XV. Majstrovstvá Slovenska vo výkone služobných psov

Malé Leváre 5. – 8. september 2011

(KR 10/2011)

Majstrovstvá Slovenska, v ktoromkoľvek odvetví, sú vrcholovým podujatím. Je tomu tak aj v prípade policajných psov v klasickej kynológii. Okrem toho je tento slovenský šampionát i prezentáciou profesionálnej pripravenosti najlepších psovodov z jednotlivých krajských riaditeľstiev Policajného zboru. Cieľom podujatia je každoročne porovnať stav a úroveň výcviku služobných psov, ako aj konfrontácia jednotlivých krajských riaditeľstiev Policajného zboru. Počas podujatia predviedli policajti a ich policajní psi vysokú úroveň precíznej spolupráce a súhry. Dlhodobý, náročný a tvrdý výcvik potvrdilo aj vysoké bodové hodnotenie, ktoré získali v jednotlivých kategóriách.

Usporiadateľom už 15. Majstrovstiev Slovenska v klasickej kynológii, konaných 5. až 8. septembra, bol Odbor kynológie a hipológie Prezídia Policajného zboru. Riaditeľom súťaže bol zástupca riaditeľa spomenutého odboru, pplk. Mgr. Branislav Diďák, ktorý osobne dohliadal na organizáciu a priebeh súťaže. Táto osobnosť, ktorú poznáme aj z civilného sektoru ako veľmi aktívneho a zanieteného „psíčkara“, bude v novej funkcii veľkým prínosom nielen na poli výcviku, ale aj chovu policajných psov. Štafetu po bývalom riaditeľovi odboru kynológie, plk. RNDr. Vladimírovi Ďurišinovi, prevzal jeho bývalý zástupca, plk. Mgr. Ing. Andrej Trenčanský, a tak kontinuita započatého diela istotne zostane zachovaná. Jedným z dôkazov je aj usporiadanie týchto majstrovstiev.

Rozhodcovský zbor tvorili osobnosti z Českej republiky a zo Slovenska v zložení: Miroslav Zábranský, Jan Vlček, Oldřich Šnitr, kpt. Soňa Kožáková, Jozef Tonka a ppor. Zdenko Koreň. Ani výber figurantov nebol ponechaný náhode, a tak pri pohľade na ich mená muselo byť od začiatku  každému zrejmé, že budú ozdobou podujatia. Peter Mičuch, npráp. Radomír Lipták, por. Martin Kmeť  a ppor. Miroslav Scherhaufer potvrdili špičkovými výkonmi svoju povesť a výrazne prispeli k vysokému štandardu akcie.

Hoci je na Majstrovstvách policajných psov v služobnej kynológii azda najdôležitejšie to, že si profesionálni psovodi vymieňajú skúsenosti z výcviku či použitia psa v reálnej praxi, predsa len duch súťaživosti zostáva v každom z nich. Snaha dosiahnuť čo najlepší výsledok, vzorne reprezentovať nielen sám seba, ale i krajské riaditeľstvo, ktoré mu dalo dôveru, zväzuje ruky i tým najskúsenejším. I keď v žiadnom prípade nechceme znevažovať úspechy tých, ktorí sa postavia na stupne víťazov, je potrebné oceniť aj všetkých, ktorí sú každodenne pri najťažších prípadoch schopní a ochotní nasadiť nielen špičkovo vycvičeného služobného psa, ale často aj svoj vlastný život. V každej pospolitosti sa vyskytne väčšie či menšie percento takých, ktorí robia drvivej väčšine hanbu. Nezakrývajme si oči a viďme skutočnosti reálne – a reálne ich aj pomenujme, keď je to potrebné. Aj medzi policajtmi nájdeme takých, ktorí zneužívajú svoje kompetencie, či postavenie. Avšak, ako často počujeme o aférach medzi tými, ktorí spojili svoje poslanie s výcvikom služobného psa? Ako často sú na pretrase v médiách v roli tých, ktorí boli z niečoho obvinení? Odpoveď si dá iste každý sám. Hoci nechcem znevažovať odbornosť ostatných policajných zložiek, a to z jednoduchého dôvodu – sú mi vzdialené, dovolím si o to viac vyzdvihnúť znalosti a skúsenosti takmer všetkých profesionálnych psovodov. Ukážka súhry psovoda a psa, či láskavý a priateľský prístup tvrdých chlapov ku svojim psom bola viditeľná takmer na každom kroku i počas samotného podujatia. Vo chvíľach, kedy naozaj nemôže existovať pretvárka, v situáciách, kde je psovod so psom mimo očí rozhodcov, figurantov a ostatných súťažiacich, keď psa kŕmi, dáva mu piť, venuje sa jeho dennému ošetrovaniu, tam všade je vidieť priam ideálny vzťah človeka a psa.

