Žilinský útulok

(KR 8/2011)

Žiadny pes si dobrovoľne nevybral osud  bezdomovca, ani pána ktorý ho týra. Takýchto psov žiaľ,  stále pribúda. Je dobre, že sa otvára stále viac zariadení, ktoré pomáhajú opusteným a týraným zvieratám.

utulkáci v Teleráne v Markíze

Žilina bola posledným krajským mestom, ktoré takéto zariadenie nemalo. Mesto nemalo na vybudovanie útulku financie a ani vhodný pozemok. Prvý Žilinský útulok  bol vybudovaný  vďaka MVDr. Jozefovi Orčíkovi a spoločnosti VAS s.r.o., ktorá poskytla svoje pozemky a nemalé investície na výstavbu a jeho dcére Soni, ktorá vždy túžila pomáhať zvieratám a chod útulku riadi. Oficiálne útulok funguje od polovice apríla tohto roku, ale psom sa snažíme aktívne pomáhať od novembra 2010. Za pár mesiacov sme v útulku pomohli vyše 100 psíkom, z čoho bolo 58 umiestnených do nových rodín, 16 bolo vrátených pôvodným majiteľom a zvyšní sú umiestni v útulku a čakajú na adopciu. Prvých 7 mesiacov sme financovi všetky náklady len z príspevkov sponzorov a darov ľudí, ktorí majú súcit s opustenými psíkmi a snažia sa pomáhať.

akcia Zmysel života – Žilina
utulkáci na akcii Deň otvorených dverí a sŕdc – Žilina Budatín

Od apríla 2011 nadobudla účinnosť zmluva s mestom, podľa ktorej mesto prispieva na odchytených psíkov na území mesta Žilina, ostatných psíkov financujeme sami. Fungovanie útulku si nevieme predstaviť bez dobrovoľníkov, ktorí sa denne o psíkov starajú, čistia im koterce, výbehy, kŕmia ich, chodia s nimi na vychádzky a učia ich aspoň základnú poslušnosť, aby to mali s nimi noví majitelia ľahšie a to všetko vo svojom voľnom čase a zadarmo. Samozrejme sme vďační aj všetkým našim fanúšikom, ktorí sa nám snažia akýmkoľvek spôsobom pomôcť, či už finančným príspevkom, darovaním rôznych vecí potrebných pre chod útulku ako sú obojky, vodítka, misky, hračky pre psíkov, krmivo, deky… Snažíme sa zúčastňovať s hafanmi rôznych akcií, aby ľudia o nich vedeli a podarilo sa nám pre nich nájsť domovy, nie je to propagácia množenia krížencov a bezpapierových psov, práve naopak snažíme sa na ľudí pôsobiť, aby nepodporovali množiteľov, aby si svojich psíkov krížencov a tých, ktorí neboli uchovnení, dali sterilizovať a aj tým pomohli zmenšovať počty nechcených šteniat, ktoré sa často dostávajú potom na ulicu, keď množiteľ nevie čo s nimi. Pokiaľ to naše financie a zdravotný stav psov dovolia, do nového domova odovzdávame sterilizované nie len sučky ale aj psov.

pohľad útulok zvonku
utulkáci na akcii Zmysel života

Často sa k nám do útulku dostávajú choré alebo ťažko zranené zvieratá po strete s autom a často aj takmer na smrť utýraní psi a ich liečba vyžaduje nemalé náklady. Aj keď to zákon povoľuje utrácať psov v útulku ak sa im do 60 dní nenájde nový domov, u nás sa to nerobí. Darí sa nám psíkov úspešne umiestňovať, za čo všetkým, ktorí pri tom pomáhajú veľmi ďakujeme. Ak by ste chceli pomôcť niektorému psíkovi tým, že mu darujete domov, môžete si pozrieť všetkých, ktorí sú umiestnení u nás na našej stránke www.utulokzilina.sk a najviac a najčerstvejších informácií o dianí u nás nájdete na facebooku, kde sme ako komunita  „utulkozilina.sk“. Radi vám odpovieme na vaše otázky, alebo vás privítame u nás v útulku.

Žilinský útulok, n. o. v Mojšovej Lúčke: SOŇA: 0903 555 445m ANKA: 0905 670 180, info@utulokzilina.sk, sona@utulokzilina.sk

Publikované z tlačenej verzie magazínu Kynologická revue č. 8/2011