Záchranárski kynológovia deťom

(KR 7/2013)

V utorok 18. 6. 2013 sa JABLONICKÁ KYNOLOGICKÁ ZÁCHRANÁRSKA BRIGÁDA (Jablonická KZB) podieľala na akcii pre deti, ktorú organizovala súkromná materská škola Lienka Smolenice v súčinnosti s Obcou Smolenice.

V prírodnom parku pod Smolenickým zámkom usporiadali edukačnú aktivitu pre deti materských škôl a didaktické hry pre žiakov I. stupňa základných škôl obvodu Trnava. Bolo nám dopriate nádherné slnečné počasie, deti od skorého rána navštevovali stanovištia, ktoré im pripravili ich pani učiteľky. Slniečko bolo dosť ostré, našu veselú kôpku sme ukryli do chládku pod stromami.

Team Jablonickej kynologickej záchranárskej brigády

Deti mali možnosť vidieť profesionálnu prácu policajného zboru, hasičského zboru a taktiež ukážku zo záchranárskej kynológie. Z Jablonickej kynologickej záchranárskej brigády sa tejto akcie zúčastnili MVDr. Ján Hamerlík (súčasný prezident Asociácie cvičiteľov záchranárskych psov SR) so psom malý bradáč ILEX Malé uško, Stanislav Hamerlík (t. č. „úradujúci“ Majster SR záchranárskych psov v klasických disciplínach) so sučkou NO GABI Sing-Sing Slovakia, RNDr. Jana Hamerlíková so sučkou malý bradáč GINA Malé uško, Mgr. Dušan Michalec so psom NO RONY a Jitka Kadlečková so sučkou americký staffordšírsky teriér REA. Škôlkari z trnavského kraja mali možnosť vidieť mnohé z našich získaných trofejí a diplomy zo záchranárskych majstrovstiev, súťaží, pamätné listy zo súčinnostných záchranárskych cvičení absolvované doma i v zahraničí a taktiež záchranárske certifikáty záchranárskych tímov. Samozrejme nesmeli chýbať fotky z rôznych akcií, ktorých sme sa zúčastnili.

Prinesenie hľadaného predmetu – ILEX Malé uško

Na začiatku sme deti oboznámili s našimi hrdinami dňa. Potom sme si povedali o histórii a vzniku záchranárskej kynológie na území SR (1980 Zväzarm – 1990 ACZP SR a s ňou aj Jablonická KZB, ktoré pracujú neustále) a pár slov sme venovali našim najúspešnejším psovodom a psom, z ktorých napr. MVDr. Ján Hamerlík bol dvojnásobný Majster SR záchranárskych psov a bol mu udelený titul Majster záchranár v kynológii. Doteraz sme poriadali 8-krát Majstrovstvá SR záchranárskych psov, na ktorých ďalší traja naši členovia získali titul Majster SR ZP a mnoho Vicemajstrov SR ZP. Spomenuli sme aj ostré pátracie akcie, a nebolo ich málo. No a ako poznáme deti, teória ich veľmi nezaujímala, ale cez to všetko jej venovali aspoň trošku zo svojej pozornosti. Najzábavnejšia otázka,  ktorá mi bola položená, znela: „Teta, a je taký psovod dobre platený? Lebo ak áno, tak potom, keď budem veľký, budem aj ja psovodom.“ 🙂 . Deti boli veľmi milé a pozorné. Pozreli sme si výstroj záchranárov a ich štvornohých parťákov. Najviac však budúcich psovodov a psovodky zaujímala výstroj, najmä tá, ktorú si mohli aj odskúšať.

Samozrejme nesmel chýbať malý kvíz. Deti boli nadšené najmä z ukážok, do ktorých sme ich zapojili. Bohužiaľ sa nemohli vystriedať všetky deti, čo nám bolo veľmi ľúto. Na úvod sme začali ukážkou nájdenia strateného predmetu psovoda (rukavice, peňaženky, kľúčov a pod.). Psovod odložil svojho psa a za chodu „stratil“ predmet cca 100 m od psa, v tomto prípade bola použitá rukavica. Ukázali sme deťom simuláciu nájdenia bezvládnej stratenej osoby: psovod a pes mali za úlohu nájsť osobu, ktorá ležala nehybne v tráve, pes vyslaný na povel mal za úlohu nájsť a neustálym hlasným štekaním označiť hľadanú osobu, a tým privolať svojho psovoda. Následne po označení pribehol psovod záchranár a podal prvú pomoc nájdenej osobe. Hoci bolo veľmi horúco, šampióni nesklamali a svoju úlohu bravúrne splnili.

Team Jablonickej KZB a deti

Ďalšou úlohou bolo nájdenie človeka v ruinách, ktoré boli, samozrejme, provizórne. Figurant sa skryl do provizórneho úkrytu imitujúceho ruiny a vyslaný pes na povel „revír“ obehol „ruiny“ a hlasným intenzívnym štekaním označil, kde sa hľadaná osoby skrýva, a tým znovu privolal psovoda záchranára na vyprostenie danej osoby z „ruiny“. Deti zo začiatku neverili, že toto všetko naše psíky dokážu, nakoniec sa však presvedčili na vlastné oči a odmenili nás veľkým potleskom. Po predvedení všetkých schopností našich psích parťákov sa deti mohli pomaznať a osobne so psíkmi zoznámiť. Vždy, keď deti opúšťali naše stanovište, sme sa s nimi rozlúčili obvyklým „haf haf haf“, deti nás krásne odzdravili tým nádherne odspievaným „dovidenia“.

Ak by som to mala zhrnúť, bola to veľmi krásna akcia plná smiechu a príjemných zážitkov. Dúfam, že takýchto náučných akcií pre deti bude stále viac a viac. Jedno veľké „ďakujem“ patrí organizátorom tejto akcie a tiež úžasným deťom z trnavského kraja.

Vedúca Jablonickej KZB+REA a možno budúci psovod

Ďalšie informácie a fotografie nájdete na našej www.kynologia-jablonica.sk

Jitka Kadlečková, vedúca Jablonickej KZB

Publikované z tlačenej verzie magazínu Kynologická revue č. 7/2013