Eutanázia zvierat

(KR 2/2017) Prevzaté z Informačného spravodajcu KVL SR Nedostatok ustajňovacích kapacít v súčasnosti prevádzkovaných útulkoch pre stratené a opustené zvieratá spôsobuje potrebu zodpovedať otázku, do akej miery je indikované, etické a odborne zdôvodniteľné uskutočňovanie eutanázie …

viac...