TOP DOG 2013

(KR 5/2014)

Aj slovenská kynológia sa dočkala! Zástupcovia členských subjektov združených v Únii kynologických klubov schválili na minuloročnom Valnom zhromaždení štatút súťaže pre výstavne úspešných jedincov, ktorý dostal názov TOP DOG.

Aj keď pôvodná myšlienka bola usporiadať súťaž pre všetky plemená, ktoré sú zastrešené v rámci štruktúr slovenskej kynológie, zatiaľ sa ju nepodarilo zrealizovať. Verme však, že tak ako v iných oblastiach, aj pri organizovaní tejto celoročnej súťaže sa v budúcnosti podarí spojiť aktivity Slovenského poľovníckeho zväzu, Zväzu športovej kynológie a Únie kynologických klubov.

Aj napriek tomu, že podmienky TOP DOG-u boli publikované v Kynologickej revue a neustále aj na webovej stránke ÚKK, počet prihlásených jedincov v prvom ročníku rozhodne nezodpovedal záujmu, aký majú slovenskí kynológovia o slovenské výstavníctvo. Sme presvedčení, že krásne ceny pre celkových víťazov i tých v jednotlivých kategóriách, ako aj ich slávnostné odovzdávanie, ktoré sa udialo pri medzinárodnej výstave v Nitre, budú motivačné pre mnohých úspešných majiteľov, ktorí sa do prvého ročníka súťaže neprihlásili.

Už teraz sa tešíme na vyhodnotenie druhého ročníka.

TOP DOG 2013 FCI II – 1. miesto: BOXER PÁSIKAVÝ - URIEL FENDER EDDA, majiteľ: Peter Kusý
« z 13 »

Publikované z tlačenej verzie magazínu Kynologická revue č. 5/2014