Veľká Ida 5. a 6. 7. 2014

(KR 9/2014)

Kynológia sa dá považovať nielen za samostatný vedný odbor, ale v rámci neho máme už viacero samostatných oblastí, kde aj kynológ so „všeobecným prehľadom“ má často problém správne sa zorientovať. Možno aj preto sa naša záľuba zdá byť pre laikov veľmi náročná, uzatvorená pre niekoľkých vyvolených a mnohí, ktorí by aj mali záujem sa v nej realizovať, zostanú pri vlastnení jedného, prípadne dvoch psov. Týmto sa ich kynologické aktivity končia a v podstate sa tomu ani nemôžeme príliš čudovať.
Keď sa pozrieme na vystavovanie, výcvik a chov z pohľadu laika, zistíme, že mu to všetko možno aj naháňa strach. Kým v oblasti výstavníctva sa predvádzanie stáva takmer profesionálnou činnosťou, ktorú nie každý zvládne, v prípade športového, či poľovného výcviku si tieto aktivity vyžadujú naozaj špičkového odborníka. Vetu „Prečo by som si mal kupovať slovenského hrubosrstého stavača, jedinca nášho národného plemena, keď ho nedokážem uchovniť?“ som počul od aktívneho kynológa, ale nepoľovníka. Je to rozhodne na zamyslenie – najmä v čase, keď práve toto plemeno bojuje s nedostatkom krvných línií, a takto sa ochudobňuje o chovateľov, ktorí by mohli pomôcť so zachovaním genofondu. O chovateľských podmienkach u jednotlivých plemien zasvätení pred prípadnými záujemcami o kynológiu niekedy radšej mlčia, aby ich nevystrašili hneď na začiatku. V snahe o dokonalosť exteriéru, povahy a zdravia sa chovateľské podmienky v mnohých prípadoch stávajú pre bežného človeka nesplniteľnými…

Prečo tak dlhý úvod k podujatiu Dogfestival vo Veľkej Ide? Práve preto, že keď si uvedomíme, že kynológia sa čoraz viac uzatvára pred vonkajším svetom do svojho mikro sveta, a stáva sa pre laikov takmer nepochopiteľnou, práve výstavy psov všetkých plemien usporiadané v jednotlivých lokalitách Slovenska môžu byť veľmi nápomocné pri nadchýnaní nových kynologických nadšencov. Ako však život ukazuje, ak chceme na výstave udržať návštevníkov čo najdlhšie, je potrebné pre nich vytvoriť bohatý program, v ktorom sa prelínajú kynologické i nekynologické aktivity.

Keď sa zrodil názov podujatia Dogfestival, netušili sme, že o krátku dobu dôjde k spojeniu výstavy psov s polstoročnou tradíciou miestneho folklórneho festivalu, ktorý kráča ruka v ruke s aktivitami zachovávania regionálnych tradícií, vrátane remesiel, vinohradníctva či gastronómie. Toto spojenie je iste prínosom pre všetkých zúčastnených. Pre kynológov tieto aktivity môžu znamenať obohatenie ich poznania z oblastí, ktorým sa nemajú čas venovať, zatiaľ čo pre druhú stranu spojenie podujatí znamená možnosť prezentovať sa verejnosti nielen z blízkeho regiónu, ale z väčšej diaľky, často i z veľmi vzdialeného zahraničia. Výstava psov sa aj vďaka takejto spolupráci v očiach návštevníkov stáva miestom, kde sa cítia dobre, kam sa radi vracajú a kam prichádzajú celé rodiny s deťmi. A raz možno práve vďaka týmto zážitkom ostanú rodičia ústretoví pri „žobronení“ svojho školáka o psíka a vyčlenia z rozpočtu čiastku nielen na jeho nákup a krmivo, ale budú sa zúčastňovať podobných podujatí, akým bol pre nich Dogfestival…

Výstavy psov vo Veľkej Ide sa od doby ich vzniku nesú v znamení vynikajúcej spolupráce so starostom obce, obecným zastupiteľstvom a organizáciami, ktoré vo Veľkej Ide pôsobia. Aj touto cestou mi dovoľte vysloviť vďaku MVDr. Júliusovi Beluscsákovi, starostovi Veľkej Idy, členom Folklórneho súboru ILOSVAI, Základnej organizácie Slovenského zväzu chovateľov, Poľovníckeho združenia Jastrab, členom obecného zastupiteľstva a všetkým občanom Veľkej Idy, ktorí výstavám psov naozaj veľmi držia palce.

Dogfestival prechádza fázou hľadania najoptimálnejšieho modelu od dvojdňovej medzinárodky, cez 1x CAC a 2x CACIB či DUO CACIB, pričom tento rok bola zvolená alternatíva celoštátnej a medzinárodnej výstavy. Majitelia na ňu prihlásili 1001 a 1121 jedincov. Veľmi potešiteľné je, že veľká väčšina bola zo Slovenska, čo bolo pozorovateľné aj v záverečných súťažiach, keď sme na stupni víťazov mohli zhliadnuť viac slovenských psov než na iných podujatiach.

Už teraz sa mnohí tešíme na budúci rok, keď sa 4. a 5. 7. 2015 opäť otvoria pre psíčkarov brány historického parku vo Veľkej Ide, kde sa opäť plánuje aj divácka súťaž voľby kráľa šampiónov ako súčasť šampión parády.

BEST IN SHOW 5. 7. 2014: 1. IRISH RED SETTER - EIREAN CALIFORNIA LIGHTYEAR, KÁNTOR BENCE * 2. SALUKI - DALLAT TALL AFAR, CIBULKOVÁ ZUZANA * 3. LHASA APSO - LUCKY LOSER Z CZAŃCA, KOZIOL KAMIL
« z 46 »

Jozef Šuster, Foto: Lucia Drietomská

Publikované z tlačenej verzie magazínu Kynologická revue č. 9/2014