Vígľašský zámok hostil víťazov

(KR 1/2016)

V sobotu 12. decembra 2015 usporiadalo Prezídium Zväzu športovej kynológie Slovenskej republiky (ZŠK SR) na Vígľašskom zámku neďaleko Zvolena spoločenské podujatie nazvané Deň víťazov, uskutočnené ako slávnostné stretnutie zatiaľ najúspešnejšej slovenskej športovej kynologickej reprezentácie s vedením ZŠK SR, Slovenskej kynologickej jednoty (SKJ), Únie kynologických klubov (ÚKK) a čestných hostí podujatia – významných predstaviteľov verejnej správy. Podujatie bolo spojené s odovzdávaním ocenení, ktoré Prezídium ZŠK SR udelilo tímu športových kynológov za dôstojnú prezentáciu Slovenskej republiky na XXV. majstrovstvách sveta FCI – IPO všetkých plemien, ktoré sa uskutočnili vo švajčiarskom meste Delémont v dňoch 10. až 13. septembra 2015.

Na tomto svetovom kynologickom kolbišti nás reprezentoval tím športových psovodov vedený Mgr. Igorom LENGVARSKÝM. Členmi reprezentačného družstva boli: Bc. Jozef ADAMUŠČIN so psom HARYSSON Ad-Gür, Mgr. Pavol ŠLAHOR so psom FOX v. d. Schőenen Ecke, Michal BALÚN so psom ORIGINAL Malý lumpík, Michaela KOLLÁROVÁ so psom TAXI Vikar a Viliam KOBERČÍK so psom PARD de Alphaville Bohemia. Naši reprezentanti sa po prvýkrát stali kolektívnymi Majstrami sveta na rok 2015 a Bc. Jozef ADAMUŠČIN sa po druhýkrát stal Majstrom sveta v kategórii jednotlivcov, pričom dobré meno Slovenskej republiky a nášho tímu šíril na tomto podujatí aj reprezentačný figurant Jaroslav VNENČÁK. (foto 2)

Podujatia sa ako čestní hostia zúčastnili: predseda Národnej rady Slovenskej republiky Ing. Peter PELEGRINI, poslanec VÚC Banskobystrického kraja Branislav HÁMORNÍK, prezident SKJ Ing. Jozef JURSA, člen predsedníctva SKJ Vladimír PISKAY, prezident ÚKK Jozef ŠUSTER, predsedníčka zboru rozhodcov SKJ MVDr. Gabriela RIDARČÍKOVÁ, člen kynologickej rady Slovenského poľovníckeho zväzu (SPZ) Jaroslav MATYÁŠ; členovia Prezídia ZŠK SR: viceprezident ZŠK SR a SKJ Mgr. Ivan KOČAJDA, medzinárodný rozhodca výkonu Rudolf DANEK, Majster sveta IDC Ing. Pavel TAMÁŠI, výcvikár ZŠK SR Štefan PONGRÁCZ, Ján SUDIMÁK, Anton ŠTRASSER a Albín MAJSNIAR; emeritný prezident ZŠK SR JUDr. Peter VAČOK, šéfredaktor časopisu Kynologická revue Ing. Vladislav ŠUSTER, obchodná zástupkyňa EUROBEN HAPPY DOG pre Slovensko Lucia MRÁZKOVÁ, majitelia chovateľskej stanice Ad Gür(z ktorej pochádza pes Majstra sveta Jozefa Adamuščina Harysson Ad Gür) – manželia Ľubomír a Adriana GÜRTLEROVCI, a ďalší hostia. K pozvaným hosťom patrili aj jednateľ firmy EUROBEN – HAPPY DOG MVDr. Juraj Benčík, tajomníčka Slovenskej únie chovateľov nemeckých ovčiakov Renáta Chlebanová a majiteľ firmy Z Polytanu SK Ján Tóth, ktorí sa slávnosti nemohli zúčastniť z pracovných dôvodov. (foto 3, 4)

V mene majiteľa Vígľašského zámku privítal účastníkov podujatia rytier Štefan Nitriansky, ktorý pri ponuke uvítacieho nápoja oboznámil prítomných s históriou tohto zámku. (foto 5)
Vo vyzdobenej a ozvučenej rytierskej sále uvítala účastníkov slávnostná hudobno-obrazová znelka Dňa víťazov. Dôstojnú, ale i vtipne spracovanú obrazovú prezentáciu osobnostných profilov našich kynologických reprezentantov moderovala členka predsedníctva kynologickej rady Slovenského poľovníckeho zväzu Mgr. Viera STAVIARSKA. (foto 6)
Našich reprezentantov a hostí podujatia uvítal v mene Prezídia ZŠK SR Mgr. Juraj ŠTAUDINGER, ktorý oceneným svetovým víťazom poďakoval za vzornú reprezentáciu slovenskej kynológie a súčasne aj slovenského chovu. (foto 7)
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky Ing. Peter PELEGRINI sa vo svojom príhovore venoval novoprijatému zákonu o financovaní rozvoja športu v Slovenskej republike, pričom našim kynologickým reprezentantom poďakoval za úspešnú reprezentáciu Slovenska na tak významnom podujatí, akým sú majstrovstvá sveta. (foto 8)

