Majstrovstvá Slovenskej republiky Malých plemien 2014

(KR 5/2014)

Na Kynologickom cvičisku KYNOLÓGIA JABLONICA sa konali dňa 26. apríla 2014 Majstrovstvá SR malých plemien s finančnou podporou obce Jablonica.
Víťazi Majstrovstiev SR malých plemien 2014

V tento daždivý, chladný a veterný deň sa zišli nadšení kynológovia na Kynologickom cvičisku Kynológie Jablonica, aby si zasúťažili, stretli sa s ďalšími psovodmi a strávili príjemné chvíle svojím obľúbeným hobby. Výkony súťažiacich tímov posúdil pán rozhodca Igor Malina, ktorému patrí veľká vďaka.

Stopy súťažných tímov prebiehali na trávnatých pasienkoch za daždivého veterného počasia, čo nezaskočilo našich domácich kynológov so psíkmi, a podali krásne výkony, nakoľko trénujú za každého počasia. Dôkazom je stopa RNDr. Jany Hamerlíkovej a jej malej bradáčky GINA Malé uško (98 bodov).Po stopách sa súťažiaci, pán rozhodca i organizačný štáb na cvičisku zohriali, prezliekli do suchého oblečenia, občerstvili sa čajom, kávičkou a domácim gulášom.

Daždivý nástup na poslušnosť
Samostatná činnosť psa – pokus o odviazanie a odvedenie psa

Pokračovalo sa disciplínou poslušnosť a následne špeciálnymi cvikmi v areáli Kynologického cvičiska KYNOLÓGIA JABLONICA za stále neutíchajúceho daždivého počasia. Každý sa snažil čo najlepšie ukázať, ako pripravil svojho psieho partnera, a na špeciálkach nádherne predviedol výkon psovod MVDr. Ján Hamerlík s malým bradáčom ILEX Malé uško (99 bodov).

Víťazi kategórií na prvých troch miestach boli bohato ocenení trofejami, vecnými cenami, krmivom a upomienkovými predmetmi sponzorov.

Titul MAJSTER SR malých plemien 2014 + 1. miesto SMP 1 + ocenenie „Najlepšia stopa“získala RNDr. Jana Hamerlíková + malý bradáč GINA Malé uško
2.
miesto SMP1získal Vladimír Režnák + malý bradáč HEXA Malé uško
3.
miesto SMP 1 + ocenenie „Najlepšia poslušnosť“ +ocenenie „Najlepšie špeciálne cviky“získal MVDr. JánHamerlík + malý bradáč ILEX Malé uško

Rozlišovanie predmetov
Stráženie predmetu psovoda

Dlhoročná kynologička, kvalifikovaná výcvikárka, predsedníčka občianskeho združenia KYNOLÓGIA JABLONICA, RNDr. Jana Hamerlíková znovu obhájila minuloročný titul „MAJSTER SR malých plemien 2013“. Srdečne jej blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov v kynologickej činnosti.

Na záver by sme chceli srdečne poďakovať pánovi rozhodcovi Igorovi Malinovi, figurantovi Petrovi Michaličkovi a organizačnému tímu domácich kynológov, ako aj všetkým sponzorom (Obec Jablonica, MED-ART s.r.o. Nitra, ARION – Milkidog s.r.o. Bratislava, Chovateľské potreby Jablonica, COOP Jednota s.d. Senica a Brainstorm Senica).

Božena Hamerlíková, riaditeľka M SR MP

Publikované z tlačenej verzie magazínu Kynologická revue č. 5/2014