TRENDOG CUP – 3. kolo, Pobedim 2012

podľa SVV1

(KR 1/2013)

V sobotu 13. októbra sa v Pobedime na futbalovom ihrisku konalo tretie kolo TRENDOG CUPU podľa SVV1 zadaním skúšky.
SVV1 posudzovala Marta Majtásová. V tejto kategórii nastúpilo 7 pretekárov. Stopy boli položené na nízkej ďateline a psom robili problémy výrazné optické kríženia. Najvyšší počet bodov na stope – 94 zadala pani rozhodkyňa Tiborovi Sílešovi so psom Fenixom Anrebri.

obrana

Poslušnosť a obrana prebiehala na futbalovom štadióne. Najlepšie výkony predviedol Milan Kubiš so sukou nemeckého ovčiaka Clody z Malinovej – 96 a 98 bodov, a zároveň sa stal víťazom SVV1. Po hodnotení 3. kola bola vyhodnotená aj celá súťaž TREDOG CUP.

V kategórii SVV1 prvé miesto obsadil Tibor Síleš so psom Fenixom Anrebri, druhú priečku obsadil Milan Kubiš so sukou Clody z Malinovej a na tretie miesto sa postavil Ladislav Tobl so psom Brunom Axe Blady. Po sčítaní bodov zo všetkých troch kôl bola vyhlásená najlepšia stopa, ktorú s počtom bodov 280 získal Tibor Síleš so psom Fenixom Anrebri. Najlepšiu poslušnosť s 278 bodmi získala Soňa Lulovičová so psom ENDYm bez PP a najlepšiu obranu, ohodnotenú 280 bodmi, získal Milan Kubiš so sukou nemeckého ovčiaka Clody z Malinovej.

poslušnosť

Na záver by som chcel poďakovať celému organizačnému tímu pod vedením Jozefa Bílika, rozhodkyni Marte Majtásovej a figurantovi Jozefovi Piovarčimu za korektný priebeh pretekov, ako aj hlavnému sponzorovi – firme TRENDOG, ktorá dodávala krmivá počas celej súťaže. Veľká vďaka patrí i firme MARDEN, hlavnému sponzorovi posledného kola, a ostatným sponzorom, bez ktorých by sa takéto akcie nedali realizovať.

Zároveň chcem všetkých pretekárov pozvať na ďalší ročník kynologickej ligy jednotlivcov, ktorý prejde určitými zmenami – hlavným sponzorom sa stane firma VVS, názov bude VVS – Považský pohár a prebehne len podľa národného skúšobného poriadku v kategóriách SVV1 a SVV2. Ročník 2013 sa uskutoční v piatich kolách: 1. kolo Piešťany – KK Sĺňava, 2. kolo Trenčín – KK Laugarício, 3. kolo Piešťany – KK Bodona , 4. kolo KK Nitrica a 5.kolo KK Pobedim.

TrendDog Cup – 3. kolo
TrendDog Cup po troch kolách

TRENDOG cup – záverečné kolo Pobedim – výsledky podľa SVV 1

Psovod – Meno psa, plemeno, A, B, C, spolu, body po 3. kole, celkové poradie

  1. Milan Kubiš – Clody z Malinovej, NO, 86, 96, 98, 280, 7, 32, 2
  2. Soňa Lulovičová – ENDY bez PP, NO, 90, 95, 95, 280, 6, 30, 4
  3. Alojz Pristach – Eso Dareos, NO, 88, 95, 92, 275, 5, 24, 5
  4. Tibor Síleš – Fenix Anrebri, NO, 94, 87, 93, 274, 4, 33, 1
  5. Ladislav Tobl – Bruno Axe Blady, NO, 85, 81, 94, 260, 3, 32, 3
  6. Ladislav Markech – Chezop z Lintichu, NO, 77, 80, 88, 245, 2, 2, 21
  7. Ján Skovajsa – Ida Stelos, NO, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 23
TrendDog Cup po troch kolách – najlepšia stopa, poslušnosť obrana

Najlepšia stopa: Tibor Síleš
Najlepšia poslušnosť: Soňa Lulovičová
Najlepšia obrana: Ladislav Tobl

Alojz Pristach, KK Laugaricio Trenčín

Publikované z tlačenej verzie magazínu Kynologická revue č. 1/2013