Sviatok slovenskej colnej kynológie

(KR 9/2016)

V dňoch 26. až 29. septembra 2016 sa pod záštitou ministra financií SR Petra KAŽIMÍRA konal vo Veľkom Mederi XIII. ročník majstrovstiev Finančnej správy SR vo vyhľadávaní omamných a psychotropných látok (drog) a V. ročník majstrovstiev Finančnej správy SR vo vyhľadávaní tabaku a tabakových výrobkov – oboje aj ako otvorená súťaž s medzinárodnou účasťou, dotovaná peknými pohármi, diplomami a vecnými cenami. (foto 1, 2)

Súťaž služobných psov a psovodov ozbrojených zborov vo dvoch špeciálnych pachových prácach bola rozdelená do piatich disciplín. Úlohou služobných psov bolo v stanovenom časovom limite vyhľadať miesto ukrytia tabaku alebo omamnej látky: v debničkách, osobných motorových vozidlách, autobusoch a v miestnostiach. Úkryty záujmovej látky boli vybrané tak, aby čo najviac pripomínali vyhľadávanie týchto komodít v bežnej dennej praxi. V každom preverovanom prostredí mohol psovod dosiahnuť najviac 100 bodov a 100 bodov vo cvikoch poslušnosti, pričom v celej súťaži teda mohol získať maximálne 500 bodov. (foto 3, 4)

Dvadsaťsedem služobných psov pricestovalo so svojimi psovodmi z colných správ Českej republiky, Poľska, Maďarska, Rakúska, z Vojenskej polície Ministerstva obrany SR, Zboru väzenskej a justičnej stáže Ministerstva spravodlivosti SR, Policajného zboru SR a slovenských colných úradov. Okrem uvedených špeciálnych pachových prác sa súťažilo aj v disciplíne poslušnosť, v rámci ktorej museli služobné psy ukázať úroveň svojej socializácie v styku s verejnosťou a neúnavne a presne prekonávať umelé prekážky. (foto 5, 6)

Zbor rozhodcov – posudzovateľov výkonu služobných psov, viedol kpt. v. v. Milan KADLECAJ. V jeho tíme pracovali ďalšie osobnosti venujúce sa špeciálnej služobnej kynológii a medzinárodní rozhodcovia výkonu: Vojtech HÜBSCH, npor. Jaroslav PROUZA, ppor. Josef DUŠÁNEK, kpt. Ing. Ján VARGA a npor. Miroslav SCHERHAUFER. Hladký priebeh súťaže zabezpečovali aj členovia technického personálu, zostaveného z príslušníkov FS SR. (foto 7)

Slávnostnú atmosféru odovzdávania ocenení znásobilo defilé čestnej stráže FS SR. Poháre, diplomy a vecné ceny víťazom a oceneným odovzdával prezident Finančnej správy SR, Ing. František IMRECZE. (foto 8, 9)

Rozhodcovia po trojdňovom zápolení súťažiacich vydali verdikt:

V súťaži Finančnej správy SR jednotlivcov vo vyhľadávaní drog so ziskom 481 bodov zvíťazil psovod Colného úradu v Žiline npor. Mgr. Miroslav TRAUER so služobným psom ARGO (BOM), ktorý si súčasne vybojoval 1. miesto vo vyhľadávaní drog v otvorenej medzinárodnej súťaži a 2. miesto v disciplíne poslušnosť; 2. miesto si so ziskom 471 bodov vybojoval psovod Colného úradu v Trnave npráp. Zoltán SZABÓ so služobným psom MIRA (NO), ktorý súčasne získal 2. miesto vo vyhľadávaní drog v otvorenej medzinárodnej súťaži; 3. miesto si so ziskom 431 bodov vybojoval psovod Colného úradu v Nitre nstržm. Ladislav ABRAHÁM so služobným psom HUTCH (BOM), ktorý súčasne získal 3. miesto v disciplíne poslušnosť. (foto 10, 11)