Prezident ZŠK SR Mgr. Juraj Štaudinger poďakoval predsedovi parlamentu za účasť na tomto slávnostnom podujatí a za vrelý záujem o slovenskú športovú kynológiu, a Ing. Petrovi Pelegrinimu odovzdal osobný dar – knižné publikácie „Slovenská kynológia, história a súčasnosť“ a „Dějiny československé služební kynologie“, ktorých je spoluautorom. (foto 9)
Pre našich reprezentantov, ktorí majú podľa vtipne spracovaných údajov moderátorky programu Mgr. Viery Staviarskej spoločný vek 275 rokov, a výcviku svojich psov sa venovali plných 182 dní, počas ktorých vypili a vypotili 391 litrov vína a 3 280 litrov vody, už ležali na stole rytiera Štefana Nitrianskeho pripravené kazetky s pamätnými klenotmi, ale aj nečakané prekvapenie – pamätné listy majiteľa zámku, každý doplnený darčekom – pekne zdobeným tradičným nápojovým pohárom vyrobeným z býčieho rohu. (foto 10)
Členovia našej úspešnej reprezentácie si z rúk prezidenta ZŠK SR Mgr. Juraja Štaudingera postupne preberali krásnu pamiatku na svoj úspech – zlatý prívesok tvorený štylizovanou hlavou nemeckého ovčiaka. Ako prvý vedúci reprezentačného tímu Mgr. Igor Lengvarský (dvojnásobný Majster Slovenska, niekoľkonásobný reprezentant vo výkone psov, člen pracovnej komisie FCI a rozhodca pre posudzovanie výkonu psov, ktorý za viac ako 40 rokov aktívnej výcvikárskej činnosti má úspešne zložených viac ako 100 skúšok z výkonu). Podľa moderátorky sprievodného programu Mgr. Viery Staviarskej motivuje Mgr. Igora Lengvarského pri práci každá nasledujúca akcia a jeho cieľovým heslom je: „Vydržať!“. (foto 11)

