50. výročie aktívnej činnosti Kynologického klubu Lučenec

(KR 1/2016)

Vznik a založenie Kynologického klubu Lučenec

Kynologický klub Lučenec bol založený v roku 1965 ako základná organizácia „Slovenského zväzu drobnochovateľov“. Jeho zakladateľmi boli pán Vít Slezák – chovateľ boxerov, chovateľská stanica „od Claudia“; a František Novotka – chovateľ bernardínov, chovateľská stanica „z Bogorodicka“, Ján Gonda, chovateľ nemeckých ovčiakov, chovateľská stanica „z Aničkinho dvora“.
V danom roku klub dostal od Štátneho majetku Lovinobaňa do bezplatného užívania priestor na zriadenie cvičiska, ktorý je využívaný dodnes.

vrh bernardínov v chov. stanici Františka Novotku
František Novotka so psom Fausto výcvik poslušnosti a obrany v roku 1976
členovia Kynologického klubu sa každoročne zúčastňovali slávnostných pochodov 1. mája

Činnosť klubu počas Zväzarmu

V roku 1972 boli základné kynologické organizácie organizačne začlenené pod „Zväzarm“ (Zväz pre spoluprácu s armádou). V tom čase do klubu vstúpili významní členovia ako, napríklad, pán Dušan Zelenka – chovateľ dobermanov, pán Peter Salaj – chovateľ nemeckých ovčiakov, alebo pán Miroslav Lipták. Čo sa týka chovateľských výsledkov, najlepším chovateľom v československom meradle bol práve pán Vít Slezák s chovom boxerov, ktorý dosahoval výborné výsledky a pozitívne tak ovplyvnil celý chov nemeckých boxerov v Československu.

Výcviková činnosť bola zameraná predovšetkým na výcvik podľa národného skúšobného poriadku (NSP). Jednotliví členovia sa zúčastňovali rôznych okresných, krajských, národných alebo celoštátnych súťaží či pretekov. Medzi najaktívnejších určite patrili: Peter Salaj, Ondrej Borda, Miroslav Lipták, Jozef Ufrla, Peter Kočalka, Juraj Štaudinger, Jaroslav Sitarčík, Vlastimil Duzbaba, Imrich Varga a Jozef Herbaček. Takáto situácia s výraznejšími či menej výraznými posunmi pretrvávala až do roku 1989.

Ján Gonda a jeho chovná sučka nemeckého ovčiaka na stope.
Členovia Kynologického klubu Lučenec rok 1976
Jeden zo zakladajúcich členov Kynologického klubu Lučenec Ján Gonda v role figuranta

Členovia kynologického klubu Lučenec organizovali rôzne výcvikové, ako aj chovateľské akcie v krajskom, ale aj národnom meradle. Od roku 1978 organizovali každoročne Krajskú výstavu psov služobných a pracovných plemien a od roku 1986 to bola Národná výstava všetkých plemien.
V roku 1987 a 1988 zorganizoval kynologický klub krajské vylučovacie preteky a v roku 1988 Majstrovstvá Slovenska vo výkone psov.
Takmer od založenia klubu až do súčasnosti sú každoročne organizované preteky „O putovný pohár mesta Lučenec“.

Štefan Berky v roku 1983 na ukážkach pre deti so psom Šarik
Zakladajúci členovia KZB Lučenec na Národnom sústredení – Vigľaš 1992

Od roku 1990 po zániku Zväzarmu prechádza klub ako organizačná zložka pod „Zväz športovej kynológie Slovenskej republiky“. V tomto období bola celá štruktúra výcviku reorganizovaná a výcvik sa začal orientovať na športovú kynológiu podľa „Medzinárodného skúšobného poriadku“ (IPO). Okrem členov, ktorí sa venovali práve športovej kynológii, sa začala v klube formovať skupina ľudí, ktorí mali záujem intenzívnejšie sa zaoberať výcvikom záchranárskych psov, a tak v rámci klubu vznikla – Kynologická záchranná brigáda Lučenec (KZB LC).
Jej členovia sa zúčastňovali okrem tréningových akcií aj reálnych akcií pri živelných pohromách či rôznych pátraniach po nezvestných osobách na celom Slovensku, kde sa intenzívne spolupodieľali na záchrane ľudských životov.

Medzi najvýznamnejšie záchranárske akcie určite patrí nasadenie našich záchranárov v roku 1999 po zemetrasení v TURECKU v meste Dutsche, kde boli vyslaní pán Juraj Štaudinger z nemeckým ovčiakom Gojom (Grey) a pán Jaroslav Sitarčík s veľkým bradáčom Brainom.

