Letný výcvikový tábor talentovanej mládeže 2011

Malý Lapáš 21. – 28. 8. 2011

(KR 9/2011)

V dňoch 21. – 28. 8. 2011 sa v areáli Ranč Nový Dvor „Z POLYTANU SK“ uskutočnil 12. ročník letného výcvikového tábora talentovanej mládeže. Zúčastnilo sa ho dvadsaťtri mládežníkov z celého Slovenska.

Som úprimne rád, že tradícia stretávania sa mladých nadšencov športovej kynológie na Slovensku pokračuje, a ja môžem byť jedným z nich. Prežili sme tu pekné chvíle a odniesli sme si určite množstvo príjemných spomienok a zážitkov.

V prvom rade úprimné poďakovanie patrí Zväzu športovej kynológie Slovenskej republiky, ktorý tento výcvikový týždeň v plnej miere finančne hradil, a firme Z POLYTANU SK rodiny Tóthovcov, ktorí nám už po 12. rok poskytujú výborné logistické zabezpečenie. Zároveň si uvedomujem, že nie je jednoduché mať „na krku“ 23 detí, a preto by som chcel poďakovať našim inštruktorom – Janke Kuckovej, Martinovi Barlíkovi ako figurantovi, Mgr. Martine Ružičkovej, Tonkovi a Janke Strasserovcom, Štefanovi Pongráczovi a vedúcemu tábora, Mgr. Jurajovi Štaudingerovi.

Zatiaľ čo mnohí z vás ocenili tropické letné dni, ktoré bolo najlepšie tráviť niekde pri vode, my s našimi psíkmi sme pre vysoké teploty mohli trénovať len v skorých ranných hodinách a neskoršie večer. Ranné tréningy boli vedené medzi siedmou a ôsmou hodinou, tie večerné až po 18:30 hod. Po tréningoch inštruktori zhodnotili našu prácu, vyzdvihli pozitíva a poukázali aj na nedostatky, ktoré bude treba v budúcnosti napraviť. Boli sme rozdelení do skupín, každú skupinu viedli jednotliví inštruktori, ktorí nám radili, pomáhali pri výcviku a odovzdávali nám cenné skúsenosti. Večer sa pod ich vedením trénovali cviky obrán. Počas týždňa nás pri večerných tréningoch navštívili aj ďalší figuranti, a to Dežko Mecner a Tomáš Holečka, ktorým chcem týmto poďakovať. Tento rok sa začalo aj s výučbou mladých figurantov z radov nás, mládežníkov. Preberali sme tak teoretické, ako aj praktické formy a metódy figurovania.

Vzhľadom na enormné letné horúčavy, kedy sme nemohli trénovať počas dňa, sme voľný čas využívali na rôzne iné aktivity. Pozornosť by som upriamil hlavne na výlet do bratislavskej ZOO a na návštevu policajnej stanice v Bratislave, kde sme sa mohli zoznámiť s prácou psovodov Mestskej polície Bratislava. V stredu nás navštívili veterinárni lekári, manželia Holovičovci, ktorí nám urobili prednášku na tému veterinárna starostlivosť a správna výživa psov – za čo im aj v mene ostatných mládežníkov ďakujem. Nesmiem zabudnúť ani na ukážky členov Ranču DD z Nitry.

V sobotu pred ukončením tábora nám organizátori pripravili súťaž, spojenú s výstavou psov a vedomostným testom. V teste sme museli preukázať teoretické vedomosti z oblasti kynológie. V rámci preteku BVK, teda Branného viacboja kynológov, sme okrem streľby zo vzduchovky absolvovali prekonávanie prekážok, hod psovoda aportovacou činkou na cieľ a, napríklad, aj slalom so psom s tenisovou loptičkou na lyžici. Nebolo to vždy také jednoduché, ako by sa zdalo, ale celkom sme sa zabavili.

Z môjho pohľadu účastníka tábora hodnotím toto stretnutie veľmi pozitívne. Strávil som jeden krásny týždeň, počas ktorého som sa naučil veľa nového a užitočného. Som rád, že som stretol veľa mladých ľudí s rovnakou záľubou, ako je tá moja.

Toto všetko mohlo prebehnúť aj vďaka sponzorom – manželom Holovičovcom, pánovi Tomášovi Medveďovi – podpora výroby táborových tričiek. Aj im chcem touto cestou poďakovať za seba i všetkých zúčastnených.

Ešte raz všetkým ďakujem a už teraz sa teším na ďalšie stretnutie v letnom tábore.

Denis Soldán, Foto Radka Štaudingerová

Publikované z tlačenej verzie magazínu Kynologická revue č. 9/2011