Opustil nás bývalý riaditeľ medzinárodných výstav v Nitre Doc. Ing. Alexander Bakoš

Opustila nás ďalšia významná osobnosť slovenskej kynológie,
dlhoročný riaditeľ národných a neskôr medzinárodných výstav v Nitre

Doc. Ing. Alexander Bakoš.

Poznali sme ho aj ako kynologického publicistu a jeho knižné diela Kynologický  náučný slovník a Poľovné plemená psov sú dodnes zdrojom poznania a informácií pre mnohých z nás.
Poľovníci okrem spomenutých dvoch kníh radi siahnu aj po knihách Základy poľovníctva a Poľovníctvo 1 a Poľovníctvo 2,

My, ktorí sme mali tú česť ho spoznať osobne ako oduševnelého funkcionára v prospech kynológie
a zároveň aj ako skvelého človeka, ale aj vy čo o ňom budete už len počuť, venujme mu spoločne tichú spomienku.