Výcvik v roku 1979 v roly figuranta Dušan Zelenka , psovod Ján Gonda a jeho malý bradáč Aranko
Národná výstava psov v roku 1986 v meste Lučenec
Krajská výstava psov služobných plemien- futbalový štadión Lučenec 1979
Majstrovstvá stredoslovenského kraja vo výkone psov Boľkovce 1987
preteky„ O putovný pohár mesta Lučenec“ v roku 1980
preteky„ O putovný pohár mesta Lučenec“ v roku 1980, cenu preberá Jozef Ufrla, od pánov Víta Slezáka a Ľudovíta Ocsovayoho
Členka kynologického klubu Lučenec pri výcviku v roku 2010

Kynologická záchranná brigáda zorganizovala od jej vzniku v roku 1992 na území okresu Lučenec niekoľko medzinárodných záchranárskych súťaží a medzinárodných sústredení záchranárskych psov. Jej členovia sa zúčastnili súťaží a sústredení na Slovensku, ale aj v Maďarsku, Českej republike, Slovinsku a Rakúsku.

V súčasnosti Kynologická záchranárska brigáda Lučenec pôsobí ako nezisková dobrovoľná organizácia, ktorej členovia sú ochotní bezodplatne kedykoľvek pomôcť pri záchrane ľudských životov, keď budú o to požiadaní.

Chovateľská činnosť v Kynologickom klube Lučenec

Kynologický klub ako taký chovateľskú činnosť neriadi a má len poradnú úlohu prostredníctvom chovateľského referenta. Chov je individuálnou záležitosťou každého člena. Každý chovateľ je členom chovateľského klubu daného plemena. V rámci chovateľskej činnosti členovia klubu organizujú takmer pravidelne v dvojročných intervaloch bonitácie nemeckých ovčiakov alebo oblastnú výstavu nemeckých ovčiakov, či už v exteriéri, alebo sa môžu ako prví na Slovensku pochváliť zorganizovaním Halovej výstavy nemeckých ovčiakov. Členovia kynologického klubu sa spolupodieľajú na organizovaní Medzinárodnej výstavy psov všetkých plemien, ktorá sa každoročne koná v meste Lučenec.

Súčasnosť

V súčasnosti sa Kynologický klub Lučenec venuje chovu a výcviku psov, ako aj hľadaniu talentovaných mládežníkov. Takto chce prispievať predovšetkým k šíreniu dobrého mena organizovanej kynológie doma, ale aj v zahraničí.
Svoju výcvikovú činnosť smeruje k športovej kynológii, resp. k príprave na skúšky a preteky prebiehajúce podľa národného a medzinárodného skúšobného poriadku. Každoročne naši členovia reprezentujú klub na kynologických akciách na Slovensku.
Ako bolo uvedené vyššie, svoju činnosť obrodila aj Kynologická záchranná brigáda Lučenec, ktorá s malou obmenou členov realizuje tréningy a prípravu nielen psov, ale i psovodov.

nemecký boxer Orest od Claudia pána Víta Slezáka
Obranárske preteky v v Lučenci roku 2012, fiugurant Juraj Patay z družobného kynologického klubu PO-VA Šamorín
Klubové preteky v roku 2012 „o Putovný pohár mesta Lučenec“

Ďalšou novinkou v rámci klubu je „kurz základnej poslušnosti psov“, do ktorého sa môže prihlásiť každý, kto má záujem vycvičiť si svojho psíka k základnej ovládateľnosti a súžitiu človeka a psa, bez ohľadu na plemeno. V rámci hodín kurzu sú členom okrem základných informácií a praktických ukážok výcviku vysvetlené aj základy fyziológie, etológie, ale i základy výživy a zdravovedy psa.

Členská základňa

V roku 2015 mal Kynologický klub Lučenec 52 členov, medzi ktorými sú majitelia mnohých plemien psov, ako sú, napríklad, nemecký ovčiak, veľký bradáč, malý bradáč, briard, belgický ovčiak, labrador, doberman, bernský salašnícky pes, rottweiler, zlatý retríver, ale aj krížence.

Každoročne sa naši členovia so svojimi psami okrem skúšok z výkonu, výstav psov, pretekov a ďalších kynologických akcií, zúčastňujú rôznych dobročinných ukážok výcviku psov, či už pre základné školy, ukážky na Deň detí v spolupráci s Mestským úradom Lučenec, ukážky pre deti z Domova sociálnej starostlivosti Slatinka, a podobne.

V našom kynologickom klube majú svoju domovskú organizáciu aj dvaja rozhodcovia pre posudzovanie výkonu psov Zväzu športovej kynológie SR (ZŠK SR), jeden medzinárodný rozhodca pre posudzovanie exteriéru psov Slovenskej kynologickej jednoty (SKJ), jeden bonitačný komisár pre plemeno nemecký ovčiak SUCHNO, dvaja adepti na rozhodcov pre posudzovanie exteriéru psov SKJ, ôsmi akreditovaní výcvikári ZŠK SR, a traja vyškolení figuranti ZŠK SR rôznych výkonnostných tried.

Mgr. Juraj Štaudinger

 

Publikované z tlačenej verzie magazínu Kynologická revue č. 1/2016