Národné finále junior handlingu za rok 2017

Slovensko po tomto víkende pozná svojich reprezentantov!

Desiatka najúspešnejších mladých vystavovateľov Slovenska minulého roka si v prvú januárovú sobotu zmerala sily na historicky prvom Národnom finále Junior Handlingu vo Svätom Jure, v priestoroch sály Horského Hotela Eva.  V piatok pred samotným finále sa konal i galavečer usporiadaný práve pre týchto výnimočných mladých ľudí, ktorí si po roku plnom driny, stresu a zbierania bodov na kvalifikáciu prejav vďaky a hlavne trocha zábavy určite zaslúžili.

Finalisti tvorili od začiatku perfetkný tím

Prečo historicky prvé Národné finále?
Predtým však, ako začnem opisovať priebeh samotného podujatia, nedá mi nespomenúť, čo všetko jeho usporiadaniu predchádzalo. Od prvej reprezentácie Slovenska na najprestížnejších podujatiach sa o handleroch ktorí budú hájiť slovenské farby na európskych, svetových výstavách, či v súťaži Medzinárodný junior handlling na Cruft´s rozhodovalo na základe nazbieraných bodov počas výstavnej sezóny. Spočiatku sa body započítavali i zo zahraničia a Slovensko malo iba jedného reprezentanta, ktorý bol vyslaný na všetky tri spomínané podujatia v roku. Neskôr sa Poriadok upravil a do celoročnej súťaže už výstavy mimo Slovenska neboli uznávané a i počet reprezentantov sa vyrovnal počtu vyššie uvedených súťaží. Komisia pre mládež a Junior Handling ÚKK na svojom zasadnutí koncom roka 2015 rokovala o zmenách Poriadku pre Junior Handling a v marci nasledujúceho roka na Výročnom valnom zhromaždení ÚKK predložila návrh o zmenu vo viacerých bodoch, predovšetkým však v kľúči reprezentácie. Návrh bol prítomnými schválený a neskôr, po miernych úpravách bol schválený i prezídiom SKJ a to v decembri 2016. Platnosť tento poriadok nadobudol v januári minulého roka.  A preto body, ktoré junior handleri počas roka 2017 nazbierali, sa stali dôležitými len na kvalifikáciu do Národného finále, nie však na reprezentáciu. Prvých päť mladých vystavovateľov z prvej a ďalších prvých päť z druhej vekovej kategórie sa kvalifikovali do tohto finále a v tej chvíli sa stali navzájom všetci rovnými. A práve o to nám išlo.
Bolo by spravodlivé, ak by sa na základe bodov rozhodovalo o tom, kto za Slovensko pocestuje na tú a tú výstavu iba v prípade, ak by sa všetci junior handleri zúčastnili na rovnakom počte výstav s rovnakou kvantitou ale i kvalitou súperov. Čo, dovolím si tvrdiť, je takmer nemožné. Môže sa stať, že niektorý mladý vystavovateľ sa nemôže či už z rodinných, finančných, zdravotných, či iných dôvodov všetkých výstav zúčastniť a pritom môže byť lepší ako ten, ktorý si účasťou na všetkých výstavách vybojoval vyšší počet bodov. A práve preto sme radi, že sa náš cieľ vydaril. Veď i reprezentantka, ktorá tento rok pocestuje na svetovú výstavu do Amsterdamu, je práve jedna z tých, ktorá pár súťaží vynechala. A presne vtedy i tí, ktorí našej idei neverili, zistili, že na tom niečo bude. Veď čo ak by sa v rovnakej situácii ocitla práve ich ratolesť?

Samostatné podujatie

Finále sa malo konať počas prvej výstavy nasledujúceho roka, avšak vzhľadom na to, že sa táto organizuje 10.-11.februára 2018, bolo nevyhnutné, aby Komisia zorganizovala finále skôr, pretože prihláška pre reprezentanta na najprestížnejšiu výstavu psov Crufts 2018 do Medzinárodného finále musí byť odoslaná do 31.januára 2018.

