Obranársky deň s Maťom Barlíkom

(KR 11-12/2015)

V sobotu 10. 10. 2015 sa vBanskej Bystrici – Rudlovej stretlo 19 psovodov a psov z celého Slovenska na akcii „Obranársky deň s Maťom Barlíkom“. Martin Barlík patrí medzi figurantskú špičku na Slovensku a je uznávaný aj vo svete.

Úvod Martin Barlík venoval teoretickej časti, kde informoval zúčastnenýchhlavne o metodikách výcviku obrany. Potom nasledovali dve plnohodnotné kolá obrán, v ktorých sa venoval každému psovodovi i psovi individuálne, upozornil na chyby pri výcviku, zhodnotil problémy aporadil, ako správne postupovať pri ďalšom výcviku.

Všetci účastníci vyjadrili poďakovanie za usporiadanie a výbornú organizáciuakcie Jánovi Luptákovi z MKK Brezno, za cenné rady figurantovi Martinovi Barlíkovi, sponzorom za podporu podujatia a klubu Agility za poskytnutie priestoru. V závere akcie bol odovzdaný finančný dar zo zbierky konanej počas akcie a materiálna pomoc firmy z Polytanu ako prejav solidarity a priateľskej pomoci členom KK Nová Baňa, ktorí prišli následkom požiaru o výcvikové pomôcky a klubovňu. Opäť sa potvrdilo, žekynológovia sú ľudia s veľkým srdcom, ktorým osud kolegov nie je ľahostajný.

Ján Lupták

Publikované z tlačenej verzie magazínu Kynologická revue č. 11-12/2015