Opustila nás významná osobnosť Dušan Barlík

Dňa 12.11. 2020 vo veku 78 rokov nás náhle navždy opustil

Dušan Barlík

Poznali sme ho ako vydavateľa a šéfredaktora  mesačníka Chovateľ ale aj periodika Náš pes a prevádzkovateľa spravodajského portálu CHOVATEĽ online www.casopischovatel.sk. Bol známy ako autor publikácii Slovenský čuvač, Chováme psy, Plemenná kniha slovenských čuvačov a nespočetného množstva  článkov a reportáží o chove hrabavej a vodnej hydiny, králikov, holubov, exotického vtáctva a psov.

Svoj život zasvätil kynológii a dlhé roky pôsobil ako medzinárodný rozhodca pre posudzovanie exteriéru psov. Bol dlhoročným  chovateľom psov národného plemena slovenský čuvač a pôsobil aj  funkcionár klubu chovateľov tohto plemena. Okrem toho sa venoval chovu exotického vtáctva, králikov, holubov a hydiny pod patronátom Slovenského zväzu chovateľov, kde vykonával rôzne funkcie. Je považovaný za jedného zo zakladateľov „králičieho hopu“ na Slovensku a vykonával funkciu predsedu Komisie pre králičí hop SZCH.

Slovenský zväz chovateľov mu udelil najvyššie vyznamenania Zlatú plaketa za zásluhy o rozvoj slovenského chovateľstva  a Záznam v Knihe cti SZCH.
Slovenská kynologická jednota ocenila  zásluhy v Dušana Barlíka Zlatou medailou za rozvoj slovenskej kynológie pri príležitosti 20. výročia založenia SKJ a  Striebornou medaila za rozhodcovskú činnosť, udelená pri príležitosti 25. výročia založenia SKJ.

V Dušanovi Barlíkovi sme stratili nielen významnú osobnosť slovenskej kynológie a chovu drobných zvierat, neúnavného publicistu, ale aj skvelého človeka.
Česť jeho pamiatke!