VVS Považský pohár 2014 – 4. kolo

POBEDIM

podľa SVV1 a IPO1

(KR 1/2015)

V sobotu 25. októbra 2014 sa v Pobedime na futbalovom ihrisku konalo 4. kolo VVS Považský pohár podľa SVV1 a IPO1 so zadaním skúšky.

Kategóriu SVV1 posudzoval Štefan Pongrácz. Stopy boli na nízkej ďateline a najvyšší počet bodov zadal rozhodca Ľubomírovi Auxtovi so psom Gino z Podskalky a to 96 bodov. Poslušnosť a obrana prebiehala na futbalovom štadióne. Najlepšiu poslušnosť SVV1  mala Soňa Lulovičová so sukou ENDY bez PP a to 98 bodov a najlepšiu obranu mal Peter Kohút so sukou NO Anet Lasmon a to 98 bodov.

Kategóriu IPO1 posudzoval Anton Strasser. Stopy boli na suchej hline a najvyšší počet bodov zadal rozhodca Alojzovi Pristachovi so sukou Hexi Dareos a to 92 bodov zhodne s Viliamom Ružičkom so sukou Zoja Barnero. Poslušnosť a obrana prebiehala na futbalovom štadióne. Najlepšiu poslušnosť a obranu mala Zuzana Pristachová so psom Hači Dareosato 90 a 96bodov.

V kategórii SVV1 sa na prvom mieste umiestnil Peter Kohút so sukou Anet Lasmon. V kategórii IPO1 sa na prvom mieste umiestnil Viliam Ružička so sukou Zoja Barnero. Po vyhodnotení 4. kola bola vyhodnotená aj celá súťaž VVS Považský pohár podľa SVV1 a IPO1 za rok 2014.

V kategórii SVV1 prvé miesto obsadil Peter Kohút so sukou NO Anet Lasmon, na druhom mieste sa umiestnil Denis Kučera so sukou belgického ovčiaka – malinois Genessis Extra. Na treťom mieste sa umiestnila temperamentná Michaela Mitanová so sukou malinoisa Enny Monami Tenaj.

V kategórii IPO1 prvé miesto obsadila Zuzana Pristachová so psom BO malinois Hači Dareos, na druhom mieste sa umiestnil Viliam Ružička so sukou NO Zoja Barnero a na treťom mieste sa umiestnil Alojz Pristach so sukou BO malinois Hexi Dareos.

Na záver by som chcel poďakovať celému organizačnému tímu pod vedením Jána Skovajsu, rozhodcom Štefanovi Pongráczovi a Antonovi Strasserovi, taktiež figurantovi

Martinovi Štefekovi a hlavnému sponzorovi firme VVS, ktorá dodávala krmivá počas celej súťaže. Ďalej veľká vďaka patrí firme Happy dog hlavnému sponzorovi  posledného kola a ostatným sponzorom, bez ktorých by sa takéto akcie nedali realizovať.

Zároveň chcem všetkých pretekárov pozvať na ďalší ročník kynologickej ligy jednotlivcov 2015 pod názvom Liga západoslovenských kynológov – IPO1, SVV1, SVV2 – „O veľkú cenu firmy VVS SK“. Ročník 2015 sa bude konať v troch kolách a to: 1. kolo Kolačno – 22. 8. 2015, 2. kolo Nitrica – 12. 9. 2015 a 3. kolo Trenčín KK Laugaricio – 31. 10. 2015.

VVS Považský Pohár 4. kolo Pobedim – výsledky

Kategória SVV1

Kategória SVV 1

Por. meno psovoda, pes, ZO/mesto, A, B, C, spolu
1. Peter Kohút, Anet Lasmon – NO, MAJER – PD, 88, 91, 98, 277
2. Lubomír Auxt, Gino z Podskaly – NO, SENICA – ČÁČOV, 96, 94, 87, 277
3. Soňa Lulovičová, Endy bez PP, KK POBEDIM, 95, 98, 81, 274
4. Nikola Lorencová, Gajo Gaštanový hájik, EXCEL-TN, 79, 87, 97, 263
5. Denis Kučera, Genesis Extra Temperament – BOM, LAUGARICIO-TN, 75, 97, 89, 261, 5

Kategória IPO1

Kategória IPO 1

Por. meno psovoda, pes, ZO/mesto, A, B, C, spolu
1. Viliam Ružička, Zoja Barnero – NO, EXCEL- TN, 92, 88, 92, 272
2. Alojz Pristach, Hexi Dareos – BOM, LAUGARICIO-TN, 92, 82, 71, 245
3. Michaela Palcová, Pegy zo Striebornej zátoky – NO, KK POBEDIM, 77, 70, 86, 233
4. Zuzana Pristachová, Hači Dareos – BOM, LAUGARICIO-TN, 13, 90, 96, 199

Alojz Pristach

Publikované z tlačenej verzie magazínu Kynologická revue č. 1/2015