GRAND PRIX Vrbové 30. – 31. 8. 2014

Veľká cena magazínu Kynologická revue

Memoriál Mariána Slováka

SVV 1, IPO 1, IPO 3 – CACIT

(KR 9/2014)

Keď sme v roku 1994 stáli na prahu prvých pretekov vo Vrbovom o pohár magazínu Kynologická revue, netušili sme, akú púť toto podujatie prekoná a akého rozmachu sa dožije. Bolo azda najväčšími pretekmi svojho druhu v Európe, aby si neskôr, po trinástich ročníkoch, dalo pauzu na dlhých osem rokov… Áno, počas tejto doby sa nostalgicky spomínalo a zažili sme aj snahy Grand Prix vo Vrbovom opäť prinavrátiť do kynologického kalendára, a to dokonca aj s víziou, aby sa stali profesionálnym podujatím. Doba ukázala, že športová kynológia má záujem viac o podujatia rodinného typu, kde je dôležitejšia dobrá pohoda počas spoločne strávených dní než honosné ceny a finančné dotácie, určené pre najlepších…

Mnohokrát sme počas posledných rokov stagnácie počúvali povzbudivé slová od bývalých účastníkov i priaznivcov. „Miro, Vlado, Jozef, nevzdávajte to! Oživte preteky, ktoré znamenali pre rodinu športových kynológov veľmi veľa, ba dávali zmysel práci mnohých…!“ Počas minuloročného stretnutia na šachovom turnaji s primátorom mesta Vrbové, charizmatickým Ing. Jánom Jánoškom, keď sa pospomínalo nielen na preteky Grand Prix, ale aj na viacnásobné majstrovstvá sveta vo výkone dobermanov a boxerov, začala svitať reálna nádej na usporiadanie 14. ročníka pretekov Grand Prix.

Ten, kto pozná rodisko kráľa Madagaskaru, Mórica Beňovského, bližšie, vie, že tu majú zelenú a podporu od mesta popri futbale mnohé športové a záujmové aktivity. Skladám hold a snímam pomyselný klobúk pred primátorom mesta a mestskými radnými, teda dnešným zastupiteľstvom, ktorým záleží na blahu jeho obyvateľov nielen po stránke hmotnej, ale aj duchovnej. Prezieraví a múdri vedia, že ekonomická prosperita ide ako ruka v ruke s rozvojom duchovna, a aj vďaka tomu mohol posledný augustový víkend patriť vo Vrbovom opäť športovej kynológii.

Tohtoročné preteky posudzovali uznávané rozhodcovské osobnosti. Veď posúďte sami. Vždy precízny Ing. Marián Ráček posudzoval stopy všetkých troch kategórií, Luboš Jánský poslušnosť IPO 1 a IPO 3, Jozef Adamuščin obranu IPO 1 a IPO 3 a prezident ZŠK Mgr. Juraj Štaudinger poslušnosť a obranu SVV 1.

Na IPO 3 figurovali skutočné a i veľkými pretekmi ostrieľané osobnosti – Marek Kuštár a Martin Tóth. IPO 1 a SVV 1 prebehli za aktívnej spolupráce mladších figurantov – Petra Michaličku a Juraja Hubera, o ktorých iste budeme ešte veľakrát počuť. Veľmi dôležitými pomocníkmi rozhodcu na pachových prácach IPO 3 boli šľapači – manželia Višňovskí.

Trofej Mórica Beňovského je určená pre zahraničných účastníkov a získava ju účastník z každej zúčastnenej krajiny s najvyšším počtom dosiahnutých bodov, bez ohľadu na to, v ktorej kategórii štartoval. V prípade rovnosti bodov rozhoduje účasť vo vyššej kategórii, prípadne celkovo vyššie umiestnenie. Získali ju Dana Řeháková z Českej republiky a Jara z Huckelovy villy, Dr. Méró Gábor z Maďarska a Donator Flash, a Marcin Czapla z Poľska a EGO ze Zaguri.

Najlepšia stopa GP mala hodnotu 98 bodov a cenu za ňu získal Jozef Mocko s Are Lasmon. Najlepšia poslušnosť GP bola ohodnotená 97 bodmi, ktoré získala dvojica Miriam Macáková a Emana Dych Severu. 95 bodov stačilo na celkovo najlepšiu obranu GP, a tú dosiahla Bc. Nikola Lorencová so psom Gajo Gaštanový hájik.

V kategórii IPO 3 – CACIT si víťazstvo vybojovala Eva Smädová so psom Fox Čarovná lampa, keď získali 269 bodov pred I. vicevíťazom. Tým bol maďarský reprezentant Dr. Méró Gábor so psom DONATOR FLASH. II. vicevíťazom sa stal Poliak Marcino Czlapa so psom EGO ZE ZAGURI.

Ďalšie ceny vybojovali:
DERBY VÍŤAZ: Miriam Macáková – Emana Dych Severu
NAJLEPŠIA STOPA: Kaja Wźniak – Yola z Tresnaku
NAJLEPŠIA POSLUŠNOSŤ: Miriam Macáková – Emana Dych Severu
NAJLEPŠIA OBRANA: Marián Lacko – Aigo Purodox
VÍŤAZ PLEMENA NEMECKÝ OVČIAK: Fox Čarovná lampa
VÍŤAZ PLEMENA BELGICKÝ OVČIAK: Qerra z Huckelovy vily

V kategórii IPO 1, ktorá bola memoriálom jedného zo zakladateov pretekov vo Vrbovom, Mariána Slováka, si pomyselnú zlatú medailu vybojoval Ladislav Tóbi s Hessy ze Zeleného plesa, pred strieborným Ivanom Daňom, štartujúcim so psom Axel Charles Court, a tretím Michalom Wisniewskim so psom Phil Wikar.