Desať najúspešnejších mladých vystavovateľov Slovenska za rok 2017 s pani rozhodkyňou Vierou Staviarskou

Aby som bola úprimná, na usporiadanie tohto vrcholového podujatia mladých vystavovateľov sme sa od začiatku veľmi tešili. Viac-menej od prvých chvíľ sme vedeli, že to chceme pripraviť nezabudnuteľné. Deň pred Národným finále, 5.januára 2018 sme sa rozhodli pripraviť spoločenský večer, neskôr označovaný ako Galavečer, ktorý bol prejavom vďaky, a zároveň odmenou za aktívnu účasť počas celej výstavnej sezóny 2017. Každý jeden z účastníkov spolu s jedným doprovodom mal zabezpečené zdarma ubytovanie a stravu počas oboch dní počínajúc večerou v piatok, končiac obedom v sobotu. Na prvý ročník, keď sme si mnohé v rámci organizácie potrebovali otestovať a vyskúšať, sme  pozvali tentokrát ako čestných hostí prezidenta Slovenskej kynologickej jednoty Ing. Jozefa Jursu, prezidenta Zväzu športovej kynológie  Mgr. Juraja Štaudingera ako i prezidenta Únie kynologických klubov, pod ktorý naša komisia spadá,  a tu s hrdosťou oznámim, môjho otca, Jozefa Šustera. Sme šťastní, že naše pozvanie prijali všetci traja prezidenti a zúčastnili sa oboch dní. Veríme, že počas ďalších ročníkov poctia junior handlerov i našu komisiu účasťou viaceré osobnosti slovenskej kynológie.

Pozvanie nielen posudzovať prvé Národné finále, ale aj na galavečer, prijala i pani rozhodkyňa, zakladateľka Junior Handlingu na Slovensku, pani Viera Staviarska. Celý večer sme sa snažili priblížiť Spoločenskému večeru na Crufts, pretože povedzme si úprimne, koľko z tých desiatich detí sa reprezentovať Slovensko na túto najprestížnejšiu výstavu dostane? – Kiež by sa to raz podarilo všetkým našim finalistom!
Veľkým plusom pre nás bolo, že sa nám to podľa slov bývalých reprezentantov Slovenska na Cruft´s podarilo oveľa lepšie ako na najprestížnejšej výstave. S úsmevom som na túto poznámku poznamenala, že to tak má byť. Veď títo mladí ľudia sú predsa naši, na Crufts to robia pre zahraničných.

Tanečnica z Oriental Essence s vejármi

Piatok 5.januára 2018
Náš Galavečer začal krátko po 17-tej hodine, kedy ho uvítacím tancom s vejármi otvorila orientálna tanečnica zo skupiny Oriental Essence. Nasledovali príhovory prezidentov a neskôr i pani rozhodkyne. Tak, ako býva zvykom i v Anglicku, sme postupne pozývali všetkých finalistov, ktorí povedali pár viet o sebe a úprimne, niektoré naozaj stáli za to! Po poslednom nasledoval druhý tanec vyššie uvedenej skupiny a podávala sa večera.

Na stoloch samozrejme nechýbali zákusky ani slané dobroty, ktoré boli taktiež prítomnými veľmi chválené. A i takáto drobnosť vie poriadne zahriať pri srdci, hlavne keď ste to celé pripravovali s láskou a zháňali v každom smere to najlepšie.

Nasledovalo spoločné fotenie finalistov s pani rozhodkyňou, prezidentmi, Komisiou a neskôr takmer so všetkými prítomnými. Po tomto pózovaní sme mali pripravené prekvapenie od vedúcich z Letného Handlingového tábora 2017 – Vlaďky, Naďky, Maja a mňa, pre mladých vystavovateľov, pretože 6 z 10 finalistov s nami strávilo krásnych 9 dní v lete. Samozrejme, že bola venovaná i ostatným finalistom,  ktorých sme ňou chceli pozvať na tohtoročný letný tábor, o ktorom samozrejme budeme vopred informovať.

Neskôr sme videli predposledné číslo skupiny Oriental Essence, tentokrát v podaní trénerky Halky Tytykalovej, ktorá nám predviedla číslo s ostrou šabľou a po predaji zlosovateľných lístkov táto skupina ukončila svoje vystúpenie spoločným tancom muwashahat.