Nasledoval postavou najmenší, ale podľa osobnostného profilu neúnavný a výkonný športový psovod Matúš Balún (Majster Slovenska SÚCHNO 2014 a 2015, v r. 2014 si vybojoval 11. miesto na MS FCI 2014, pričom sa podieľal na získaní kolektívneho titulu Vicemajstri sveta v súťaži družstiev, v r. 2015 získal 8. miesto na MS FCI a súčasne sa podieľal na získaní kolektívneho titulu Majstri sveta v súťaži družstiev, a celkovo päťkrát sa zúčastnil majstrovstiev sveta FCI a WUSV). Matúša Balúna podľa Mgr. Viery Staviarskej motivuje hroziaci neúspech a jeho najbližším cieľom je dosiahnutie vrcholových skúšok so psom Phantom Malý lumpík.(foto 12)
Najstarší člen našej reprezentácie (nedá sa nič robiť, ale je to tak, pozn. autora) Viliam Koberčík je niekoľkonásobný reprezentant Slovenska na majstrovstvách sveta vo výkone psova za viac ako 30 rokov aktívnej výcvikárskej činnosti máúspešne zložených viac ako 70 skúšok z výkonu. Podľa moderátorky programu sa riadi heslom „Po každej búrke zasvieti slnko!“, pričom ho motivuje slovo „úspech“. (foto 13)
Žiaľ, Michaela Kollárová (na snímku zo súkromného archívu) sa slávnosti Dňa víťazov nemohla zúčastniť zo zdravotných dôvodov a Prezídium ZŠK SR jej zlatý šperk odovzdá pri vhodnej príležitosti. Michaela Kollárová sa športovej kynológii venuje od roku 2006. So svojím labradorom zložila 9 skúšok z výkonu a od roku 2007 do roku 2012 s ním súťažila v kategóriách SVV-1, IPO-1 a SVV-3. Jej druhým psom je nemecký ovčiak Taxi Vikar, s ktorým dvakrát získala titul Vicemajstra SR a štyrikrát štartovala na Majstrovstvách sveta WUSV a FCI. Podľa moderátorky programu sa Michaela Kollárová riadi heslom: „Chcem robiť to, čo ma baví, a chcem to robiť to na 110%!“  (foto 14)
Ďalší ocenený – kpt. Mgr. Pavol Šlahor, je služobne zaradený ako vedúci oddelenia služobnej kynológie odboru poriadkovej polície Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Nových Zámkoch. Má za sebou 20 rokov aktívnej kynologickej činnosti v služobnej, ale najmä športovej kynológii, napriek tomu, že podľa moderátorky programu sa do svojich 25 rokov bál psov. Je držiteľom kolektívnych titulov Majster sveta FCI – IPO 2013 v súťaži družstiev, Vicemajster sveta FCI – IPO 2014 v súťaži družstiev, titulu Majster SR ŽP (železničnej polície v súťaži všestranných psov), dvojnásobný Majster SR v špeciálnych pachových prácach v súťaži družstiev v r. 2013 a 2014, dvojnásobný Majster SR BO (belgických ovčiakov) v r. 2009 a 2012, Majster SR ZŠK FCI (Zväzu športovej kynológie SR, začlenenej vo Federation Cynologique International) všetkých plemien v r. 2014, trojnásobný Majster KR PZ v Nitre vo vyhľadávaní drog a súčasne držiteľ viacerých pohárov za druhé a tretie miesta a viacerých ocenení v jednotlivých kynologických disciplínach. Podľa Mgr. Viery Staviarskej ho v práci motivujú tri faktory: „rodina, úspech a sebareflexia“, ale má aj svoje tajomstvá: „…ej, keby mama vedela…“. Súčasne má pred sebou ďalší cieľ – pripraviť si nového psa. (foto 15)
V poradí posledným oceneným bol náš zatiaľ najúspešnejší reprezentant Jozef Adamuščin, ktorý je dvojnásobným Majstrom sveta vo výkone psov v r. 2013 a 2015, na súťaži Universalsieger WUSV v r. 2011 získal titul Vicemajster, je štvornásobný Majster Slovenska vo výkone psov a je niekoľkonásobný reprezentant Slovenska na majstrovstvách sveta vo výkone psov. Počas 30 rokov aktívnej výcvikárskej činnosti zložil viac ako 80 skúšok z výkonu a stal sa rozhodcom pre posudzovanie výkonu psov. Podľa moderátorky Mgr. Viery Staviarskej sa riadi vetou: „Čokoláda je sladká, ale od sexu sa nekazia zuby!“. Má pred sebou vážny cieľ: „Do tretice všetko najlepšie…“ (foto 16)

Po odovzdaní ocenení Prezídia ZŠK SR sa o slovo prihlásil rytier Štefan Nitriansky, ktorý v mene majiteľa zámku odovzdal našim reprezentantom, prezidentovi ZŠK SR Mgr. Jurajovi Štaudingerovi a bonitačnému komisárovi, ústrednému poradcovi chovu a viceprezidentovi ZŠK SR a SKJ Mgr. Ivanovi Kočajdovi krásne pamätné listy doplnené vecným darom – nápojovým pohárom vyrobeným z býčieho rohu. (foto 17, 18, 19)
Úspech našich reprezentantov ocenila aj firma EUROBEN HAPPY DOG. Jej obchodná zástupkyňa pre Slovensko, Lucia Mrázková, odovzdala Majstrom sveta darovacie poukazy na krmivo Happy Dog na celý rok. (foto 20)
Na záver oceňovania niektorí reprezentanti využili príležitosť a nechali sa na pamiatku „zvečniť“ s predsedom Národnej rady Slovenskej republiky, Ing. Petrom Pelegrinim.(foto 21, 22)
Na záver slávnostného ocenenia svetových víťazov prešli účastníci do zámockej jedálne, v ktorej bol podávaný spoločný obed, doplnený družným posedením a debatami zúčastnených. Prezident ZŠK SR, Mgr. Juraj Štaudinger, na záver tohto milého stretnutia kynológov a priaznivcov kynológie ešte raz poďakoval oceneným za vzornú reprezentáciu Slovenska v zahraničí, poďakoval pozvaným hosťom za účasť a všetkým prítomným zaželal pekné sviatky a úspešný nový rok. (foto 23)
Slávnostné stretnutie kynológov spojené s ocenením špičkovej slovenskej kynologickej reprezentácie ukončila skupinová prehliadka Vígľašského zámku a spoločné fotografovanie reprezentantov s pozvanými hosťami. (foto 24)

Text a foto: © Mgr. Peter Nevolný

foto 2
« z 23 »

Publikované z tlačenej verzie magazínu Kynologická revue č. 1/2016