Právne aspekty súvisiace so spoločenskými, domácimi a voľne žijúcimi živočíchmi

Manažment miest a obcí – Konferencia v Tatrách

(KR 8/2011)

V nádhernom prostredí Vysokých Tatier, v hoteli Kolowrat **** v Tatranskej Javorine v dňoch 22. – 24. júna 2011 uskutočnila spoločnosť Elsewa, spol. s.r.o. konferenciu „Manažment miest a obcí – Právne aspekty súvisiace so spoločenskými, domácimi a voľne žijúcimi živočíchmi“ a úspešne tak nadviazala na predchádzajúci desiaty ročník.

V minulosti bola táto adresa prístupná len pre prominentných hostí z najvyšších vládnych kruhov. Vznešená minulosť a honosná súčasnosť, tak na takomto mieste sa konal tento krát jedenásty ročník tohto ojedinelého podujatia svojho druhu na Slovensku v prekrásnom prostredí Tatranského národného parku.

Eva Homzová z formy ELSEWA s.r.o. pri otvorení konferencie
Prof., MVDr. JUDr. Andrej Bugarský

Už niekoľko rokov  sa pokúšame v spolupráci s partnermi o vytvorenie diskusie k danej problematike s ktorou sa čoraz viac v reálnom živote stretávame, ale hlavne rezonujúcou častou už aj v médiách. Tento ročník bol  určený všetkým inštitúciám a jednotlivcom, ktorým  záleží na riešení stále pretrvávajúceho – nedoriešeného problému a to: vo vzťahu k chovu a držbe psov,  chovu a držbe iných spoločenských a exotických zvierat v našich podmienkach,  čoraz častejšie vyskytujúcich sa lesných zvierat v blízkosti mestských aglomerácií a naopak narastajúce stretnutia s následkom zranenia a poranenia ľudí v lesoch pri stretoch z lesnou zverou (v poslednom období u nás je to hlavne z medveďmi) a okruh zdravotno–veterinárskych rizík spolužitia ľudí a zvierat .

Priebeh tohto podujatia bol rozdelený na  štyri bloky počas dvoch dní počas ktorých odznelo 18 vysoko odborných, aktuálnych a profesionálnych príspevkov a to smerom k existujúcej legislatíve a k praktickým krokom jednotlivých inštitúcií v rôznych situáciách.

Účastníci sa však zhodli v jednom hlavnom bode a to : v zložitosti a v neprehľadnej situácii vzhľadom na súčasnú legislatívu  a nemožnosť riešenia niektorých situácií.

Zľava: Prof. Marián Kozák a Prof. Andrej Bugarský

Prezentérmi vydareného eventu boli a vysoko si Vážime ich záujem: Ministerstvo vnútra SR, Prezídium policajného zboru SR, Ministerstvo zemědelství ČR, ŠVPS SR, SVS ČR, Sloboda zvierat, Útulky SR- Nemecko, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, UPJŠ – Lekárska fakulta v Košiciach, RÚVZ v Košiciach, TANAP, SWS – Slovak Wildlife Society (Spoločnosť pre výskum, vzdelávanie a spolužitie s prírodou) a mnoho ďalších zúčastnených, čím potvrdili, že všetky tieto zložky sa vedia zapojiť a vytvoriť tak diskusiu k spoločnému a rozumnému výsledku. Mrzí nás však ,  malý záujem zástupcov samospráv a štátnych inštitúcií, ktorých sa to najviac dotýka a ktorí môžu napomôcť k zmene. Exkluzívnymi mediálnymi partnermi boli Kynologická revue a Pes a mačka.

Diskusia prebiehajúca počas vyhradeného času bola často búrlivá no predovšetkým veľmi podnetná a preniesla sa aj do neformálnych stretnutí v rámci recepcie. Účastníci odchádzali s krásnymi spomienkami a v presvedčení, že závery zaujmú kompetentných, a že sa o rok opäť stretnú.

Zdroj Elsewa,s.r.o.

Publikované z tlačenej verzie magazínu Kynologická revue č. 8/2011