V decembri 2010 bolo na ministerstve zaregistrované OZ s názvom Choš Chobar,

čo v preklade z turkménskeho jazyka znamená „Dobrá správa“…

(KR 1/2011)

Zakladatelia združenia, ako i členovia, veria, že práve tento krok je dobrou správou pre plemeno známe pod názvom stredoázijský ovčiak. Impulzom pre založenie občianskeho združenia bola nie najlepšia situácia v rámci tohto plemena. Prezentujú sa pod ním jedince, ktoré neraz typom, pôvodom a charakterovými vlastnosťami nezodpovedajú psom pochádzajúcim zo Strednej Ázie. OZ Choš Chobar je samostatnou organizáciou, ktorej hlavná činnosť spočíva v zjednocovaní chovateľov a priaznivcov plemena so záujmom rozvíjať chov stredoázijského ovčiaka v súlade s filozofiou národov Strednej Ázie.

afgánsky pes, afgánci často nechávajú psom celé chvosty
6-mesačný psík

Cieľom členov OZ Choš Chobar je zachovávať toto plemeno v podobe čo najviac podobnej pôvodným psom Strednej Ázie v našich podmienkach. Plemenný typ a charakter sú veľmi dôležité atribúty, bez ktorých stráca naše plemeno svoju pôvodnú tvár – a OZ bude zameriavať pozornosť práve týmto smerom. Bude vykonávať osvetovú činnosť, organizovať akcie a semináre, spolupracovať so zahraničnými špecialistami a oslovovať k spolupráci rozhodcov. Prostredníctvom svojej webovej stránky budú ako členovia, tak aj kynologická verejnosť, informovaní o činnosti OZ, ale i o psoch nášho plemena z rôznych kútov Strednej Ázie.

aziat s kamarátkou
6-mesačná sučka

Na stránke bude prezentovaná chovateľská činnosť členov, rovnako i výstavné úspechy. Tie síce nefigurujú v rebríčku hodnôt na prvom mieste, ale ak sa dostavia, budú dobrou vzpruhou pre ďalšiu činnosť. Chovateľské zameranie členov bude, logicky, zamerané na línie zo Strednej Ázie, čo do veľkej miery zaručuje správny typ a charakter. Psy turkménskych línií patria medzi najlepších predstaviteľov nášho plemena a oprávnene majú množstvo obdivovateľov.  OZ Choš Chobar však nezabúda, že región Strednej Ázie tvorí viacero krajín, a psy z Kazachstanu, Kirgizstanu, Tadžikistanu, Uzbekistanu, alebo Afganistanu majú tak isto svoje kvality – a preto vo svojich radoch s radosťou privítajú chovateľov a záujemcov aj o psy z týchto krajín. OZ je dobrovoľným združením, ktoré chce svojou činnosťou prispieť ku zvýšeniu kvality plemena stredoázijský ovčiak v našich končinách a podávať o ňom pravdivý obraz. Toto všetko však môže vykonávať len v rámci svojich možností a kompetencií, z čoho vyplýva, že nemôže ovplyvňovať chov na úrovni doteraz jediného klubu SKÁa RO, združujúceho chovateľov, majiteľov stredoázijského a kaukazského ovčiaka, zaraďuje jedincov do chovu, vydáva krycie listy, organizuje v rámci SKJ výstavy, a podobne.

afgánsky pes
turkménsky pes
uzbecký pes

Choš Chobar je, na rozdiel od chovateľských klubov, nezávislým nadnárodným združením, nepodliehajúcim SKJ, čo ale v praxi neznamená, že nemôže so SKÁaRO na rôznych úrovniach spolupracovať, ak bude mať tento klub spoluprácu záujem. Pre OZ Choš Chobar nie je dôležité, aby malo čo najviac členov, ale aby tí, ktorí sa pre toto združenia rozhodli, smerovali svoju chovateľskú činnosť k proklamovaným cieľom združenia. V súčasnej dobe sa sformovala základňa v peknom počte a členovia pomaly pribúdajú. Ešte viac potešiteľná je však skutočnosť, že našimi prvými čestnými členmi sa stali také osobnosti ako F. Bolkonuva, T. Chabibulin a vydavateľ Kynologickej revue J. Šuster. Pritom pevne veríme, že postupom času sa pridajú aj ďalšie známe mená, a že OZ Choš Chobar svojou činnosťou dokáže opodstatnenosť svojho vzniku. V súčasnej dobe už začala pracovať aj webová stránka OZ Choš Chobar, na ktorej sa záujemcovia o naše plemeno môžu dozvedieť viac informácií o celom dianí našej organizácie, o psoch zo Strednej Ázie, ako aj  o jedincoch v majetku našich členov. (www.chos-chobar.sk)

Boris Kopeliovič

Publikované z tlačenej verzie magazínu Kynologická revue č. 1/2011