozaj profesionálnej úrovni. Keď sa rozhodcovi v danej triede stretnú dvaja alebo viacerí takmer profesionálni handleri, nájsť chyby psa naozaj veľmi ťažké, pretože vedia, ako ich zakryť. Napriek tomu sa rozhodca snaží vybrať na prvenstvo toho najkvalitnejšieho. No v junior handlingu sa posudzujú schopnosti vystavovateľa a nie kvality jedinca, preto je dosť ťažké vybrať toho najlepšieho. Aj pani rozhodkyňa Danková s tým mala problémy a v prvej vekovej kategórii, predovšetkým v samotnom finále, vyberala poradie podľa drobných chýb. Na treťom mieste sa umiestnila Lucia Mikulinová s jazvečíkom, druhé obsadila Kristína Macháleková s čínskym chocholatým psom a víťazstvo prvej vekovej kategórie opäť patrilo Viktórii Kyseľovej s belgickým griffonom. Čo sa staršej kategórie týka, výsledky boli nasledujúce: 3. miesto Patrycja Smoleńska s bradáčom malým, 2. miesto Federika Ivanová s anglickým kokeršpanielom a víťazkou sa stala Alexandra Baran s pudlom veľkým.

24. 7. 2011 – JUNIOR HANDLING BEST OF DAY, rozhodca Joana Szczepanska – Kopretta (PL): 1. Viktória Kyseľová – Belgický grifón

Aj v nedeľu sa vyberal víťaz dňa, čoho sa ujala rozhodkyňa z Poľska, pani Joanna Szcepańska Kopretta, ktorá sa po dlhom rozhodovaní vyslovila a za celkového víťaza druhého výstavného dňa vyhlásila reprezentantku mladšej vekovej kategórie, Viktóriu Kyseľovú.

Týmto by som chcela vysloviť moje veľké sympatie všetkým zúčastneným handlerom, ale taktiež aj veľkú vďaku rozhodcom za výber tých najlepších mladých vystavovateľov historicky prvej medzinárodnej výstavy vo Veľkej Ide.

Dovidenia o rok, priatelia!

Dominika Šusterová

Publikované z tlačenej verzie magazínu Kynologická revue č. 9/2011