Ing. Zoltán Ibos dokončil svoju kynologickú i pozemskú púť

23. 4. 2021 bude dátumom, ktorý sa zapíše čiernymi písmenami do kroniky
nielen Klubu chovateľov maďarských pastierskych plemien, ale aj slovenskej kynológie.

 

Po dlhej a ťažkej nemoci nás vo veku nedožitých 60 rokov navždy opustil obetavý funkcionár,
dlhoročný predseda klubu, úspešný chovateľ, majiteľ chovateľskej stanice “Tráji” Ing. Zoltán Ibos.

Stratili sme v ňom nielen kynologickú osobnosť, po ktorej zostane v našej rodine „prázdno“,
ale aj človeka s nesmierne veľkou empatiou a ochotou pomôcť.

Venujme mu chvíľu ticha a verme, že všetky bolesti a trápenia zanechal na tejto zemi.

Česť jeho pamiatke!