Victory show & Šampión šampiónov, Bratislava 23. 3. 2013

(KR 5/2013)

Šampión šampiónov 2012: Austrálsky ovčiak STONEHAVEN BAYSHORE SECRET STRIKE – maj.: Hodová Linda a ZuzanaOver cez nohu.
Na tohtoročné tradičné podujatie majitelia prihlásili 317 jedincov a je len na škodu nás všetkých, že takmer jedna tretina tak urobila na poslednú chvíľu, po predĺženej uzávierke.  Výstavné priestory je potrebné rezervovať s väčším časovým predstihom, a tak sa, žiaľ, stalo, že sa počítalo na základe predbežne prihlásených jedincov s menším počtom, než ich v skutočnosti bolo neskôr predvedených. Takže šomrať na stiesnené priestory by jedna tretina nemala právo, ale ako to už chodí, možno práve neskoršie prihlasujúci majitelia patria medzi najväčších kritikov…

Napriek menším kruhom počas základného posudzovania a stiesnenejším priestorom okolo nich sme mohli byť svedkami veľmi kvalitne pripraveného podujatia, ktoré nemalo len vysoký kredit v rámci kynológie, ale aj z pohľadu spoločenského. Táto prezentácia „psej krásy“ rozhodne napĺňa vo veľkej miere základnú ideu organizovanej kynológie a prispieva k jej propagácii, a tým aj k jej rozvoju.

Rozhodcovský zbor tvorili skúsení arbitri najmä zo Slovenska, doplnení o osobnosti z Českej republiky a taktiež susedného Maďarska. Opäť sa potvrdilo, že máme veľmi kvalitné osobnosti, ktoré môžu byť a rozhodne aj sú príkladom pre mladších kolegov a všetkých tých, ktorí sa rozhodli vydať sa na neľahkú a tŕnistú púť za splnením si svojho sna rozhodcu exteriéru.

V prvej skupine FCI bolo predvedených 40 jedincov, v druhej 61, v tretej 29, vo štvrtej 16, piatej 19, šiestej 20, siedmej 18, ôsmej 22, deviatej 56, desiatej 24 a svoje zastúpenie mali aj neuznané plemená, ktorých zastupovalo 11 jedincov.

Newfonlandský pes – KING OF HELLULAND OVER THE TOP, JCH SK
SPKP 1732 / 12.09.2011
O: SEABROOK􀀀S BEST MAN AT POUCH CO
M: KING OF HELLULAND JUST GEORGEOUS
CH+M: Kročkoví Soňa&Vladimír

Na rozdiel od záverečných súťaží na klasickej výstave, keď nie je dôležité, koľko jedincov je prihlásených v tej-ktorej skupine a postupujúcim je vždy len jeden, a to jej víťaz, na tomto podujatí sa kľúč postupujúcich volil podľa pomeru počtu prihlásených jedincov, čo je možno o trocha spravodlivejšie. I keď K.O. systém záverečnej veľkej show zase až tak spravodlivý byť nemusí, veď čisto teoreticky sa už v prvom kole môžu stretnúť dvaja najkvalitnejší jedinci. Žiaľ, tomuto sa vyhnúť nedá, ale ak zoberieme do úvahy, že piati arbitri posielajú do ďalšieho kola vždy jedného z dvojice, môžeme vysloviť presvedčenie, že šampiónom šampiónov sa stane naozaj najkrajší pes večera.  Zostáva pritom veriť, že šťastena dohliadne na priebeh podujatia, a že na ďalších umiestnených pozíciách by sa umiestnili ďalší veľmi kvalitní jedinci, ktorí by mali šance aj pri inom, zložitejšom a zatiaľ neotestovanom systéme, ktorý je v tomto momente v teoretickej rovine.

Vyraďovací systém má svoje zvláštne a neopakovateľné čaro a atmosféru. Pripomína športové zápolenie. Hoci dnes výstavníctvo nie je chápané ako športové odvetvie kynológie, práve Victory Show a Šampión šampiónov ho i pri svojej vážnosti a, dodajme, aj noblesnosti, akoby výstavníctvo vrátili späť do obdobia, keď boli výstavy ponímané viac v športovom duchu, než je tomu v súčasnosti. Predsa len, keď sa dnes pozrieme na výstavu psej krásy, máme pocit, že sme skôť na súťaži miss než na športovom podujatí, a istotne trocha zmeny, aspoň raz za sezónu, rozhodne nie je na škodu.

Maltézsky psík – SUZY ULATH INA JIMIDO, JCH SK+HU+RS+BG, CH SK+HU+RO+RS
SPKP 324 / 11.10.2010
O: ULATH Z NOVÉHO MĚSTA
M: KIA DANCE BIELY KORMORÁN
CH: Dokoupilová Jiřina / MAJ: Špániková Daniela

Samotnému veľkému finále predchádzali súťaže o junior a veterán šampióna a arbitri Kórozs András z Maďarska a František Šimek z Českej republiky udelili nasledovné tituly.