V tejto kategórii sa taktiež odovzdali ďalšie ceny nasledovne:
NAJLEPŠIA STOPA: Michal Wisniewski – Phil Wikar
NAJLEPŠIA POSLUŠNOSŤ: Jozef Baran – Viki Lubinov Slovakia
NAJLEPŠIA OBRANA: Ivan Daňo – Axel Charles Court
VÍŤAZ PLEMENA NEMECKÝ OVČIAK: Hessy ze Zeleného plesa
VÍŤAZ PLEMENA BELGICKÝ OVČIAK: Viki Lubinov Slovakia
VÍŤAZ PLEMENA RTW: Imma Perdita Black Touch

V kategórii SVV 1 bolo napätie dvojbodového rozdielu medzi prvým a druhým miestom znásobené súbojom vnuka a jeho dedka. Tentokrát zvíťazil Maroš Dostál so sučkou Abba Lasmon pred Jozefom Mockom s Are Lasmon a treťou, českou pretekárkou Danou Řehákovou s Jarou z Huckelovy vily.

Ďalšie tituly získali:
NAJLEPŠIA STOPA: Jozef Mocko – Are Lasmon
NAJLEPŠIA POSLUŠNOSŤ: Dana Řeháková – Jara z Huckelovy vily
NAJLEPŠIA OBRANA: Bc. Nikola Lorencová – Gajo Gaštanový hájik
VÍŤAZ PLEMENA NEMECKÝ OVČIAK: Abba Lasmon
VÍŤAZ PLEMENA BELGICKÝ OVČIAK: Jara z Huckelovy vily
VÍŤAZ PLEMENA BOXER: DIAMAN bez PP

Príjemným prekvapením pre mladých návštevníkov bol detský kútik s obľúbeným maľovaním na tváre nielen tých najmenších. Veľkú pozornosť vzbudili u divákov i účastníkov ukážky služobnej kynológie. Npor. Miroslav Scherhaufer, vedúci oddelenia služobnej kynológie krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trnave, a stržm. Alexandra Hinerová, psovod osk KR PZ TT, predviedli, čoho všetkého sú schopní ich služobní psi. Jazdná polícia, odbornejšie policajná hipológia, bola zastúpená práp. Mgr. Petrom Vavrekom, ppor. Mgr. Lenkou Weissovou a ppráp. Renátou Kozelovou a pri ukážkach úspešne pomáhal Jozef Slezák z Krajného.

Počtom účastníkov tohtoročná Grand Prix nebola rekordná. Samotní usporiadatelia si toto nedávali za cieľ. Ten bol v znovuobrodení tradičného podujatia, na ktorom sa budú pretekári a diváci cítiť príjemne nielen počas podávania športových výkonov či ich sledovania z tribún, ale aj pri spoločnej sobotňajšej večeri. Cieľom bolo vrátiť do reality podujatie, na ktoré budú radi spomínať aj diváci, rozhodcovia a všetci, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na jeho zabezpečení. A to sa, myslím, podarilo.

Vzťah ku kynológii býva často dedičný. Vo Vrbovom sme sa o tom presvedčili už viackrát. Spomínam si, ako tu štartovala na jednom z prvých ročníkov dnešná reprezentantka Martina Rúžičková. V uniforme policajtky sa nám pri ukážkach predstavila Alexandra Hinnerová, moderovať pomohla Dominika Šusterová a pri odovzdávaní ceny Memoriála Miroslava Slováka sme mohli zhliadnuť jeho dnes už dospelú dcéru Dominiku Slovákovú, ktorú, verím, ešte uvidíme so psom.

Nedá mi nespomenúť ešte jedno meno mladého nadšenca kynológie. Je ním Matúš Nízner, ktorý nesmierne obetavou prácou pomáhal spolu so svojím otcom Rastislavom Níznerom zabezpečiť mravenčou a navonok nie veľmi viditeľnou, avšak veľmi potrebnou prácou zabezpečiť riaditeľovi pretekov Miroslavovi Slovákovi úspešný priebeh 14. ročníka pretekov o pohár magazínu Kynologická revue.

Na záver mi dovoľte ešte raz veľmi poďakovať primátorovi mesta Vrbové, Ing. Jánovi Jánoškovi, poslancom mestského zastupiteľstva, všetkým občanom mesta a, samozrejme, aj všetkým funkcionárom a priaznivcom MFK Vrbové. Bez ich podpory a pomoci by sme sa nemohli tešiť z podujatia, ktoré rozdávalo radosť, pohodu a slúžilo k propagácii kynológie.

IPO 3 – CACIT: VÍŤAZ GRAND PRIX: Eva Smädová - Fox Čarovná lampa * I. VICEVÍŤAZ GRAND PRIX: Dr. Méró Gábor (H) - Donator Flash * II. VICEVÍŤAZ GRAND PRIX: Marcin Czlapa (PL) - Ego ze Zaguri
« z 24 »

Jozef Šuster, Foto: Dominika Šusterová a Hitt Dog

Publikované z tlačenej verzie magazínu Kynologická revue č. 9/2014