Projekt na záchranu Slovenského Hruborstého Stavača

(KR 10/2014)

Rozhovor Ladislava Balogha s predsedom klubu chovateľov Slovenských hrubosrstých stavačov – Andrejom Sigetom

Čo je hlavnou myšlienkou projektu?

Hlavnou myšlienkou projektu je podpora vybraných chovateľov národného plemena materiálne i finančne. Keďže osud nášho národného plemena mi nie je ľahostajný ako predsedovi klubu slovenských hrubosrstých stavačov, ani ako človeku, tvoj návrh na spoluprácu som uvítal s radosťou. Hlavne som ocenil myšlienku, že sa vrátime k tomu, čo robil „dedko Slimák“. Formou darovania šteniat na vrcholných kynologických podujatiach rozširoval rady majiteľov slovenského hrubosrstého stavača a zároveň podporoval chovateľov.

No nezostaneme iba pri tom?

Novinkou v tomto projekte je i finančná podpora chovateľov, ale aj určité množstvo krmiva na chovného jedinca. Myslíme si, že ak takto aspoň čiastočne odbremeníme chovateľov, zároveň vyriešime odbyt šteniat, zvýši sa ich počet, a to je vlastne to, čo slovenský hrubosrstý stavač potrebuje.

Kto zabezpečí financovanie projektu?

Financie na projekt budeme hľadať všade. Česi postavili Národné divadlo zo zbierky, na ktorú prispel každý Čech jednou korunou. Niečo podobné by bolo možno dobré aj pre naše najmladšie národné plemeno. Prispel byak nie každý Slovák, tak aspoň každý kynológ, ktorému nie je osud slovenského hrubosrstého stavača ľahostajný, povestnou „korunou“ – teda eurom na jeho záchranu. Pre tento účel by bol pripravený účet, na ktorý by sa peniaze posielali. Z týchto finančných prostriedkov by sa projekt financoval.

Ako sa bude zabezpečovať materiálna stránka?

Krmivo na projekt by sa hradilo z finančných prostriedkov z uvedeného účtu, my však veríme, že sa nájdu sponzori – či už výrobcovia alebo distribútori krmív pre psov, ktorí našu iniciatívu podporia. V súčasnosti už prebiehajú prípravné jednania.

Aká je úloha Kynologickej revue?

Oslovili sme pána Jozefa Šustera, že by sme radi „tretieho do partie“. Evidentne ho to potešilo, lebo bez rozmýšľania súhlasil so slovami: „Pre národné plemeno urobím všetko, čo je v mojich silách a možnostiach. Idem do toho!“

Záverom by som chcel povedať – Maďari vyšľachtili maďarskú vyžlu so slovami „každý Maďar má na dvore maďarskú vyžlu“, Česi majú Národné divadlo zo zbierky, my Slováci sme azda horší?

Ladislav Balogh

Publikované z tlačenej verzie magazínu Kynologická revue č. 10/2014