Záverečný tanec skupiny Oriental Essence

Tí, ktorí nás sledovali počas leta (či už v dobrom alebo v zlom) vedia, že sme mali jeden krásny večer s hosťom, spevákom, milovníkom psov – Robom Miklom, ktorý prijal pozvanie i na tento náš slávnostný večer aby nám obohatil náš program vo veľkom štýle, čo je u neho samozrejmosťou. Bavili sa nielen jeho kamaráti z leta, ale i rodičia a dokonca sa na jeho nôtu pridala i pani rozhodkyňa Viera Staviarska. Robo si totižto pripravil sladkú pomstu pre sestru finalistiky, Niky Pisoňovej – Paťku, ktorá sa tiež venuje Junior Handlingu (asi sa to všetko z leta spočítalo) a priviedol do stredu svojho štvornohého miláčika – bullteriéra Freda. Paťka dostala za úlohu ho predviesť do kruhu a pani rozhodkyňa požiadala i ukázať chrup a urobiť trojuholník. I napriek pár stresovým chybičkám to zvládla a ako odmenu

S dobrou náladou to šlo celé samé

dostala podpísanú knihu (po vynútení aj so srdiečkom) od autora Roba. Čo viac dodať, Robo nás ani deti opäť nesklamal a navodil perfektnú atmosféru pre našu diskotéku s obľúbeným DJom účastníkov tábora – DJom Majom. Po 21vej hodine sme mali prichystanú aj druhú večeru a to pečené prasiatko, ktoré sme do desiatej ale vytancovali v ďalšom tanečnom kole. Nasledovalo losovanie o ceny a týmto by sme sa chceli veľmi pekne poďakovať všetkým tým, ktorí prispeli akoukoľvek cenou a dodali tak vážnosť i tejto časti nášho večera.

Ku konci sme si s dievčatami zatancovali tančeky, ktoré sme sa naučili spoločne na tábore a zhruba po jedenástej nás jednotliví finalisti začali opúšťať, aby načerpali sily na nasledujúce ráno – ich ráno.

Sobota 6.januára 2018
Deň D začal raňajkami a po nich o 9tej ráno nasledoval tréning „nasucho“ ako hovoríme, keď pracujeme bez psov. Sála, v ktorej sme večer predtým strávili nezabudnuteľné chvíle sa ako mávnutím čarovného prútika (ktoré spôsobilo náš dvojhodinový spánok) zmenila na miesto, v ktorom si desať finalistov na rúžovom koberci zmeralo svoje sily posledný krát za rok 2017. Po nacvičení príchodu a celého priebehu samotnej súťaže obdržali všetci najúspešnejší junior handleri Slovenska minulého roka darček a opäť nás zahriali slová bývalej reprezentantky na Crufts – že dostali viac, ako na samotnej najprestížnejšej výstave. I tu patrí obrovská vďaka ľuďom, ktorí nám prispeli, ale predovšetkým Únii kynologických klubov, vďaka ktorej majú naši najlepší mladí vystavovatelia pamiatku na ich prvú účasť  (a verme nie poslednú) v Národnom finále Junior Handlingu Slovenska a to krásnu mikinu, s logami SKJ  a ÚKK, bez ktorých by zorganizovanie tejto akcie nebolo možné a na zadnej strane s názvom „FINALISTA, Národné Finále Junior Handling 2017“.

Samotná veľká paráda začala čosi po desiatej hodine a do kruhu začali zo „zrkadlového predkruhu“ nastupovať jednotliví finalisti:

  • OLIVER ČAPKA, predvádzajúci whippeta
  • JAKUB KOLLER, taktiež s predstaviteľom rovnakého plemena
  • NATÁLIA NAGYOVÁ s austrálskym ovčiakom
  • ALICA RYŠÁNKOVÁ, ktorá vystavovala amerického staffordšírskeho terriéra
  • NIKOL PISOŇOVÁ so španielskym vodným psom
  • DOMINIKA SZÁSZOVÁ, s neuznaným plemenom FCI – patterdale terriérom
  • HANA ŠOKOVÁ so svojou čivavou
  • KARIN ŠTIBRAVÁ taktiež zvolila neuznané plemeno FCI – amerického bezrstého teriéra
  • DÁŠKA WÁGNEROVÁ a boston teriér
  • MONIKA ZAPLETALOVÁ s jazvečíkom dlhosrstým

