VVS Považský pohár 2013, II. kolo

Trenčín – podľa SVV 1, SVV2, LAUGARICIO CUP SVV3

(KR 8/2013)

V sobotu 18. mája 2013 sa v Trenčíne v jazdeckom areáli Nozdrkovce za premenlivého počasia konalo 2. kolo pretekov VVS Považský pohár podľa SVV 1, SVV 2, a LAUGARICIO CUP podľa SVV 3.

Kategóriu SVV 1 posudzovala Marta Majtásová, kategóriu SVV 2zasSilvia Marková a kategóriu SVV 3 mal na starosti Ivan Palec.
Stopy kategórie SVV 1 boli položené na hline, stopy SVV 2 a SVV 3 na tráve. Preteky začali poslušnosťou v kategórii SVV 1, ktorá prebiehala v jazdeckom areáli Trenčín – Nozdrkovce a najvyšší počet bodov získal Ladislav Tobl so sučkou nemeckého ovčiaka Hessy zo Zeleného plesa, a to 87. Kategória SVV 1 pokračovala stopou, kde najviac bodov získal opäť Ladislav Tobl, a obranou, kde triumfovala Ľubica Bruchatá so sučkou Alma z pohoria Tribeč.
V rovnakom čase za výdatného dažďa prebiehali na lúkach pri obci Soblahov stopy kategórie SVV 2 a SVV 3. V kategórii SVV 2 zadala na stope najvyššie body rozhodkyňa pani Marková Petrovi Bôrikovi so sučkou Alina z Kamenného mlyna – 98. V kategórii SVV 3 rozhodca pán Palec zadal najvyšší počet bodov Marekovi Ďuďákovi so psom Auran Dareos, a to 86.

Po návrate zo stôp nasledovala poslušnosť a obrana v jazdeckom areáli. Najlepšiu poslušnosť a obranu SVV 2 mal Peter Bôrik so sučkou Alina z Kamenného mlyna, za 92 a 98 bodov. Najlepšiu poslušnosť SVV 3 predviedol Marek Ďuďák so psom Auran Dareos – 76 bodov, a najlepšiu obranu SVV 3 ukázal Viliam Ružička so psom Astor Anlor, ohodnotenú 93 bodmi.

Po sčítaní všetkých bodov boli vyhodnotené všetky tri kategórie podľa Národného skúšobného poriadku.

V kategórii SVV 1 sa na prvom mieste umiestnil Ladislav Tobl so sučkou nemeckého ovčiaka Hessy zo Zeleného plesa z kynologického klubu Zeleneč, druhú priečku obsadil Peter Detko so sučkou nemeckého ovčiaka Kity z Petrovho dvora z kynologického klubu Prašice a tretia pozícia patrila Jozefovi Sekáčovi so psom nemeckým ovčiakom Qatro Adrianka z kynologického klubu Bodona Piešťany.

V kategórii SVV 2 sa na prvom mieste umiestnil Peter Bôrik so sučkou nemeckého ovčiaka Alina z Kamenného mlyna z kynologického klubu Zeleneč, pred Gabrielou Zemanovičovou so psom nemecký ovčiak Cairo Abides z kynologického klubu Excel Trenčín a Marekom Ďuďákom so sučkou Endy Dareos z domáceho kynologického klubu Laugaricio Trenčín.

V kategórii SVV 3 už po štvrtýkrát obsadil prvé miesto Marek Ďuďák so psom nemecký ovčiak Auran Dareos z domáceho kynologického klubu Laugaricio Trenčín, na druhom mieste sa skončil Peter Martikán so sučkou belgického ovčiaka – malinois Bora La cageaux folles z kynologického klubu Horná Štubňa ana tretiu priečku si siahol Ladislav Toblso psom nemecký ovčiak Bruno Axe Bladyz útvaru ZVJS Hrnčiarovce nad Parnou.

Na záver by som chcel poďakovať celému organizačnému tímu, najmä kladačom stôp Katke Višňovskej, Tiborovi Máslovi, Robovi Hrubčinovi, Denisovi Kučerovi a rozhodcom Marte Majtásovej, Silvii Markovej a Ivanovi Palcovi, ako aj figurantom všetkých kategórií Petrovi Višňovskému a Petrovi Vančovi za korektný priebeh pretekov, a hlavnému sponzorovi, firme VVS, dovozcovi krmív pre psov Willovi.

 

Alojz Pristach, KK Laugaricio Trenčín

Publikované z tlačenej verzie magazínu Kynologická revue č. 8/2013