Z boxerkárskeho ringu 2014…

(KR 1/2015)

Výročná výstava Bojnice 6. 9. 2014

I keď 111 prihlásených jedincov na výročnú výstavu nie je rekord slovenských špeciálnych a klubových výstav boxerov, predsa tento počet výrazne prevýšil počty z predchádzajúcich rokov. Takáto účasť sľubovala vysokú úroveň tohto tradičného podujatia. Očakávania sa naplnili a v priam ideálnom prostredí sa stretli priaznivci plemena boxer z Rakúska, Chorvátska, Českej republiky, Maďarska, Talianska, Poľska, Srbska, Španielska, Ukrajiny a, samozrejme, zo Slovenska. Slovenskí rozhodcovia Jozef Šuster a Sergej Vanža, tak ako je to už u nás zvykom, boli vylosovaní k jednotlivým pohlaviam, ktoré posudzovali, a zatiaľ čo Sergejovi Vanžovi los prisúdil psov, Jozef Šuster posudzoval sučky.

ANGEL Uniquebox
BACCARA De Salgo’s

U mladých pásikavých psov titul získal a pozornosť si rozhodne zaslúži maďarský pes Sósrét–Menti IGOR (Sósrét–Menti BRUTUS x Sósrét–Menti CINDY), neskorší najkrajší pes výstavy, ale aj výborný druhý medzi mladými pásikavými psami JESUS Boxrelay (BIG BOSS Signum Laudis x HENEA Boxrelay). U mladých zlatých sučiek vo veľmi silnej konkurencii zvíťazila chorvátska dcéra známeho psa THOR de Boreclan.

U dospelých psov najvyššie tituly víťazov roka získali aj jedince vo vlastníctve členov Slovenského boxer klubu, a to ARON z Metaboxu (KARLOS do Vale do Lethes x ELLA CHARLOTTE ze Zubštejna), BIG BOSS Signum Laudis, (HASHISH von Jess Box x UMBRIA Signum Laudis) a sučka, neskoršia víťazka plemena, URTICA Karmapa (DANTE Lakronebox x HEKET Karmapa).

BIG BOSS Signum Laudis
URIEL Fender Edda

O titul gladiátor nastupovali jedince po úspešne absolvovanom teste povahy, a to prvýkrát aj triedy čestnej. Tituly boli udelené z tried mladých psovi JOLLY JOKKER Boxrelay a jeho sestre, sučke JUDITH Boxrelay (BIG BOSS Signum Laudis x HENEA Boxrelay). U dospelých jedincov titul získal pes UGO od Djevija (YPSILON della Cadormare x RAINBOW od Djevija) a sučka APRILIA Gambar (URAM Signum Laudis x DEBORAH Sieger Bohemia).

Porovnanie slovenského chovu s európskou špičkou dopadlo pre naše odchovy nad očakávanie. Potvrdilo sa, že máme nielen viacero špičkových jedincov, ale že aj priemer populácie chovu boxera na Slovensku je na veľmi vysokej úrovni.

BUGATI Signum Laudis
IMAGE Boxrelay
7. 9. 2014 Zvod dorastu

Nepovinného zvodu dorastu, ktorý posúdil Sergej Vanža, sa zúčastnili LAMYA James Box, (Rus la Fler ETERNAL FLAME x ASIA James Box), maj: Patrik Straka a DEUTSCH Mir–Fiš, (GRIM Mir–Fiš x TESSA Mir–Fiš), maj: Mgr. Lenka Mlynková

7. 9. 2014 Skúška chovnosti

Skúšku chovnosti absolvovali dve sučky a piati psy. Všetci jedinci splnili podmienky stanovené exteriérom i preskúšaním povahy a vďaka vymoženostiam doby a ochote sekretára klubu, Andreja Dudáša, ich môžeme zhliadnuť na internete.

APRILIA Gambar (URAM Signum Laudis s DEBORAH Sieger Boxemia), maj: Dušan Hladík
Povaha: 5

BIG BOSS Signum Laudis (HASHIH von Jess Box x UMBRIA Signum Laudis), maj: Ľubomrí Perniš
Povaha: 5

BUGATI Signum Laudis (HASHIH von Jess Box x UMBRIA Signum Laudis), maj: Dušan Hladík
Povaha: 5

HELLA Boxrelay (PRIMO del Colle Dell‘ Infinito x FANNY Boxrelay), maj: Igor Šuňal
Povaha: 5

URAM Signim Laudis (AXEL Mose x SICILIA Signum Laudis), maj: Dušan Hladík
Povaha: 5

URIEL Fender Edda (FABRIZIO FLOYD Fender Edda x ORNELLA Fender Edda), maj: Peter Kusý
Povaha: 5

XANTO Czech Ja–Ka (WARWICK v.d. Momarter Eiche x PHONIX Czech Ja–Ka), maj: Maroš Svitač
Povaha: 5

Exteriér a výkon hodnotila komisia v zložení:
Sergej Vanža, Jozef Šuster, RNDr. Andrej Dudáš, PhD.