Junior Šampión šampiónov 2012: Svätobernardský pes dlhosrstý – ST. FELLIX KING´S FERGUSON, maj.: Ellerová Martina, SK
I. Junior Vicešampión šampiónov 2012: Lagotto Romagnolo – COCO, maj.: Kadnárová Jana, SK
II. Junior Vicešampión šampiónov 2012:   Weimarský krátkosrstý stavač – BROMHUND SENSATION AT GREYNIE, maj: Píchová Jana, CZ

Junior Šampión šampiónov 2012: Svätobernardský pes dlhosrstý – ST. FELLIX KING􀀀S FERGUSON, maj.: Ellerová Martina, SK
– I. Junior Vicešampión šampiónov 2012: Lagotto Romagnolo – COCO, maj.: Kadnárová Jana, SK
– II. Junior Vicešampión šampiónov 2012: Weimarský krátkosrstý stavač – BROMHUND SENSATION AT GREYNIE, maj: Píchová Jana, CZ

Veterán Šampión šampiónov 2012: Ruský chrt – Barzoi – HAKIM BALŠAJA ACHOTA, maj.: Zemánková Andrea a Hana, SK
I. Veterán Vicešampión šampiónov 2012: Shih Tzu – I WANT CANDY PREMIUM BOHEMIA, maj.: Stehnová Iveta, CZ
II. Veterán Vicešampión šampiónov 2012: Aljašský malamut – ICE STAR INDOTAROD, maj: Mikolkovi Zuzana a Jozef, SK

Veterán Šampión šampiónov 2012: Ruský chrt – Barzoi – HAKIM BALŠAJA ACHOTA, maj.: Zemánková Andrea a Hana, SK
I. Veterán Vicešampión šampiónov 2012: Shih Tzu – I WANT CANDY PREMIUM BOHEMIA, maj.: Stehnová Iveta, CZ
II. Veterán Vicešampión šampiónov 2012: Aljašský malamut – ICE STAR INDOTAROD, maj: Mikolkovi Zuzana a Jozef, SK

Finálové súťaže posudzovali Jaroslav Matyáš, András Korózs, Vlado Piskay, František Šimek a Tibor Havelka. V niektorých prípadoch sa stalo, že sa všetci piati zhodli a zodvihnutím príslušného farebného terčíka posúvali ďalej jedinca predvedeného na koberci, ktorý zodpovedal ich farbe. Boli však, samozrejme, aj prípady, kedy to bolo veľmi tesné, a to v pomere 3:2.

Konečné výsledky, ktoré sa zaznamenajú, budú nasledovné:

1. Šampión šampiónov 2012: Austrálsky ovčiak STONEHAVEN BAYSHORE SECRET STRIKE – maj.: Hodová Linda a Zuzana
2. I. vice Šampión šampiónov 2012: Nemecký krátkosrstý stavač GERT ZE ŠTÍPEK – maj.: Kretek Michael
3. II. Vice Šampión šampiónov: Jazvečík hladkosrstý štandardný ASTON MARTIN DOMINANT INSTINCT – maj.: Baláž Roman * Maltézsky psík LITTLE CRYSTAL TAIRAH – maj.: Kupicová Monika

1. Šampión šampiónov 2012: Austrálsky ovčiak – STONEHAVEN BAYSHORE SECRET STRIKE, maj.: Hodová Linda a Zuzana
2. I. Vice Šampión šampiónov 2012: Nemecký krátkosrstý stavač – GERT ZE ŠTÍPEK, maj.: Kretek Michael
3. II. Vice Šampión šampiónov:
*Jazvečík hladkosrstý štandardný – ASTON MARTIN DOMINANT INSTINCT, maj.: Baláž Roman
*Maltézsky psík – LITTLE CRYSTAL TAIRAH, maj.: Kupicová Monika

Po slávnostnom dekorovaní sa, žiaľ, veľká časť majiteľov, chovateľov a vystavovateľov „vytratila“. Myslím si, že to bola veľká škoda nielen z toho dôvodu, že bol pripravený raut, ale najmä preto, že tu bol vytvorený priestor na to, aby mohli bez výstavných stresov spoločne stráviť čas… Žiaľ, stretávame sa s týmto aj na klasických výstavách, keď po ukončení pôsobenia vystaveného jedinca jeho majitelia balia svoje veci a odchádzajú z výstaviska. Je to možno aj trochu pochopiteľné, pretože je potrebné aspoň psychicky sa pripraviť na ďalšie podujatie.

Využijúc priestor, dovoľte mi poďakovať prezidentovi Slovenskej kynologickej jednoty Ing. Jozefovi Jursovi za neskutočne veľké množstvo obetavej práce, ktorú spolu s celým organizačným výborom odviedol pre zdarný priebeh tohto slávnostného podujatia.

Jozef Šuster, Foto: Martin Struhár – Dogg Photo

Publikované z tlačenej verzie magazínu Kynologická revue č. 5/2013