Skúšky záchranárskych psov 2015

(KR 11-12/2015)

Dňa 10. októbra 2015 sa v Jablonici uskutočnili Skúšky záchranárskych psov podľa Skúšobného poriadku Asociácie cvičiteľov záchranárskych psov.

Usporiadala ich Jablonická kynologická záchranárska brigáda Asociácie cvičiteľov záchranárskych psov SR (Jablonická KZB – ACZP SR).
Psovodi so svojimi štvornohými záchranármi sa poctivo pripravovali počas celého výcvikového roka a príprava jablonických psovodov-záchranárov prebieha pod odborným a metodickým vedením RNDr. Jany Hamerlíkovej.
Vedúcim skúšok bol „stále úradujúci“ Majster SR záchranárskych psov ACZP SR, Stanislav Hamerlík starší.

Výkony a pripravenosť objektívne posudzoval pán MVDr. Ľubomír Jaký – rozhodca ZŠK SR a ACZP SR, ktorému patrí veľké poďakovanie za ochotu a energiu, ktorú vynaložil aj on sám v nepriaznivom počasí (chladno s mrholením a chvíľami s hustým dažďom), ktoré nás sprevádzalo počas skúšok.

Záchranárskych skúšok sa zúčastnili kynológovia-záchranári s rozmanitými plemenami psov – malý bradáč, stredný bradáč, labradorský retriever, americký stafordšírsky teriér, a aj kríženec.

Na skúšky bolo prihlásených osem záchranárskych tímov (tím = psovod + pes) a nastúpilo ich sedem. Z týchto sedem tímov ich úspešne skúšku absolvovalo päť, pričom najúspešnejším záchranárskym tímom bol Roman Macko so sučkou stredného bradáča Deja Vu Fortuna Moravia (DARIA).

Skúšky začali ráno klasicky prezentáciou, kontrolou čipov, vylosovaním poradia a základnými organizačnými pokynmi. Nakoľko to boli skúšky v tzv. „klasických disciplínach“, všetky tímy absolvovali nasledovné štyri pracoviská:
1. PACHOVÉ PRACE – stopa cudzia, 500 metrov dlhá, 30 min. stará, 2 lomy s kladačom stôp/figurantom ležiacim na konci stopy, ktorého má pes označiť (vystaviť a vyštekať). Stopy sa vykonávali na zasiatych oziminách v bezprostrednej blízkosti lesov Malých Karpát, ktoréboli veľmi poznačené pachmi a narušené stopami divokej zveri.
2. POSLUŠNOSŤ – prebiehala na Kynologickom cvičisku KYNOLÓGIA JABLONICA. Okrem „bežných“ cvikov poslušnosti tento skúšobný poriadok zahŕňa prechod skupinou pohybujúcich sa osôb a tiež preskok priekopy 1 meter širokej.
3. ŠPECIÁLNE CVIKY – LES – vyhľadávanie bezvládnej osoby (figuranta) v lesoch Malých Karpát na ploche 100 x 100 metrov, s porastom stromov a kríkov, s hlbokými výmoľmi a s množstvom rušivých vplyvov vysokej zveri. Túto disciplínu úspešne absolvoval iba ten tím, ktorého pes nájdenú bezvládnu osobu označil výhradne vyštekaním a tým privolal pomoc – svojho psovoda a tzv. záchrannú skupinu.
4. ŠPECIÁLNE CVIKY – RUINY –prieskum terénu s mnohými úkrytmi v objekte drevovýroby, na ploche 100 x 100 metrov, s ukrytou osobou (nedostupnou psovi), ktorú má pesvyhľadať a označiť (vystavením a vyštekaním).

Záchranárske skúšky sú časovo i náročné a naša práca bola ukončená až v podvečer. Občerstvenie, stravu a príjemnú atmosféru počas celého dňa zabezpečovali členky Kynologického klubu Jablonica.

Poďakovanie patrí rozhodcovi MVDr. Ľubomírovi Jakému a organizačnému tímu.

Viac info na www.kynologia-jablonica.sk

MVDr. Ján Hamerlík
predseda KK Jablonica a prezident ACZP SR

Publikované z tlačenej verzie magazínu Kynologická revue č. 11-12/2015