KENYA Di Solaro Greco
PARVATI Karmapa
7. 9. 2014 Výberová skúška chovnosti

Výberovú skúšku chovnosti môžu absolvovať len jedince so splnenými podmienky, medzi ktoré patrí úspešné absolvovanie skúšky chovnosti, skúšky z výkonu a absolvované zdravotné vyšetrenia. Test povahy je mimoriadne náročný, a napriek tomu túto skúšku úspešne absolvovali:

BIG BOSS Signum Laudis (HASHIH von Jess Box x UMBRIA Signum Laudis), maj: Ľubomrí Perniš
Povaha: 5

URAM Signim Laudis (AXEL Mose x SICILIA Signum Laudis), maj: Dušan Hladík
Povaha: 5

URIEL Fender Edda (FABRIZIO FLOYD Fender Edda x ORNELLA Fender Edda), maj: Peter Kusý
Povaha: 5

Exteriér a výkon hodnotila komisia v zložení:
Sergej Vanža, Jozef Šuster, RNDr. Andrej Dudáš, PhD.

ZOEY Mir-Fiš
ROSE Capa Negra

Špeciálna výstava „VA– Winner Show“ Bojnice 7. 9. 2014

Druhý ročník špeciálnej výstavy VA Winner Show zaznamenal nielen nárast počtu prihlásených jedincov, ale aj nárast záujmu zo strany našich i zahraničných vystavovateľov, chovateľov a priaznivcov plemena. Psov posudzoval Ľubomír Perniš a sučky Sergej Vanža.

Na rozdiel od bežných výstav sa na tejto síce posudzujú zlatí, aj pásikaví jedinci v triedach samostatne, avšak konečné poradie aj so zadanými známkami JVA a VA je určované bez rozdielu farby.

U mladých psov známku JVA zadal Ľubomír Perniš aj celkovým poradím nasledovným jedincom:
JVA 1, JUNIOR WINNER – SÓSRÉT–MENTI IGOR
JVA 1, JUNIOR II. VICE WINNER – JESUS BOXRELAY
JVA 3, JUNIOR II. VICE WINNER – EREMIEL FENDER EDDA
JVA 4 – CROWN OF ANGEL OD DJEVIJA
JVA 5 – ARNOLD DEL CUORE GRANDE

U mladých sučiek Sergej Vanža, zadal známku JVA len týmto trom sučkám:
JVA 1, JUNIOR WINNER – BLODY MERRY OD DJEVIJA
JVA 2, JUNIOR I. VICE WINNER – LAMYA JAMES BOX
JVA 3, JUNIOR II. VICE WINNER– ZOEY MIR–FIŠ

URTICA Karmapa
JESUS Boxrelay

U dospelých psov o titul celkového víťaza súťažili úradujúci Víťaz ATIBOX s minuloročným víťazom ATIBOX mladých, kde na jednej strane dominuje priam excelentne modelovaná hlava a na druhej strane takmer bezchybná telesná stavba a tomu zodpovedajúci pohyb. Nakoniec poradie medzi dospelými psami, ktorí obdržali VA bolo nasledovné:
VA 1. WINNER SHOW WINNER, BEST MALE, BOB – UGO OD DJEVIJA
VA 2, I. VICE WINNER – URIEL FENDER EDDA
VA 3, II. VICE WINNER – DOMINIC KUNINGAS VON KISHKO
VA 4 – EXTREME DEL CUORE GRANDE
VA 5 – URAM SIGNUM LAUDIS
VA 6 – MAN–BOX EXCALIBUR
VA 7 – ASTERIX PERLA ROZTOCZA

U dospelých sučiek bola známka VA zadaná desiatim predstaviteľkám plemena, z toho šiestim zo slovenského chovu.

VA 1, WINNER SHOW WINNER – GIOIA DEL CUORE GRANDE
VA 2, I. VICE WINNER – DURGA KARMAPA
VA 3, II. VICE WINNER – HENEA BOXRELAY
VA 4 – IMPRESSA DEL CUORE GRANDE
VA 5 – FASHION FLAME DE VERSALE GRANDIOSE
VA 6 – AMANDA DE SALGO’S
VA 7 – BACCARA DE SALGO`S
VA 8 – HELLA BOXRELAY
VA 9 – FANNY BOXRELAY
VA 10 – ACTION LADY PAULLA GANG

Vďaka výbornej organizácii Ľubomíra Perniša, Mareka Sopka a ich najbližších spolupracovníkov boli všetky podujatia tohto víkendu usporiadané na veľmi vysokej úrovni. Prispeli k zvýšeniu úrovne chovu, propagácii plemena, ale hlavne dali členom i nečlenom Slovenského boxer klubu, zúčastneným aktívne či pasívne, možnosť prežiť spolu jeden pekný víkend.

 Jozef Šuster

Publikované z tlačenej verzie magazínu Kynologická revue č. 1/2015