Po spoločnom posúdení v statike a známom slalome nasledovalo individuálne posúdenie a na stôl sa išiel pripravovať prvý finalista. Vzhľadom na stiesnenejšie podmienky kruhu sa ostatní vrátili do „zrkadlového predkruhu“, aby mal predvádzajúci dostatočný priestor na vykonanie figúry. Všetci dostali rovnakú úlohu a to trojuholník. Počas jednotlivých posúdeniach som o každom jednom finalistovi prítomným povedala informácie, ktoré o sebe poskytli. Na niektorých sme sa opäť schuti zasmiali a mierne to uvoľnilo atmosféru. Po poslednej dvojici opäť všetci nastúpili a pokračovalo sa posúdením vo dvojiciach, kde pani rozhodkyňa zvolila veľmi často využívanú figúru – tam a späť. Pri opúšťaní kruhu si každý jeden finalista vylosoval číslo od 1 do 10 a tým si určil, ktorého psa dostane na výmenu do druhého kola. Jednotka menila psa s dvojkou, trojka zo štvorkou atď.. Nasledovala zhruba 15minútová prestávka, aby sa finalisti mohli zoznámiť so psom, ktorého si vylosovali. Medzitým mal príhovor prezident Únie kynologických klubov, Jozef Šuster, v ktorom vyjadril vďaku rodičom finalistov za podporu ich ratolestí v tomto odvetví kynológie a plnenia ich snov.

Druhé kolo bolo o niečo kratšie a pani rozhodkyňa na individuálne posúdenie v tomto prípade zvolila na prvý pohľad ľahkú figúru – a to kruh. Je síce pravda, že táto figúra sa využíva najbežnejšie, no nie každý ju dokáže urobiť správne a práve to bol dôvod výberu.

V časti tretej už nastúpili všetci finalisti so svojimi psami a každý z nich dostal teoretickú otázku, ktorá však výrazne neovplyvňovala záverečné rozhodnutie pani Viery Staviarskej.

Konečne nastala chvíľa, na ktorú všetci tak netrpezlivo čakali. Napätie v sále sa dalo krájať a ťažko povedať, či bolo väčšie na strane finalistov alebo ich rodinných príslušníkov. V každom prípade, po tom, ako Naďka Kuntová a členky Komisie pre mládež a junior handling ÚKK – Vlaďka Macháleková a pani Iveta Vojteková pripravili stupne víťazov aj s nádhernými pohármi od Poháre Best, ktoré zabezpečila opäť ÚKK, kokardami od členky Komisie Lucie Heldovej a darov od našich sponzorov, vyjadrila svoj finálny verdikt.

Tretie miesto v Národnom finále Junior Handlingu Slovenska a reprezentantkou našej krajiny na Európskej výstave psov v Poľsku sa stala Hanka Šoková!

Reprezentantkou Slovenska na Svetovej výstave v Holandsku s druhým miestom je od soboty 6.1.2018 Nikol Pisoňová!

A titulom absolútnej víťazky, reprezentantky Slovenska na Cruft´s 2018 v súťaži Medzinárodný junior handling sa môže pýšiť Dominika Szászová, ktorej pani rozhodkyňa na Crufts ponúkla i osobnú podporu.

Víťazky s pani rozhodkyňou a všetkými troma prezidentmi – zľava Ing. Jozef Jursa (SKJ), Mgr. Juraj Štaudinger (ZŠK) a Jozef Šuster (ÚKK)

Všetky tri víťazky obdržali i poukážku od SKJ v hodnote 100, 75 a 50eur a od ÚKK v hodnote 250eur pre každú ako refundáciu časti nákladov spojenú s reprezentáciou.

