Grand Prix Slovakia & Derby Winner 2013

(KR 7/2013)

30. jubilejný ročník medzinárodných výstav Nitra 1. a 2. 6. 2013

30 rokov je v živote človeka veru dosť dlhá doba. Pre väčšinu je to viac ako jedna tretina. Je ťažké nájsť prirovnanie pre tri desaťročia z pohľadu nepretržitého usporiadania kynologického podujatia s ľudským životom. Je to viac? Menej? Odpoveď v tomto zmysle nenájdeme, a ani ju hľadať nebudeme. Bola by možno vhodnou témou pre filozofov, ale nie pre nás, kynológov. V každom prípade si tridsiata jubilejná výstava v Nitre zaslúži upriamenie našej pozornosti.

V osemdesiatych a a začiatkom deväťdesiatych rokov bola kynológia aj z pohľadu výstavníctva iná, než ako ju poznáme. Podujatí nebolo ani zďaleka toľko ako dnes. Možno bola trocha viac slávnostná, výstavy boli viac udalosťou roka, nie mesiaca, alebo dokonca týždňa. Niektorí z nás si asi ani nevedia predstaviť, že v spoločnom Československu bola jedna medzinárodná výstava v Brne, na Slovensku jedna národná a poniektoré kluby mali jednu klubovku ročne. Treba ale povedať, že sme mali početnejšie krajské výstavy pre služobné plemená a oblastné pre všetky ostatné. Na národnú výstavu do Nitry sa už v tých časoch organizovali zo všetkých kútov Slovenska autobusové zájazdy, cestovalo sa často aj bežnými vlakovými a autobusovými spojmi. Len málokomu sa podarilo vycestovať ďalej ako do Maďarska alebo Poľska, kde ale počet „medzinárodiek“ nebol o nič väčší než u nás.

Je dnes ťažko popísateľná eufória, ktorú Sunshine Celebration prežívalo kynologické Slovensko, keď sa dozvedelo, že v roku 1984 sa uskutoční prvá medzinárodná výstava v Nitre. I keď mala spočiatku tiež svojich neprajníkov, dokázala nielen úspešne prežiť, ale stala sa neskoršou matkou všetkých národných, celoštátnych a medzinárodných výstav. V tých časoch si to málokto uvedomoval, ale položil sa tým základný kameň medzinárodných výstav na Slovensku. I preto si ju vážime, pozeráme na ňu s úctou a veríme, že aj budúce generácie budú na ňu hľadieť ako na ikonu a tituly získané na nej budú mať pre nás všetkých väčšiu hodnotu.

Pri takýchto vzácnych príležitostiach je potrebné sa na chvíľu zastaviť, bilancovať a spomenúť na všetkých tých, ktorí priniesli na spoločný „oltár kynológie“ nemalé obete. Aj preto sa terajší riaditeľ výstavy Róbert Kanás spolu so svojimi najbližšími spolupracovníkmi rozhodol oceniť pri príležitosti 30. výročia osobnosti, ktoré výrazne prispeli k rozvoju medzinárodnej výstavy v Nitre. Ako osobnosti, ktoré priamo prispeli k založeniu a neskoršiemu zdarnému priebehu výstav, boli ocenení Alexander Bakoš, Milan Šedík, Vladimír Šiška, Ján Bartko a Vierka Močková. Z rozhodcov, ktorí pôsobením vo výstavnom kruhu i mimo neho šírili dobré meno podujatí v Nitre, boli ocenení Gabriel Ridarčíková, Tibor Havelka a Jaroslav Matyáš. Ocenenie za mediálnu podporu za magazíny Planeta zvířat Martina Trávníčková a za Kynologickú revue Jozef Šuster. Ocenenie za propagáciu slovenskej kynológie a výstavníctva bolo udelené Soni a Vladovi Kročkovcom (King of Helluland), Ivete a Vlastovi Vojtkovi (Gandamak) a Martine Kanásovej (Sunshine Celebration).

Ocenenie by si rozhodne zaslúžil aj Robert Kanás, ktorý prevzal štafetu usporiadania tradičnej nitranskej výstavy a nezabudol pritom ani na svojich predchodcov. Nielen o národoch platí, že tie, ktoré si nevážia svoju minulosť, nemajú právo na budúcnosť.

Samotné podajutie, ktoré opätovne pozostávalo z dvoch medzinárodných výstav, bolo tak, ako sme už zvyknutí, zorganizované na veľmi vysokej úrovni. Na Grand Prix Slovakia sa prihlásilo 1657 a na Derby Winner 1588 jedincov. Celoeurópsky pokles počtu vystavených psov sa prejavil aj u nás. Príčiny by sme mohli hľadať vo vyššom počte výstav, ale aj v ekonomickej situácii, ktorá postihla Slovensko. Verme, že tento jav je javom prechodným, a že po čase sa budeme tešiť z hojne obsadených kynologických podujatí.

Rozhodcovský zbor tvorili skúsení posudzovatelia, keď okrem Slovákov v ňom pôsobili Česi, Rakúšania, Íri, Švédi, Fíni, Slovinci a maďarská rozhodkyňa.

Záverečné súťaže sa niesli v slávnostnom duchu. Rozhodcovia ich posudzovali veľmi kultivovaným spôsobom, a tak mali dynamiku a „akčnosť“.

Pri tejto príležitosti poďakujme všetkým tým, ktorí po tri desaťročia pripravovali kynologický sviatok v Nitre. Poďakujme aj tohtoročným usporiadateľom a verme, že sa v júni v Nitre stretneme nielen o rok, dva, ale aj o tri desaťročia.

SUPER BEST IN SHOW (rozhodca: Cathy Delmar, IRL): Malý Hrubosrstý Vendénsky Baset - Around No Problems, ch: Lofgren Annicka, maj: Raic Iva
« z 36 »

Publikované z tlačenej verzie magazínu Kynologická revue č. 7/2013