XI. medzinárodný chovný zvod psov a súk

plemena nemecký ovčiak

(KR 2/2011)

Keď sme od plk. RNDr. Vladimíra Ďurišina prijali pozvanie na toto veľmi prestížne podujatie, netušili sme, že bude posledné, na ktoré nás pozýva ako riaditeľ odboru kynológie a hipológie Prezídia Policajného zboru Slovenskej republiky. Ani na podujatí samotnom nebolo cítiť žiadnu nostalgiu, ale, práve naopak, plné nasadenie. V danej chvíli len jeho najbližší vedeli, že jeho pôsobenie vo funkcii, ktorej zasvätil veľkú časť svojho života, sa ráta už len na dni. Veríme, že odchodom RNDr. Ďurišina do civilného sektoru nekončí jeho kynologické pôsobenie, skončila však jedna významná etapa služobnej kynológie v podmienkach slovenskej polície.
Najlepší jedinec kategórie „A1“ BARRY Polícia – Slovakia
Najlepšia sučka v kategórii A1 OSMA Polícia – Slovakia
Najlepší jedinec kategórie „B“ DERBY Ben – Ju

Samotný chovný zvod bol zorganizovaný na vysokej odbornej úrovni a okrem spomenutého plk. RNDr. Vladimíra Ďurišina na tom majú zásluhu aj ďalšie známe osobnosti ako plk. JUDr. Miloš Humenský, npor. Ing. Júlia Zlejšia, Marek Lénárt a Alena Buzinkayová. Veľký podiel na úspechu či neúspechu má vždy aj rozhodca. Profesionálnym prístupom, avšak i nesmierne citlivo, ako sme u neho zvyknutí, k výkonu zodpovednej funkcie pristúpil Mgr. Juraj Štaudinger, prezident Zväzu športovej kynológie.

Najprv sme boli svedkami posúdenia exteriéru, podobne ako tomu je na výstave nemeckých ovčiakov. Bolo veľmi sympatické vidieť týchto pracovných predstaviteľov plemena, hoci v netradičnom, ale predsa len výstavnom kruhu – a pravdu povediac by sa mohli podobných prehliadok psej krásy zúčastňovať častejšie. Je síce pravda, že už na prvý pohľad sú iní než tí, čo zbierajú vavríny na výstavách, avšak takmer úplná anatomická dokonalosť pri súčasnom zachovaní typických znakov plemena je istotne snahou každého chovateľa.

V kategórii „A“ psov vhodných a vo výkone policajnej služby sa nám predstavilo desať jedincov. Posúdenie povahových vlastností prebiehalo tak, že majiteľ psa v určenom mieste odložil do polohy ľahni a vzdialil sa na 20 metrov. Počas odchodu bola vykonaná skúška reakcie na streľbu. Na pokyn rozhodcu sa psovod odobral so psom do určeného priestoru k vykonaniu cviku aport voľný s dvojkilogramovou činkou. Ďalším pokynom pre psovoda bolo uviazať psa s náhubkom k reťazi upevnenej ku kolíku strunou a odobrať sa do úkrytu. Figurant vystúpil z úkrytu, až keď pes pripútaný k reťazi neprejavoval známky agresie. Prešiel v dostatočnej vzdialenosti okolo psa bez toho, aby ho dráždil, na určenom mieste sa otočil a zaútočil naňho do vzdialenosti možného kontaktu. Psovod vystúpil z úkrytu, až keď bol figurant mimo dohľadu psa, a odobral sa s ním do priestoru určeného na vykonanie zadržania s protiútokom na vzdialenosť približne 80 metrov. Po vypustení psa na zadržanie k nemu psovod podišiel pomalým krokom a odviedol si ho.

Najlepšia sučka v kategórii „B1“ BONA z Popradskej kotliny
BARRY Polícia – Slovakia
ROY Neresnická dolina

Hoci na tejto chovateľskej akcii umiestnenie nie je dôležité, súťaživý duch kynológov si predsa len vyžaduje aj určenie najlepšieho. Mgr. Juraj Štaudinger rozhodne nemal ľahkú pozíciu. Na základe exteriérových znakov, ale hlavne prejavu pri posúdení výkonu, rozhodol, že tohtoročný titul patrí psov BARRY Polícia – Slovakia (PAX Polícia Slovakia x KAMA Polícia Slovakia), ktorého chovateľom je, ako je z názvu chovateľskej stanice zrejmé, Odbor kynológie Prezídia Policajného zboru, a majiteľom Krajské riaditeľstvo v Bratislave.

U sučiek v kategórii „A1“, v ktorej skúška povahy prebieha rovnako ako v kategórii A, bola predvedená len jediná zástupkyňa plemena –  OSMA Polícia Slovakia (SAID Eqidius x SARA Polícia Slovakia) vo vlastníctve KR Banská Bystrica.

V kategórii B, určenej pre psov, a B1, v ktorej sa prezentovali sučky, sme mali možnosť zhliadnuť jedincov, využívaných v športovej kynológii. Posúdenie povahy malo nasledujúci priebeh. Majiteľ psa ho v určenom mieste odložil do polohy ľahni a vzdialil sa na 20 metrov. Počas odchodu bola vykonaná skúška reakcie na streľbu. Na pokyn rozhodcu sa psovod odobral so psom do priestoru určeného k vykonaniu cviku aport voľný s činkou rovnakej hmotnosti ako u kategórie A. Ďalším pokynom dal rozhodca povel pre psovoda, aby pokračoval s neupútaným psom vo vzdialenosti 20 metrov smerom k úkrytu. Zo vzdialenosti 10 metrov podnikol figurant na psovoda útok. Po ukončení boja sa psovod so psom premiestnil do priestoru určeného na vykonanie zadržania s protiútokom na vzdialenosť približne 80 metrov. Po vypustení psa na zadržanie prišiel pomalým krokom ku psovi a odviedol si ho.

Ako najlepší bol v kategórii B vyhodnotený impozantný jedinec čiernej farby – DERBY Ben-Ju  (ZORAN Ben-Ju x BÁRA Ben-Ju) z chovu známej slovenskej osobnosti, Júliusa Benoviča, vo vlastníctve Štefana Pongráca zo Šamorína.

U sučiek bola ako najkvalitnejšia predstaviteľka plemena vyhodnotená BONA z Popradskej doliny (NORMAN Eqidius x ATHÉNA Koreňov sad) z chovu Michaly Kučerovej, vo vlastníctve Ivana Hybena.

Na záver nedá nespomenúť vynikajúcu prácu oboch figurantov Dezidera Mecnera a Mgr. Petra Mišucha.

Časť usporiadateľov, s rozhodcom a čestní hostia z Českej republiky

Hoci sa nám nechce veriť, že toto podujatie bolo rozlúčkou plk. Vladimíra Ďurišina vo funkcii riaditeľa odboru kynológie, podľa všetkých indícií sa bude venovať kynológii už len v civilnej sfére. I keď veríme, že v blízkej budúcnosti spracuje monografiu chovu nemeckého ovčiaka v chovateľskej stanici Polícia Slovakia, predsa máme viacerí nádej, že čas, ktorého bude teraz viac nielen pre rodinu, rozdelí aj pre nás kynológov, a bude sa o to viac aktívne podieľať na „psíčkarsom“ živote v rámci neprofesionálnych oblastí.

Jozef Šuster

Publikované z tlačenej verzie magazínu Kynologická revue č. 2/2011