Okrúhly stôl sme urobili naozaj okrúhlym v našom zrkadlovom predkruhu

Fotografovaním sme však neskončili, akoby sa dalo predpokladať, ale po obede sme mali ešte okrúhly stôl s pani rozhodkyňou, kde finalistom hovorila o kladoch i záporoch ich vystavovania, čoho sa majú vyvarovať a naopak čo robiť. Táto časť bola veľmi príjemná a i neumiestnení finalisti, ktorí verili že v daný deň dopadnú lepšie, sa opäť začali usmievať.

Odôvodnenie
Vzhľadom na to, že väčšina členov Komisie má vlastné skúsenosti so súťažou Junior Handling, chceli sme dopriať mladým vystavovateľom, budúcnosti slovenskej kynológie to, čo sme my nezažili. Cieľom bolo taktiež, aby rodičia, ktorí sú hlavným faktorom, či sa mladí vystavovatelia budú, prípadne nebudú zúčastňovať súťaže Junior Handling, videli, že za nemalé poplatky, ktoré počas roka pre svoje deti zaplatia, i uvidia spätnú väzbu.

Vďaka
Keďže ale Komisia pre mládež a Junior Handling nemá žiadny príjem a „žije“ len z príspevku Únie kynologických klubov, vďaka ktorým organizuje či už Otvorené majstrovstvá Slovenska v Junior handlingu, alebo Letný handlingový tábor (vrátane poplatkov účastníkov) bez ľudí, ktorí nám finančne a vecne pomohli by to nešlo a týmto si dovoľujeme vysloviť našu úprimnú vďaku. I keď sme stále stratoví, naozaj si nedokážeme predstaviť ako by to bolo bez kvanta ľudí, ktorí sa rozhodli na toto podujatie prispieť. Euro k euru od viacerých ľudí vie vytvoriť toľko ako viac od jedného, i keď pre nás náročnejšie. ĎAKUJEME!

Nedá mi nespomenúť Romana Némeszeghyho, ktorý nám celý víkend fotil za sponzorské a vďaka nemu budú mať finalisti dlho na čo spomínať.

Úprimná vďaka patrí tanečnej skupine Oriental Essence a Halke Tytykalovej, ktorí sa ako cudzí ľudia rozhodli taktiež prispieť na obohatenie programu večera úplne zadarmo.

No predovšetkým chcem poďakovať ľuďom, ktorí sa aktívne podieľali na prípravách. Tak nejako sa vždy zabúda na tých, ktorých by sme mohli označiť podľa slov pána prezidenta SKJ Ing. Jozefa Jursu ako inštalatérov – bez ktorých práce by to nešlo, ale ktorú nie je vidieť, prípadne ju nikto nerieši.

Celý čas som sa mohla spoľahnúť na mojich rodičov, požiadať ich o pomoc s čímkoľvek a nikdy nepovedali nie. Kokardy pre finalistov či pani rozhodkyňu s láskou vyrábala ručne moja mama, Jana Šusterová, za čo jej naozaj ďakujeme.

Vlaďka Macháleková s priateľom a Naďka Kuntová sú osoby, ktoré sa stali súčasťou nášho „handlingového“ života a bez ktorých si taktiež neviem predstaviť, žeby sa toto podujatie mohlo usporiadať. Vždy boli tam, kde bolo treba, bez otázok, čo treba spraviť, videli čo je nevyhnutné. I keď to znamenalo pár hodín spánku, nenechala nás Naďka v štichu a sálu s nami pripravovala ako hlboko do noci, tak i skoro ráno pred finále, kým Vlaďka kúpala záložných psov na výmenu.

Od začiatku do konca, od výberu sály, menu, výzdoby, zákuskov, cien do zlosovateľnej súťaže, prípravách či dokonca odovzdávaní sály stál pri mne a pomáhal mi môj priateľ a partner Majo Hradský. Okrem toho všetkého, počas akcie zdarma zvučil, čo si opäť málokto uvedomuje ale tým nám z rozpočtu ušetril aspoň 300 euro.

Sú ciele, ktoré zvládnete sami. Sú však i také, ktoré by ste sami zvládli, ale s ľuďmi ktorí chcú a majú chuť to ide oveľa lepšie. Všetkým vám úprimne ďakujem. Má to zmysel!

Dominika Šusterová
členka Komisie pre mládež a junior handling ÚKK

Foto: Roman Némesszeghy