Komondor Festival Hungary 2014

(KR 1/2015)

20. septembra 2014 bol veľký deň pre chovateľov a majiteľov maďarského národného plemena komondor. V tento deň sa na Námestí hrdinov v maďarskej Budapešti konala veľká výstava tohto plemena pod názvom Komondor Festival. Tento festival má svoju tradíciu už od roku 1996 a koná sa vždy v materskom štáte plemena, teda v Maďarsku. Prezentujú sa tu najúspešnejší jedinci plemena komondor prakticky z celého sveta.Úspech na tomto podujatí by sa dal prirovnať, napríklad, k úspechu v ľadovom hokeji v NHL.

Na festivale sme sa v septembri zúčastnili s naším psom Mátyás Király Udvari HORKA. Horka je typický komondor, mohutného vzrastu, vynikajúceho pigmentu, ideálnych rozmerov a stavby tela. Hoci je neochvejný strážca domova svojej rodiny, ktorú nadovšetko miluje, má krehkú dušičku. So všetkými ostatnými členmi domácnosti, ako v dome, tak i na dvore, vychádza skvele. Dokáže vycítiť chorých a postihnutie ľudí a prejavuje im svoju empatiu. Získal veľa výstavných úspechov v Slovenskej republike, Českej republike a Maďarsku. Šesťkrát vyhral celú výstavu, dosiahol titul interšampión, čo znamená, že sa stal šampiónom v troch vyššie spomenutých krajinách. V každej z týchto krajín získal aj titul Grand šampión. A v Maďarsku získal aj prestížny titul Show Champion. Stal sa najúspešnejším komondorom v roku 2012. Toto ocenenie udeľuje Komondor Klub Maďarska.

Na minuloročnom Komondor Festivale sa prezentovalo 57 veľmi kvalitných komondorov z rôznych svetových krajín. Trojčlenná komisia rozhodcov veľmi podrobne popísala plemeno. Rozhodcovia hodnotili, poukazovali na vlastnosti plemena a diváci mali možnosť sa od chovateľov a majiteľov dozvedieť veľa ďalších informácií a vidieť veľké množstvo psov.

Keď sa náš pes Mátyás Király Udvari HORKA, ako reprezentant slovenskej kynológie, stal absolútnym víťazom Komondor Festivalu a získal putovný pohár, naša radosť bola obrovská. A bola o to väčšia, že sme tento výsledok dosiahli napriek tomu, že sme boli zahraničnými účastníkmi. Ten, kto chodí so psami na výstavy do zahraničia, najmä do krajín ich pôvodu, vie, o čom hovorím. Myslíme si, že tento krásny výsledok je prinajmenšom dôstojnou reprezentáciou slovenskej kynológie, najmä keď nám osobne prišiel zablahoželať aj predstaviteľ maďarskej vlády. Podľa správ organizátorov sa na záverečnú prehliadku pozeralo niekoľko desiatok tisíc divákov. Na záver sa Horka trpezlivo fotil a nechával hladkať od každého diváka, ktorý mal záujem. Rád dáva labku. Dokonca aj deti, ktoré sa predtým báli psov, sa ho chceli dotknúť.

Bola to krásna propagácia takého maďarského národného pokladu, akým plemeno psa komondor je. Bola to však aj úžasná propagácia slovenskej kynológie.

JUDr. Peter Kovács
Foto: Jana Tvoríková

Publikované z tlačenej verzie magazínu Kynologická revue č. 1/2015