„Zlato si vyhrýzli“ Bystričania!

(KR 10/2015)

Majstrom Slovenska na rok 2015 sa stal Zvolenčan, npráp. Marek Šupa

V dňoch 7. až 11. septembra 2015 sa v stredisku výcviku služobných psov odboru kynológie a hipológie Prezídia Policajného zboru (OKH PPZ) v Malých Levároch a na vybraných pracoviskách v katastri priľahlých obcí uskutočnili v poradí už XIX. majstrovstvá Slovenska vo výkone policajných psov v klasickej kynológii, ktorých sa zúčastnilo deväť súťažných družstiev (18 najúspešnejších psovodov z krajských súťaží). Reprezentovali jednotlivé krajské riaditeľstvá Policajného zboru (KR PZ) v Prešove, Košiciach, Žiline, Trenčíne, Bratislave, Trnave, Nitre a Banskej Bystrici, ako aj Riaditeľstvo hraničnej a cudzineckej polície Sobrance (RHCP). Organizátori pripravili pre víťazov majstrovstiev pekné poháre a vecné ceny poskytnuté firmou Henkel Slovakia. (foto 1, 2)

Riaditeľom organizačného štábu majstrovstiev bol vymenovaný zástupca riaditeľa a súčasne vedúci strediska špecializovaného výcviku služobných psov OKH PPZ,plk. Ing. Marián CHARVÁT, a predsedom organizačného štábu vedúci strediska klasického výcviku služobných psov OKH PPZ v Malých Levároch, pplk. Ing. Patrik VINCÚR.

Hlavným rozhodcom súťaže bol inštruktor strediska klasického výcviku služobných psov OKH PPZ, npor. Marek MIŽENKO. Odbor kynológie a hipológie PPZ v záujme o nestranné posúdenie výkonu služobných psov pozval na tohtoročné majstrovstvá aj nezávislých a skúsených rozhodcov –prezidenta Zväzu športovej kynológie Slovenskej republiky, plk. Mgr. Juraja ŠTAUDINGERA, a kpt. v. v. Bc. Ivana TERENA. Ako ďalší členovia rozhodcovského tímu pracovali inštruktori strediska klasického výcviku služobných psov OKH PPZ – kpt. Soňa KOŽÁKOVÁ, npor. Zdenko KOREŇ a npor. v. v. Jozef TONKA. Ako členovia technického štábu pracovali nstržm. Bc. Jana ŠEVČOVIČOVÁ, npráp. Jiří KOLDA a ppráp. Ján TRENČANSKÝ.

Figurantmi pri obranných prácach boli„rokmi overení“ psovodi špecialisti – npor. Martin KMEŤ, npor. Miroslav SCHERHAUFER, npráp. Juraj LINHART a Peter MIČÚCH. (foto 3)
Rozhodcovský tím po vyhodnotení bodových ziskov jednotlivcov a dvojčlenných družstiev rozhodol o nasledujúcom poradí:

V kategórii súťaž jednotlivcov získali:
1. miesto a titul Majster Slovenska na rok 2015npráp. Marek ŠUPA so služobným psom LOGAN z KR PZ v Banskej Bystrici, ktorý súčasne získal pohár za 2. miesto v pachových prácach, Putovný pohár firmy L-TRANS pre najlepšieho psa v klasickej policajnej kynológii a pohár za 1. miesto v súťaži družstiev.
2. miesto npor. Vojtech SABOL so služobným psom LERRY z KR PZ v Banskej Bystrici, ktorý súčasne získal pohár za 1. miesto v cvikoch poslušnosti, pohár za 2. miesto v obranných prácach a pohár za 1. miesto v súťaži družstiev.(K získaniu titulu Majster Slovenska chýbali iba 2 body!)
3. miesto ppráp. Ľudovít KNEŽO so služobným psom TANGO z RHCP Sobrance, ktorý súčasne získal pohár za 3. miesto v cvikoch poslušnosti. (foto 4)

V kategórii súťaž družstiev, reprezentujúcich jednotlivé krajské riaditeľstvá Policajného zboru a RHCP Sobrance, získali:
1. miesto a kolektívny titul Majstri Slovenska na rok 2015 tím KR PZ v BANSKEJ BYSTRICI, vedený npor. Mariánom PETREKOM, v zložení: npor. Vojtech SABOL a npráp. Marek ŠUPA.
2. miesto tím KR PZ v KOŠICIACH, vedený mjr. Ing. Petrom REPÍKOM, v zložení: kpt. Peter LORINC so služobným psom ERON, por. Peter AMBRÚŽ so služobným psom CONAN Polícia – Slovakia, ktorý súčasne získal pohár za 1.miesto v pachových prácach, 2. miesto v cvikoch poslušnosti a Pohár najúspešnejšieho služobného psa majstrovstiev pochádzajúceho z chovu Polícia – Slovakia.
3. miesto tím RHCP SOBRANCE, vedený npor. Bc. Jánom NEMCOM, v zložení: npráp. Peter FEĎAČKO so služobným psom CHESTER a ppráp. Ľudovít KNEŽO so služobným psom TANGO, ktorý získal pohár za 3. miesto v disciplíne poslušnosť. (foto 5)

Foto 1
« z 40 »

Text a foto: © Mgr. Peter Nevolný

Publikované z tlačenej verzie magazínu Kynologická revue č. 10/2015