Sviatok policajnej kynológie

(KR 2/2016)

V utorok 16. februára 2016 veľvyslanec Švajčiarskej konfederácie na Slovensku – Jeho Exelencia Alexander Wittwer, za účasti ministra vnútra a podpredsedu vlády SR Roberta Kaliňáka, viceprezidenta Policajného zboru gen. JUDr. Ľubomíra Ábela, riaditeľa odboru kynológie a hipológie Prezídia Policajného zboru plk. Mgr. Bc. Branislava Diďáka a ďalších pozvaných hostí slávnostne otvoril policajné kynologické výcvikové stredisko Canispol Slovakia, ktoré je súčasťou odboru kynológie a hipológie Prezídia Policajného zboru (OKH PPZ) v areáli Strednej odbornej školy Policajného zboru v Bratislave – Devínskej Novej Vsi. Služobné psy sa tu cvičia v špeciálnej kynológii so zameraním na záchranárske práce, vyhľadávanie zbraní a streliva, výbušnín, omamných a psychotropných látok (drog), akcelerátorov (urýchľovačov) horenia, tabaku a tabakových výrobkov, mŕtvolných pachov a bankoviek.

Slovenská policajná kynológia má v Európe veľmi dobré meno a odteraz aj veľmi dobré podmienky na skvalitnenie výcviku služobných psov – špecialistov. Na ich ďalšie zdokonalenie bude služobným psom, psovodom a ich inštruktorom slúžiť nová výcviková hala, koterce pre ustajnenie päťdesiatich služobných psov, účelne riešené ubytovacie priestory pre frekventantov výcviku, moderné učebne vybavené počítačmi, a zrekonštruovaná veterinárna klinika. (foto 2)

V novotou voňajúcej hale privítala pozvaných hostí a účastníkov slávnosti Hudba MV SR, minister vnútra, riaditeľ OKH PPZ a viceprezident Policajného zboru. Atmosféru dotvárali služobné psy – nemecké a belgické ovčiaky, ktoré pod dohľadom svojich psovodov rozrušene čakali na to, až budú môcť ukázať svoju pripravenosť a spôsobilosť. Preto už počas slávnostných príhovorov vytvárali zvukovú kulisu, naznačujúcu, že toto všetko patrí im. (foto 3)

Celé to „spôsobil“ projekt „Zlepšenie pripravenosti záchranných zložiek MV SR“, v rámci ktorého boli vyčlenené finančné prostriedky aj pre výcvik služobných psov – špecialistov. Vybudovanie výcvikového centra stálo 1 935 580 eur a bolo spolufinancované Ministerstvom vnútra SR, ktoré sa zapojilo do Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce. V ňom Švajčiarska konfederácia v rokoch 2004 – 2014 vyplatila štátom EÚ celkovo jednu miliardu švajčiarskych frankov, z ktorej sa na Slovensku preinvestovalo viac ako 66 miliónov frankov. Preto sú súčasťou tohto projektu aj spoločné školenia slovenských psovodov so Záchranárskym útvarom armády Švajčiarskej konfederácie, zamerané na pátranie v teréne, v ruinách, a nočné cvičenia v zrúcaninách.(foto 4)

„Dnes inaugurujeme azda najviditeľnejší prvok nášho spoločného projektu. Verím, že medzinárodne uznávaná práca slovenskej policajnej kynológie sa bude môcť v týchto priestoroch naďalej rozvíjať…“ – povedal vo svojom slávnostnom otváracom príhovore švajčiarsky veľvyslanec Jeho Exelencia Alexander Wittwer. (foto 5)

Riaditeľ odboru kynológie a hipológie Prezídia Policajného zboru plk. Mgr. Bc. Branislav Diďák zhodnotil vybudovanie nového výcvikového areálu ako splnenie sna: „Toto je doslova ako hotel pre psov. Je to niečo úžasné, je to naša pýcha… Ročne sa tu vystrieda 150 psovodov, pretože na základe interného pokynu ich musíme každých 18 mesiacov preskúšavať, výbušninárov a záchranárov každý rok. Psovodi si sem chodia overovať a obnovovať svoju odbornú spôsobilosť, takže tu neustále rotujú… Súčasne sem prichádzajú aj noví psovodi, ktorí sa potrebujú začleniť medzi psovodov – špecialistov…Základný výcvik našich psov síce trvá tri mesiace, no služobný pes sa formuje a vyvíja v podstate po celý ich život… Preto je veľmi dôležité poskytnúť im a ich inštruktorom čo najlepšie podmienky. Výsledky sa potom ukážu nielen na medzinárodných podujatiach, na ktorých naši psovodi viackrát uspeli, ale aj v priamom nasadení…,“dodal riaditeľ. (foto 6)

