VVS Považský pohár 2013, III. kolo

VVS CUP – Piešťany Bodona podľa SVV1 a SVV2

(KR 10/2013)

Po dvojmesačnej prestávke sa v kynologickom areáli Bodona Piešťany dňa 11.8. 2013 konalo 3. kolo kynologickej ligy jednotlivcov – Považský pohár VVS CUP podľa SVV 1 a SVV2.

Napriek dovolenkám sa súťaže zúčastnil slušný počet pretekárov. Do kategórie SVV 1 sa prihlásili siedmi pretekári, do SVV2 šiesti. Preteky prebehli za pekného počasia. Stopy boli položené na podmietke po obilia, ďalšie dve disciplíny sa konali na cvičisku KK BODONA. Kategóriu SVV1 posudzoval Stanislav Prouza a kategóriu SVV2 zas Ivan Palec. V SVV1 najlepšiu stopu predviedla Ľubica Bruchatá a Jozef Hudca – 93 bodov, najlepšiu poslušnosť Michaela Mitanová a Ľubica Bruchatá – 94 bodov, a najlepšiu obranu Michaela Mitanová – 93 bodov. Víťazom kategórie SVV1 s počtom bodov 276 sa stala Ľubica Bruchatá so sukou NO Alma z pohoria Tribeč. V kategórii SVV2 najlepšiu stopu a poslušnosť predviedol Peter Borik – 98 a 92 bodov, a najlepšiu obranu Viliam Ružička – 97 bodov. Víťazom kategórie SVV2s počtom bodov 284 sa stal Peter Borik so sukou NO Alina z Kamenného mlyna.

Obrana
Obrana SVV1
Poslušnosť SVV1

Na záver by som chcel poďakovať firme VVS Trenčianska Turná, ktorá pretek sponzorovala, kynologickému klubu BODONA PIEŠŤANY s Milanom Komadelom za organizáciu pretekov, hore menovaným rozhodcom, figurantovi oboch kategórií Štefanovi Adamčiakovi za kvalitný výkon pri obranách, kladačom stôp, všetkým pretekárom a ďalším nemenovaným, ktorí sa pričinili o to, aby sa tieto prázdninové preteky mohli konať. Zároveň by som chcel všetkých pozvať na záverečné kolo, ktoré prebehne v Pobedime 26.10.2013.

Víťazi SVV1

Výsledky: Považský pohár VVS CUP

SVV1:

 1. Ľubica Bruchatá – Alma z pohoria Tribeč –NO
 2. František Lorenc ­– Gajo Gaštanový hájik – NO
 3. Michaela Mitanová – ENNY Monami Tenaj –BO
 4. Jozef Hudca – IDYL z Petrovho dvora – NO
 5. Jozef Sekáč – Qatro Adrianka – NO
 6. Lukáš Čaňo – ANDY bez PP – NO
 7. Ľudovít Vontszemu – Kondor van Kontra – NO
Víťazi SVV2

SVV 2:

 1. Peter Borik – Alina z Kamenného mlyna – NO
 2. Viliam Ružička – Astor Anlor –NO
 3. Ladislav Tóbl – Bruno Axe Blady – NO
 4. Alojz Pristach – Eso Dareos– NO
 5. Peter Detko – Kity z Petrovho dvora – NO
 6. Gabriela Zemanovičová – Cairo A­bides – NO

Publikované z tlačenej verzie magazínu Kynologická revue č. 10/2013