Branný viacboj kynológov (BVK)

včera a dnes, alebo staronová kynologická činnosť

(KR 9/2012)

Spolunažívanie človeka so psom má svoju osobitú históriu, ktorú píšu aj dni dnešné. Využitie psa sa postupne transformovalo a v súčasnosti sa s ním môžeme stretnúť v rôznych oblastiach modernej spoločnosti. Jednou z nich je aj športová kynológia, ktorej sa branný viacboj kynológov (BVK) ako kynologický šport priamo týka.
Cez tunel

Začiatky BVK siahajú do obdobia šesťdesiatych až sedemdesiatych rokov 20. storočia. Vedúcou organizáciou, zastrešujúcou branné športy a technickú činnosť, bol vtedy Zväzarm, presnejšie Zväz pre spoluprácu s armádou. Pod jeho gesciou bolo zriadené množstvo záujmových klubov a organizácií, akými je, napríklad, klub strelcov, auto-moto klub, klub modelárov, parašutistické kluby – a medzi nimi aj kluby športovej kynológie, ktorej súčasťou bol aj kynologický šport zvaný branný viacboj kynológov. Jeho zaujímavou podstatou bol aj fakt, že jednotlivé disciplíny absolvovali psovod so psom spoločne. Tento šport si postupne získaval čoraz väčšiu základňu nadšencov, a to i vďaka tomu, že si v ňom mohli zapretekať rôzne vekové kategórie so psami akéhokoľvek plemena v duchu fair-play a športového vyžitia.

 Beh cez lavičku, Beh

Ako každý šport, aj branný viacboj kynológov mal svoje pravidlá a delil sa na disciplíny, ktoré museli súťažiaci absolvovať. Hodnotil sa čas – teda rýchlosť prevedenia, a zároveň sa preveril stupeň vycvičenosti a fyzickej zdatnosti nielen psovoda, ale aj psa. Poďme si pre lepšiu predstavu opísať aspoň zopár disciplín.

Beh cez lavičku

Branný viacboj kynológov sa delil na kategórie podľa súťažiacich: chlapci a dievčatá do 18 rokov, muži a ženy. Podľa nich boli disciplíny nastavené adekvátne k veku a pohlaviu. Okrem iného sa súťažilo v behu psovoda so psom – dievčatá a chlapci bežali 1 km, zatiaľ čo ženy a muži museli prekonať dvojnásobnú vzdialenosť. Ďalšími disciplínami, ktoré museli vykonávať psovod a pes spoločne, boli, napríklad, plazenie na vzdialenosť 10 metrov, preskok cez prekážku, prechod cez meter vysokú kladinu, a iné. Disciplínou sčasti samostatnou pre psovoda bola streľba zo vzduchovky, pri ktorej však pes musel pokojne ležať v dlhodobom odložení vo vyznačenom priestore. Úplne samostatnou disciplínou pre psovoda bol hod granátom a pes sa zasa musel popasovať s obrannými prácami, ktoré v ponímaní športovej kynológie znamenajú zadržanie figuranta. Pes zahryzne do figurantovho ochranného rukávu, čím eliminuje jeho ďalší pohyb.

Beh
Streľba zo vzduchovky, Skok cez prekážku

Súťažilo sa v systéme kôl okresných, krajských a slovenských, až po samotné majstrovstvá Československa. Branný viacboj kynológov sa stával čoraz obľúbenejším športom a zároveň pôsobil edukačne. Viedol ľudí nielen k športu a kynológii ako takej, ale i k láske k zvieratám. Po politických zmenách koncom osemdesiatych a začiatkom deväťdesiatych rokov 20. storočia došlo k rozpadu vtedajšieho Zväzarmu a na čas sa upustilo aj od branného viacboja kynológov.

Streľba zo vzduchovky

Tradíciu tohto športu sa našťastie podarilo obnoviť, a to vďaka niekoľkým nadšencom a Zväzu športovej kynológie – organizácii združujúcej záujemcov o kynológiu, ktorá okrem iného riadi, organizuje a napomáha rozvoju športovej kynológie. Jednotlivé disciplíny a kategórie prešli jemnou úpravou a novodobý BVK už má svoje propozície. Ich základ tvorí beh so psom na vzdialenosť 1000 až 2000 metrov (v závislosti od kategórie), streľba zo vzduchovky, hod granátom na určenú vzdialenosť, prekonanie nízkej prekážky, tunelu, kladiny a hladké zadržanie na vzdialenosť uvedenú v skúške SVV 1, alebo vykonanie aportu s predmetom psovoda. Samotné preteky sú rozdelené do štyroch kategórií – žiaci/žiačky do 15 rokov, mládežníci/mládežníčky do 18 rokov, ženy a muži.

Prvé akcie na Slovensku, venované BVK, sa uskutočnili v Handlovej, Prašiciach, Nitre a Tomášove. Zároveň sa vo všetkých regiónoch Slovenska rozbiehajú ďalšie podujatia, pričom platí, že dvaja najlepší z každého regiónu a kategórie postupujú do celoslovenského kola.

Skok cez prekážku

Dnešné poslanie branného viacboja kynológov sa vo svojej podstate nelíši od toho predošlého. Ide najmä o to, aby sa do tohto ,,staronového“ kynologického športu mohli zapojiť kynológovia s rôznymi plemenami psov, a mohli si tak zdravo zašportovať so svojimi štvornohými priateľmi. Myšlienka vychovať a viesť mladých ľudí k láske a citu pre zvieratá a, samozrejme, v neposlednom rade poukázať na fakt, že kynologický šport je širokospektrálny, rôznorodý a uplatnenie si v ňom môže nájsť naozaj každý…

 Ing. Martin Majer

Publikované z tlačenej verzie magazínu Kynologická revue č. 9/2012