VVS Považský pohár 2013, I. kolo

Piešťany Sĺňava – podľa SVV 1, SVV 2

(KR 8/2013)

V sobotu 27. apríla sa v areáli kynologického klubu Sĺňava konalo 1. kolo VVS Považský pohár podľa SVV1, IPO1, so zadaním skúšky.

Kategóriu SVV1 posudzovala Marta Majtásová a kategóriu SVV 2 Stanislav Prouza. V SVV 1 nastúpilo 10 pretekárov, v kategórii SVV2 ich bolo 7. Stopy kategórie SVV 1 prebehli na vyššej ozimine a SVV2 na riedkom obilí. V kategórii SVV1 zadala na stope najvyšších 100 bodov rozhodkyňa pani Majtásová Soni Lulovičovej so psom ENDY bez PP, ktorá získala najvyšší počet bodov aj v poslušnosti, vo výške 97.Najlepšiu obranu, za 96 bodov, predviedol Ladislav Tobl so sukou Hessy zo Zeleného plesa a stal sa aj víťazom v kategórii SVV1.Najlepšiu poslušnosť a obranu SVV 2 mal Peter Bôrik so sukou Alina z Kamenného mlyna, a to 91 a 95bodov, a stal sa i víťazom kategórie SVV 2.Najlepšiu poslušnosť ukázala Gabriela Zemanovičová, za čo jej patrilo 91 bodov.

Na záver by som chcel poďakovať celému organizačnému tímu pod vedením Jozefa Piovarčiho, rozhodcom p. Majtásovej a p. Prouzovi, ako aj figurantom oboch kategórií – p. Hromadovi a p. Piovarčimu, za korektný priebeh pretekov, a hlavnému sponzorovi – firme WWS, predajcovi krmív Willovi, ktorá dodala krmivá pre obidve kategórie.

Alojz Pristach, KK Laugaricio Trenčín

Publikované z tlačenej verzie magazínu Kynologická revue č. 8/2013