Trojica najúspešnejších v kategórii jednotlivcov. Prvenstvo získal npráp. Jozef Jurčenko so psom Assan, ako druhý sa umiestnil Rastislav Klieštik so psom Nicco a bronzová medaila patrila mjr. Antonovi Nogovi, ktorý súťažil so psom Erdo.

Svojou účasťou poctil podujatie a na dekorovaní víťazov bol prítomný aj viceprezident policajného zboru, plk. JUDr. Ľubomír Ábel. O tom, že k služobnej, ale nielen služobnej kynológii má tento vysoký funkcionár Policajného zboru veľmi blízko, svedčí nielen to, že zavítal medzi psovodov, ale aj iskra v očiach, keď sa téma „čiste náhodou“ zvrtla na psov. Od pána viceprezidenta sme sa dozvedeli, že sa v minulosti tiež aktívne venoval športovej kynológii a k tejto vášni sa rozhodne plánuje v budúcnosti vrátiť.

Prvé miesto na obrane získal Juraj Kočar a pes Karlo, ako druhý sa umiestnil Rastislav Klieštik a pes Nicco a ako tretí Matej Paulenka so psom Penzo

Pri odovzdávaní cien víťazom sa na najvyšší stupeň postavilo reprezentačné družstvo Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Žiline v zložení: mjr. Anton Noga so psom Erdo, npráp. Oto Calík so psom Lasco, ppráp. Rastislav Klieštik so psom Nicco. Na druhom mieste skončili psovodi z Banskej Bystrice v zložení: npor. Matej Paulenka so psom Renzo, npráp. Richard Kostúr so psom Rex a npor. Marián Petrek so psom Buster. Pohár za tretie miesto v družstvách vybojovali zástupcovia krajského riaditeľstva z Prešova, ktoré tvorili títo reprezentanti: Npor. Juraj Kočar so psom Karlo, npráp. Jozef Jurčenko so psom Assan a npor. Vladmír Dvorský so psom Garro.

Najvyššie body na pachových prácach získal Rastislav Kieštik Calik so psom Nicco, pred Peterom Lorincom so psom Bary a Vladimírom Dvorským so psom Garro.

Víťazný pohár v kategórii jednotlivcov získal npráp. Jozef Jurčenko so psom Assan, ako druhý sa umiestnil Rastislav Klieštik so psom Nicco a bronzová medaila patrila mjr. Antonovi Nogovi, ktorý súťažil so psom Erdo.

Najvyššie body na pachových prácach získal Otto Calik so psom Lasco pred Peterom Lorincom so psom Bary a Vladimírom Dvorským so psom Garro. Najlepšiu poslušnosť získali Oto Cálik so psom Lasco, Anton Noga a pes Erdo a ako tretí skončil Juraj Kočar so psom Karlo. Poradie bodovo najvyššie ocenených obrán bolo nasledujúce: prvé miesto Juraj Kočar a pes Karlo, na druhej priečke sa umiestnil Rastislav Klieštik a pes Nicco a ako tretí Matej Paulenka so psom Penzo, ktorý bol zároveň vyhodnotený ako pes s najrazantnejšími záhryzmi.

Najlepšiu poslušnosť ukázali Oto Cálik so psom Lasco, Anton Noga a pes Erdo a ako tretí skončil Juraj Kočar so psom Karlo.

Gratulácie patria najúspešnejším, ale poďakovanie všetkým tým, ktorí spolu so svojimi psami nasadzujú svoje zdravie i životy. Verme, že takéto i podobné podujatia budú súčasťou života policajných kynológov. Sú síce aj o vzájomnom meraní síl, ale v prvom rade o výmene skúseností, ktoré slúžia k odbornému rastu každého jednotlivca.

Jozef Šuster

Publikované z tlačenej verzie magazínu Kynologická revue č. 10/2011