Ku trikolóre, symbolicky držanej dvomi psovodmi – špecialistami so služobnými psami sediacimi pri ich ľavej nohe, pristúpili Jeho Exelencia švajčiarsky veľvyslanec Alexander Wittwer, minister vnútra a podpredseda vlády SR Robert Kaliňák, viceprezident Policajného zboru gen. JUDr. Ľubomír Ábel a riaditeľ OKH PPZ plk. Mgr. Bc. Branislav Diďák, ktorí jej prestrihnutím slávnostne otvorili výcvikové centrum. (foto 7, 8, 9)

Výcvikové centrum Canispol Slovakia vo svojom príhovore ocenil aj pozvaný hosť, ordinár Ordinariátu ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky biskup František Rábek, ktorý policajným psovodom zaželal úspešnú prípravu v objekte chránenom jeho požehnaním. (foto 10)

Po oficialitách sa rozrušené psy konečne dočkali, aby mohli ukázať, ako zvládajú cviky poslušnosti na mieste i za pochodu. Psovodi podľa povelov inštruktora výcviku viedli služobných psov, ktorí „svojich pánov“ nasledovali s pohľadmi nepretržite upretými do očí. Za námahu a pekný výkon boli odmenení hodením aportovacích loptičiek. (foto 11)

Ďalej psí špecialisti ukázali, ako vyhľadávajú a rozdielne označujú ukryté drogy a pyrotechnické zlože. Drogy uložené v jednej do škatúľ v rade označovali štekotom a výbušniny tichým zaľahnutím. (foto 12)

Následne služobný pes so záchranárskym výcvikom na povel psovoda v hale vyhľadal a označil nehybne čupiaceho figuranta, ktorý ho za označenie vyštekaním odmenil aportovacou loptičkou. (foto 13)

Hostia sa na záver ukážok záchranárskej kynológie presunuli na nádvorie, kde jazdkyňa služobnej hipológie a súčasne psovodka záchranárka predviedla ukážku vyhľadania a označenia figuranta s využitím služobného koňa a služobného psa v lesnatom a neprehľadnom teréne. Autorkou tejto v Európe ojedinelej metodiky vyhľadávania stratených osôb s využitím spolupráce koňa a psa je ppor. Mgr. Lenka Weissová, služobne zaradená na OKH PPZ. (foto 14, 15, 16)

Po ukážkach si hostia pozreli moderne vybudované koterce pre ustajnenie služobných psov povolaných do výcvikového centra. Počas následnej tlačovej besedy minister vnútra a podpredseda vlády SR Robert Kaliňák konštatoval:„V rámci Policajného zboru máme viac ako 700 služobných psov, ktorých používame na všetky naše činnosti, od pátrania po páchateľoch trestných činov, pri zachraňovaní stratených či zasypaných ľudí a, samozrejme, pri ochrane našej východnej hranice, kde plnia ďalšie špeciálne úlohy. Priemere ročne zasahujú asi 20-tisíc krát, a treba povedať, že vo veľkej miere veľmi úspešne! Nielen ľudia, ale aj zvieratá v službách ministerstva vnútra, si zaslúžia kvalitné podmienky na služobnú prípravu… Verím, že sa im bude v nových priestoroch páčiť, a že sa svojim psovodom za to odvďačia oddanosťou, poslušnosťou a nasadením,“ dodal minister. (foto 17, 18, 19)

Súčasťou výcvikového centra Canispol Slovakia je zrekonštruovaná veterinárna klinika, ktorú si pozvaní hostia, sprevádzaní veterinárnym lekárom špecialistom MVDr. Martinom Paľom, prezreli s veľkým záujmom, pričom plk. Mgr. Bc. Diďák predstavil pánovi veľvyslancovi aj emeritného riaditeľa OKH PPZ plk. v. v. RNDr. Vladimíra Ďurišina, za pôsobenia ktorého sa začal pripravovať projekt tohto výcvikového centra. (foto 20, 21,22)

Slovenskí policajní kynológovia získali dôstojné a moderne vybavené školiace centrum, a tak sme navštívili aj interiéry učební, pracovísk inštruktorov výcviku a ubytovacích buniek vybavených sprchovacími kútmi, príručnými kuchynkami a spoločenskou miestnosťou, pretože frekventanti tu prežijú 12-týždňové odlúčenie od svojich rodín. (foto 23, 24, 25, 26)

foto 2
« z 26 »

Text a foto: © Mgr. Peter Nevolný

Publikované z tlačenej verzie magazínu Kynologická revue č. 2/2016