Klubová výstava welsh corgi 2018

Dňa 24.3.2018 opäť na tom istom mieste v hale Rose Speedlight Dog Camp v Pezinku, usporiadal Welsh Corgi Club Slovakia svoju už tradičnú klubovú výstavu.

Hlavným a štedrým sponzorom bol Tibor Mátis – chovateľské potreby (www.matibo.com) a tak každý účastník obdržal slušný darček. Samozrejme okrem diplomu, posudku a pokála pre víťaza.  Osvedčený tím z členov výboru klubu na čele s riaditeľkou výstavy zabezpečil skvelú atmosféru vrátane občerstvenia pre všetkých prítomných. Medzi prihlásenými v majetku členov slovenského klubu sa objavili prírastky zo zahraničia a to z Nórska, Dánska a Maďarska, čo prispeje k rozšíreniu a skvalitneniu chovnej základne plemena. Výstava bola spojená s bonitáciou, na ktorej uspeli 6 jedinci, výročnou členskou schôdzou a vyhlásením víťazov vystavovateľskej súťaže za rok 2017.

V porovnaní s minulými rokmi bol počet prihlásených zo zahraničia  nižší, pretože v tomto termíne sa konalo viacero výstav v rôznych miestach v okolí. Z 26 účastníkov bolo 5 cardiganov a 21 pembrokov. Okrem bežného posudzovania sa udeľovali tituly: najlepšia chovateľská skupina, najkrajší pár, dieťa a pes a najlepší corgi slovenského chovu. Pozvánku posudzovať prijal uznávaný medzinárodný rozhodca z Čiech pán Petr Řehánek (chovateľská stanica Moravia JA-PE -KO Cs), ktorý svojím prejavom prispel k veľmi príjemnej atmosfére akcie. Vystupoval veľmi pokojne     , všetkým psom i vystavovateľom dal dostatok času a priestoru na prezentáciu a prejavoval veľkú toleranciu začiatočníkom. Posudzoval dôkladne, dbal na správnu stavbu tela a pohyb a nahlas vyjadril zdôvodnenie svojho rozhodnutia.

Výsledky – plemeno welsh corgi cardigan

psy V1, CAC,  klubový víťaz, BOS – Hashfan Villfred, maj. MVDr. Eva Mrvová

suky V1, CAC,  klubový víťaz, BOB –Clear Diamond Kasmir Moravia, maj. MVDr. Eva Mrvová

Výsledky – plemeno welsh corgi pembroke

psy  V1, CAJC, klubový víťaz mladých –  Born To Be Your Harold Wilson, maj. Tibor Tóth

V1, CAC, klubový víťaz, BOB, BIS – Huggo Handmade´Kinberger´s, maj. Renáta Kinbergerová

suky  V1, CAJC, klubový víťaz mladých, BOJ – Jessica Little Magie z Krovia, maj. MVDr. Angela Kováčová

V1, CAC, klubový víťaz, BOS – Foxy Uniqua 17th Meridian, maj. Zuzana a Andrej Bankovich

Výsledky súťaží

najlepší pár:  Born To Be Your Harold Wilson a J-Abbie z Krovia, maj. Tibor Tóth

najlepšia chovateľská skupina:  Dream of Youth, maj. Michal Garaj

najlepší corgi slovenského chovu: Arya Dream of Youth, maj. Michal Garaj

                                                                                             MVDr. Angela Kováčová