Koľko žije na Slovensku psov?

(KR 8/2011)

Túto otázku z času na čas položia našej redakcii predstavitelia štátnej správy, alebo samosprávy, manažéri firiem vyrábajúcich potravu  pre psov, alebo napríklad študenti, ktorí si zvolili tému súvisiacu s chovom a vlastnením malých zvierat. Posledný prípad bol práve ten, ktorý nás prinútil zamyslieť sa opäť nad tým, koľko štvornohých verných priateľov máme na Slovensku.

Ak vychádzame z počtu narodených a zapísaných šteniat v plemenných knihách ktoré zastrešuje SKJ a zoberieme do úvahy minuloročný údaj, tak sa v predchádzajúcom roku zapísalo 7885 jedincov. Z tohto množstva sa oficiálne vyviezlo do zahraničia 2097 psov a sučiek a naopak doviezlo sa 926 jedincov, teda zostatok z minuloročného stavu je 6714. Ak by sme zobrali do úvahy, že priemerný vek psa je 10 rokov a k tomu ďalší fakt, že pred 3 – 5 rokmi bol počet narodených šteniat podstatne vyšší a k celkovému zostatku by sme pripočítali približne 10%, tak by počet psov s preukazom pôvodu (FCI)
v súčasnosti mohol byť 74.000. Jedince, ktoré sú zapísané v iných organizáciách ako FCI môžu predstavovať na Slovensku maximálne  1,5 – 2% populácie tak by celkový počet jedincov s preukazom pôvodu  mohol predstavovať podľa našich prepočtov 75.000 psov a sučiek.

Podarilo sa nám z niektorých samospráv obcí, mestečiek i mestských častí našich miest získať informácie ohľadne počtu prihlásených psov. Kým napríklad v obci  s približne 1600 obyvateľmi pripadá na 8 obyvateľov jeden pes, v prípade mesta s približne 20 tisíc obyvateľov je to jeden pes na 12 obyvateľov, tak v prípade najhustejšie obývanej mestskej časti je tento pomer 1 pes na 20 obyvateľov, aj keď treba poznamenať, že vzhľadom k rozdielnej výške poplatku za držanie psa vo veľkomeste a v obci, bude určité percento práve v mestách psej populácie „mimo zákona“.  Ak by sme k prihláseným psom vo veľkých mestách pripočítali 15% psej populácie, a v obciach a mestečkách plus  5%, a výsledný priemerom by sme delili  počet obyvateľov, tak by sme získali 434.400 psov. Je pochopiteľné, že tieto počty sú len odhadované, avšak keď pred približne desiatimi rokmi hovorili odhady iných zdrojov o približne 300 tisíc psoch, tak v dnešnej dobe keď bol zaznamenaný v posledných rokoch nárast, tak reálne môže dnes byť na Slovensku naozaj viac ako 400 tisíc psov. To že koľko je mačiek si odhadnúť netrúfneme…

Publikované z tlačenej verzie magazínu Kynologická revue č. 8/2011