V súťaži Finančnej správy SR jednotlivcov vo vyhľadávaní tabaku so ziskom 477 bodov zvíťazil psovod Colného úradu v Bratislave práp. Ondrej KERAČÍK so služobným psom TOMI (NO), ktorý si takto vybojoval 1. miesto vo vyhľadávaní tabaku aj v otvorenej a súčasne medzinárodnej súťaži; 2. miesto si ziskom 471 bodov vybojoval psovod Colného úradu v Michalovciach nstržm. Karol PODSTAVSKÝ so služobným psom CHARLY (CROSS), ktorý takto získal aj 2. miesto vo vyhľadávaní tabaku v otvorenej a súčasne medzinárodnej súťaži; 3. miesto si so ziskom 461 bodov vybojoval psovod Colného úradu v Prešove npráp. Tibor SOVA so služobným psom LORA Marky Mark (NO). (foto 12, 13)

V súťaži Finančnej správy SR jednotlivcov vo cvikoch poslušnosti získal 1. miesto psovod Colného úradu v Trenčíne npráp. Miroslav GABRIEL so služobným psom HUGO Nundu (NO); 2. miesto získal psovod Colného úradu v Žiline npor. Mgr. Miroslav TRAUER so služobným psom ARGO (BOM); 3. miesto získal psovod Colného úradu v Nitre nstržm. Ladislav ABRAHÁM so služobným psom HUTCH (BOM). (foto 14, 15)

V otvorenej a súčasne medzinárodnej súťaži jednotlivcov vo vyhľadávaní drog zvíťazil psovod Colného úradu v Žiline npor. Mgr. Miroslav TRAUER so služobným psom ARGO (BOM); 2. miesto získal psovod Colného úradu v Trnave npráp. Zoltán SZABÓ so služobným psom MIRA (NO); 3. miesto získal psovod Vojenskej polície Ministerstva obrany SR rtm. Dušan KRUPA so služobným psom ARNO (NO). (foto 16, 17)

V otvorenej a súčasne medzinárodnej súťaži jednotlivcov vo vyhľadávaní tabaku zvíťazil psovod Colného úradu v Bratislave práp. Ondrej KERAČÍK so služobným psom TOMI (NO); 2. miesto si vybojoval psovod Colného úradu v Michalovciach nstržm. Karol PODSTAVSKÝ so služobným psom CHARLY (CROSS); 3. miesto získal reprezentant Českej republiky ppráp. Zdeněk STRÁNSKÝ so služobným psom IRA (BOM). (foto 18, 19)

V otvorenej a súčasne medzinárodnej súťaži zmiešaných družstiev (detekcia drog + detekcia tabaku) zvíťazil tím zložený z nstržm. Karola PODSTAVSKÉHO so služobným psom CHARLY (CROSS) a npráp. Zoltána SZABÓA so služobným psom MIRA (NO); 2. miesto obsadil tím zložený z rtm. Dušana KRUPU so služobným psom ARNO (NO) a npráp. Tibor SOVA so služobným psom LORA Marky Mark (NO); a 3. miesto si vybojoval tím zložený z práp. Ondreja KERAČÍKA so služobným psom TOMI (NO) a nstržm. Ladislava ABRAHÁMA so služobným psom HUTCH (BOM). (foto 20, 21)

Emeritní šéfovia Výcvikového kynologického strediska FS SR kpt. v. v. Milan KADLECAJ a npor. v. v. Jozef OKULIAR na záver odovzdania cien dostali od miestnej ctiteľky, pani cukrárky, parádnu tortu v tvare hlavy NO. (foto 22, 23)

Usporiadatelia pripravili pre verejnosť ukážky vyhľadávania vzoriek tabaku (ktoré na pachový panel medzi prázdne vzorkovníky ľubovoľne ukladali žiaci), ukážky poslušnosti a prekonávania prekážok. (foto 24, 25, 26)

Podujatie navštívilo pomerne veľa mladých divákov, ktorí potleskom ocenili nielen ukážky výkonu služobných psov FS SR, ale aj pekné a svižné ukážky cvikov frisbee. (foto 27. 28, 29)
Divákov očarilo aj akčné zadržanie strieľajúceho pašeráka služobným psom. (foto 30, 31, 32)

Deti, ale aj dospelých, prilákala aj výstavka technických prostriedkov a zbraní používaných príslušníkmi FS SR. (foto 33, 34)

Text a foto: © Mgr. Peter Nevolný

foto 1
« z 34 »

Publikované z tlačenej verzie magazínu Kynologická revue č. 9/2016