Branný viacboj kynológov 2011

– opäť súčasťou športového vyžitia

(KR 9/2011)

Vážení športoví priatelia,
dovoľte mi, aby som Vás prostredníctvom printových, ako aj iných kynologických médií, informoval o zámere ZŠK SR spopulárniť a rozšíriť medzi širokú verejnosť športovú kynológiu ako takú. Musíme si uvedomiť, že kynologický šport je v súčasnosti rôznorodý, širokospektrálny a nie je správne, aby si uplatnenie pod hlavičkou ZŠK SR našli len ľudia, cvičiaci podľa národného či medzinárodného skúšobného poriadku. Vzhľadom na to sme s kolektívom nadšencov oprášili a modifikovali starším kynológom dobre známy Branný viacboj kynológov (BVK). Jeho poslaním je a bude, aby sa do ,,staronového“ kynologického športu mohli zapojiť kynológovia s rôznymi plemenami, a zároveň aj mali možnosť zvíťaziť.

Novodobý BVK už má svoje propozície, ktorých základ tvorí: beh so psom na vzdialenosť 1000 až 2000 metrov (čo závisí od kategórie), streľba zo vzduchovky, hod granátom na určenú vzdialenosť, prekonanie nízkej prekážky, tunelu, kladiny a hladké zadržanie na vzdialenosť ako na skúške SVV 1 alebo vykonanie aportu s predmetom psovoda. Samotné preteky sú rozdelené do štyroch kategórií: žiaci/žiačky do 15 rokov, mládežníci/mládežníčky do 18 rokov a ženy a muži.

Prial by som si, aby každý región, teda východ, stred, západ a Bratislava, usporiadali regionálne kolo BVK, z ktorého prví dvaja psovodi z každej kategórie postúpia do celoslovenského kola.

Prvé akcie venované tomuto športu už v tento rok prebehli v Handlovej a v Prašiciach, mohli ste sa o nich dočítať. Nemôžem však zabudnúť ani na otvorené Majstrovstvá západoslovenského kraja, ktoré sa konali na Ranči Nový Dvor pod taktovkou nám všetkým veľmi dobre známeho pána Jána Tótha, majiteľa firmy z Polytanu. Tu som mal možnosť posudzovať spolu s pánom Ing. Mariánom Ráčekom a účasťou 36 pretekárov som bol veľmi milo prekvapený. Nebudem hodnotiť jednotlivé kategórie a písať o ich víťazoch, hoci by si to určite zaslúžili, a ani o skutočnosti, že preteky boli veľmi dobre logisticky i personálne zabezpečené.

Na záver by som chcel vyzvať ZO kynologických klubov, predovšetkým vo východoslovenskom a bratislavskom regióne, aby v roku 2012 zorganizovali takéto podujatia, z ktorých by sa, ako už bolo spomenuté, najlepší dvaja pretekári z každej kategórie stretli na celoslovenskom kole, organizovanom KK Prašice. V stredoslovenskom regióne zorganizuje regionálne majstrovstvá ZO KK Handlová Strelnica, v tom západoslovenskom zas ZO KK Nitra Chrenová (ranč Nový Dvor – firma z Polytanu).

Pevne verím, že vás táto myšlienka zaujme a pomôžete nám uviesť toto nóvum do športovej kynológie – a náš šport tak otvoriť masám kynológov, túžiacim so svojimi štvornohými priateľmi príjemne a zdravo športovať.

Záujemcovia o presnú špecifikáciu propozícií, ako aj o informácie o usporiadaní regionálnych kôl, môžu položiť svoje otázky na adrese ZŠK SR v Banskej Bystrici.

Juraj Štaudinger

Publikované z tlačenej verzie magazínu Kynologická revue č. 9/2011