Navždy nás opustil známy slovenský kynológ Marián Štefek

Dovoľujeme si vám s hlbokým zármutkom oznámiť, že 20.1. 2021 nás vo veku 62 rokov navždy opustil známy slovenský kynológ

Marián Štefek.

Poznali sme ho ako medzinárodného rozhodcu pre posudzovanie exteriéru psov, rozhodcu pre posudzovanie výkonu poľovných psov, chovateľa foxteriérov a pre mnohých z nás bol dlhoročným priateľom.

Za takmer štyri desaťročia aktívnej kynologickej činnosti v chovateľskej stanici Lemart odchoval viac ako 30 Slovenských šampiónov krásy, klubových šampiónov a národných šampiónov niekoľkých štátov. Taktiež 8 medzinárodných šampiónov krásy, svetového víťaza a európskeho víťaza mladých. Predviedol viac ako 30 psov na rôznych skúškach a súťažiach. Z toho na medzinárodných dosiahol 8x CACIT.

Slovenská kynologická jednota udelila Mariánovi Štefekovi Zlatú medailu SKJ za zásluhy v oblasti chovu, výstavníctva a výcviku psov.

Česť jeho pamiatke.