VII. Klubová výstava Slovenského klubu chovateľov plemena Juhoruský ovčiak

Siedma klubová výstava Slovenského klubu plemena Juhoruský ovčiak sa konala v nedeľu 14. októbra 2018 v sídle klubu, v Podhrabine.

Pre túto klubovú výstavu bol delegovaný medzinárodný rozhodca pán Dušan Kuriš, ktorý vystavované jedince posudzoval veľmi kvalifikovane, prísne, ale aj veľmi korektne. Jeho hlasné a podrobné hodnotenie psov bolo poučné pre domácich ako aj zahraničných vystavovateľov ale aj návštevníkov tejto klubovej výstavy.

Na podujatí súťažili jedince z významných domácich aj zahraničných chovateľských staníc tohoto plemena.

Účastníci a hostia klubovej výstavy si mohli za krásneho slnečného, jesenného počasia, ktoré v nedeľu 14. októbra 2018 pretrvalo po celý deň, pozrieť aj nádhernú konskú farmu a jazdecký areál v Podhrabine.

Výsledky výstavy
Psy – trieda mladých:

Výborný 1 , CAJC, Klubový víťaz mladých, BOB – Lucius Malfoy Lyutiy, UKU 0333682, nar. 6.6.2017,
otec: Beloy Gvardii Efrem, matka: Matryosha Lyutiy
chovateľ: Novikovy D.A. And M.V, majiteľ: Hachatryan Yulia, Odessa, Ukrajina,

Sučky – trieda mladých:

Výborná 1, CAJC, klubová víťazka mladých, BOS – Vereya Zvezdnaya Ezhicha, DKA – 150/ 18, nar. 8.9.2017,
otec: OMON, matka: Belaya Vorozheja Shamanka
chovateľ: Bushlanova O., majiteľ: Karpovica Jelena, Riga, Lotyšsko

Psy – trieda veteránov:

Výborný 1 – Bark Silvalex SPKP 24, nar. 27.6. 2008,
otec: MIKOMS Yukon, matka: AGLAJA Ruský stadart
chovateľ: Prof. MUDr. Alexander Ostró, majiteľ: MUDr. Viliam Sinay, Košice

Sučky – trieda veteránov:

Výborná 1, Best Veteran – ICH ARIA Silvalex, SPKP 20, nar. 16.5.2007,
otec: MIKOMS Yukon, matka: AGLAJA Ruský standart
chovateľ: Prof. MUDr. Alexander Ostró, majiteľ: Ing. Anatolij Janovský, Prešov

Prof. MUDr. Alexander Ostró, CSc., MBA
Ing. Anatolij Janovský