Skúšky psov malých plemien (SMP) – Špeciálne cviky 6. časť

Metodika a popis vykonávania niektorých cvikov, povelová technika

(KR 7/2013)

Stráženie predmetu psovoda

Cieľom cviku je, aby pes jemu zverený predmet v neprítomnosti psovoda uchránil pred odňatím cudzou osobou. Podmieneným podnetom je povel: STRÁŽ!

Prevedenie: Na určenom mieste odloží psovod psa, položí pred neho svoj predmet a odíde do úkrytu vzdialeného 25 krokov za psom. Vo vzdialenosti 3 – 5 metrov prejdú nevšímavo tri osoby. Pes nemá na ne reagovať. Potom sa jedna z osôb vracia a zo vzdialenosti 3 m sa snaží psa od predmetu odlákať. Pes musí prejaviť svoju ostražitosť. Po chvíli sa figurant snaží predmet psovi odňať, resp. ho odkopnúť. Tu musí pes zareagovať útokom. Útok musí prestať v okamihu, keď figurant prestane o predmet javiť záujem. Pes sa musí k predmetu vrátiť a zotrvať pri ňom až do príchodu psovoda. Psovod opustí úkryt na pokyn rozhodcu a vráti sa k psovi. Pes má počas cviku ochranný košík.

V prvom rade musí byť psík zvyknutý na košík.

CH. Gwenn Girl – maj. Monika Adamčiaková

Na začiatku výcviku psovod položí psíka s košíkom k predmetu, ktorý pes dobre pozná (miska s krmivom, hračka), a dá mu povel STRÁŽ. Psíka drží na krátkom vodítku na obojku, prípadne na postroji. Pomocník (figurant) pristupuje ku psovi a natiahne ruku k predmetu, ktorý pes stráži. Psovod dá psovi povel STRÁŽ. Akonáhle sa pessnaží na pomocníka zaútočiť, pomocník sa zastaví a psovod dá povel STRÁŽ, MIESTO – aby sa pes naučil pri predmete zotrvať – odmení ho pamlskom z misky, prípadne sa s ním vyhrá s hračkou, ktorú stráži. Pomocník odchádza, no po chvíli sa znovu vracia. Ak pes od predmetu odbieha a útočí na prichádzajúceho pomocníka, psovod ho potiahne za vodítko, dá povel ĽAHNI, MIESTO, a znovu zadá povel STRÁŽ. Pomocník odchádza od psa a prichádza späť po chvíli, keď sa pes ukľudní. Psovod zase zopakuje povely ĽAHNI, MIESTO, STRÁŽ.

Pes by mal zostať v kľude do chvíle, kým sa figurant nepriblíži na vzdialenosť cca 1 m a nenatiahne sa za predmetom. Ak je pes stále v kľude, psovod ho môže povzbudiť povelom DAJ POZOR, STRÁŽ.

Akonáhle pes zaútočí, figurant zostane kľudne stáť, psovod dá psovi povel MIESTO, STRÁŽ. Ak sa pes nevracia a stále útočí, potiahne ho psovod vodítkom k premetu, ktorý stráži, a dá povel MIESTO, ĽAHNI, STRÁŽ. Keď pes zaujme polohu pri stráženej veci, dostáva odmenu (pamlsok, hra s hračkou, ktorú stráži).

CH. Gwenn Girl – maj. Monika Adamčiaková, chov. stanica WILD RANE

Keď sa pes už sám vracia k stráženému premetu (bez povelu psovoda, či trhnutia vodítkom) cvik sa sťažuje tým, že psovod odchádza od psa. Najskôr tak, aby na psa videl a mohol si ho v prípade nevrátenia sa psa k predmetu vrátiť pomocou povelu, neskôr je psovod v úkryte. Keď už má pes zvládnutý cvik tak, že sa sám vracia k predmetu a psovod je v úkryte, prechádzajú okolo psa viacerí ľudia, niektorí pomocníci sa snažia psa od predmetu odlákať pomocou pamlsku, či aportu. Pes nesmie útočiť na osoby, ktoré popri ňom v kľudne prechádzajú.

Pes stráži predmet – CH. High Effect z Dixie

Ak sa nám psík nevracia k predmetu a stále útočí na pomocníka, môžeme si pomôcť tým, že druhý pomocník upozorní na seba psa a z opačnej strany sa snaží predmet odobrať. Prípadne si môžeme pomôcť dlhým vodítkom (stopovačkou), na ktorom je psík pripútaný. Koniec stopovačky drží jeden pomocník (č. 1) cca 5 m od psa a predmetu, ktorý pes stráži, druhý pomocník (č.2) prichádza z opačnej strany a snaží sa psovi predmet zobrať. Akonáhle pes reaguje útokom, pomocník č. 2 odchádza, ak sa pes nevracia pomocník č.1 trhne vodítkom v smere k stráženému predmetu a psovod môže ešte dať povel MIESTO, ĽAHNI, STRÁŽ. Akonáhle sa psík vráti k predmetu, pribehne psovod a odmení ho.

Pes stráži predmet – CH. High Effect z Dixie
Pes útočí, figurant zostáva pokojne stáť – CH. High Effect z Dixie
Pes sa vracia k predmetu – CH. High Effect z Dixie
Hodnotenie cviku na skúškach SMP:

Nesplnenie cviku: pes si nechá predmet odňať, alebo sa od neho nechá odlákať, opustí miesto stráženia a odíde, vo všetkých troch častiach skúšky reaguje agresívne, psovod z úkrytu ovplyvní činnosť psa.
Hrubé chyby: agresívna reakcia v prvej časti cviku, pes po pokuse o odňatie predmetu neprestáva útočiť, akákoľvek činnosť psa, ktorá ohrozuje splnenie daného cviku.
Drobné chyby: malé zmeny správania a drobné nepresnosti.

Pes útočí – CH. High Effect z Dixie

Pes sa vracia k predmetu – CH. High Effect z Dixie
Najčastejšie chyby:

– stereotyp
– slabá motivácia, pochvala, odmeňovanie
– nedodržanie postupu od ľahšieho k zložitejšiemu
– rýchly postup pri výcviku
– nevracanie sa psíka k predmetu, keď figurant prestane javiť záujem o strážený predmet
–  preťažovanie psa neustálym dlhotrvajúcim strážením

Použitá literatúra:
NSP ZŠK SR, Pes a jeho výcvik – prof. MVDr. Jozef Hrušovský, Dr.Sc. a kolektív

Bc. Andrea Adamčiaková
fotky: chovateľská stanica Wild Rane, Danka Miturova a KK Dog & Wolf

Publikované z tlačenej verzie magazínu Kynologická revue č. 7/2013