Svetový deň zvierat 2012 – alebo Ako sme sa zapojili do boja za práva našich chlpáčov

(KR 11/2012)

Svetový deň zvierat nie je novým sviatkom, ako by sa mohlo zdať podľa aktuálneho záujmu obchodných reťazcov. Už v roku 1931 členovia konferencie na Medzinárodnom stretnutí ekológov vybrali za dátum osláv 4.október – deň narodenia sv. Františka z Asissi, ktorý sa okrem iného považuje aj za patróna zvierat. Tento deň mal spočiatku upozorniť na kritickú situáciu ohrozených druhov živočíchov, v súčasnosti symbolizuje najmä základné práva ochrany zvierat. V mnohých krajinách sveta sa organizujú rôzne akcie na podporu ich ochrany, pretože zvieratá majú, ako každá živá bytosť, právo na citlivé zaobchádzanie.

Víťazi

Výnimkou nebola ani naša základná škola v Markušovciach, ktorá aj tento rok pri tejto príležitosti pripravila akciu pre žiakov s rovnomenným názvom – SVETOVÝ DEŇ ZVIERAT. Ide o snahu hravou formou rozširovať vedomosti žiakov o ich domácich miláčikoch, vytvárať u nich vzťah k prírode, zvieratám a hlavne usmerniť ich v chove a výžive psov či mačiek. Akcia prebiehala formou kvízu, na ktorý sa žiačikovia mali možnosť dôkladne pripraviť. Deň pred akciou každá trieda dostala zoznam otázok nachádzajúcich sa v kvíze. Samozrejme, bez správnych odpovedí. Tie si žiaci mohli spoločne vypracovať – nájsť v učebnici, časopise, na internete, či osloviť triedneho učiteľa alebo zapojiť do akcie aj svojich rodičov. Riadili sme sa heslom: „Fantázii sa medze nekladú, dôležitý je výsledok.“ Otázky boli formulované tak, aby sa cestou k správnym odpovediam deti dozvedeli čo najviac nových a zaujímavých informácií.

Prváčikovia

Motiváciou bola okrem dobrého pocitu aj výhra pre víťazov. Pre najlepších riešiteľov kvízu boli pripravené tri miesta na prvom a tri miesta na druhom stupni. Víťazi získali poukazy na celoročné, trištvrťročné a polročné predplatné magazínu Kynologická revue a jeho spravodaja Pes. Ďalšou cenou boli darčeky od firmy Lukka, ktorá našu akciu tiež sponzorovala.

Vo štvrtok 4.októbra už bola vo vestibule školy pripravená „kvízová miestnosť“. Sem počas troch vyučovacích hodín chodili žiaci zo všetkých tried vypĺňať kvíz. Treba uznať, že mnohí sa naozaj svedomito pripravili, druháčikom dokonca rodičia napísali ťaháky.(Pevne verím, že ich písali s radosťou a veľmi pri tom na mňa nefrflali.) Kým sa súťažiaci dostali na rad, bola pre nich zriadená „Čakáreň“, ktorú predstavoval kútik s časopismi, obrázkami a rôznymi materiálmi o zvieratách. Všetky si mohli prezrieť, prečítať, čím sa učili, hoci o tom ani nevedeli. Aby sa ani náhodou nenudili, mohli sa aj tu zapojiť do tipovania – na štyroch obrázkoch správne pomenovať mačkovité šelmy. Úloha to veru nebola ľahká, veď kto by sa vyznal v tých škvrnách na srsti?

Hlavne sa tváriť nenápadne…

Možnosť vyplniť kvíz mal aj pedagogický zbor a neviem, čím to bolo, ale všetci mali správne VŠETKY odpovede. Tuším odpisovali, ale na to si posvietime až budúci rok. Nezabudlo sa, samozrejme, ani na prváčikov, ktorí ešte nepoznajú písmenká a kvízu sa nemohli zúčastniť. Pani učiteľky sa s nimi o zvieratkách porozprávali a prváčikovia maľovali svoje obľúbené. Aj pre vylosovaného učiteľa a najkrajší prvácky obrázok sa ušla drobná cena v podobe príveskov a magnetiek od firmy Lukka.

Počas celej akcie žiakov sprevádzal aj maskot v životnej veľkosti – psík Kim, celým menom KimZlabern. Je to zlatý retriever, ktorý pracuje ako canisterapeut. Nesmelých žiakov povzbudzoval k lepším výkonom, priebežne „kontroloval správnosť odpovedí“. Čas trávil aj v Čakárni, navyše si zapózoval s prváčikmi. S pokojom Angličana si nechal porátať nie len labky, ale aj zuby. Jeho hlavnou úlohou bolo uvoľniť atmosféru, čo sa mu dokonalo podarilo. Veď darmo, pes je najlepším priateľom človeka…

Ceny pre víťazov

Štvrtá vyučovacia hodina sa niesla v znamení vyhodnocovania. Na začiatku piatej hodiny už žiaci netrpezlivo čakali na zázračný gong zo školského rozhlasu a vyhlásenie víťazov. Každý šťastlivec, ktorý počul svoje meno, si prišiel prevziať cenu, a od tej chvíle sa môže tešiť na najnovšie číslo Kynologickej revue. Akciu sme zakončili spoločnou fotografiou víťazov a veríme, že aj budúci rok spoločne oslávime Svetový deň zvierat.

No a aby ste nepovedali, že sa s Vami nepodelíme, môžete si skúsiť náš kvíz vyriešiť.

Kvíz – 2.stupeň
1. časť – Anatómia:
1.Koľko nôh má pes?

a. jednu
b. šesť
c. štyri

2.Koľko zubov má mačka?

a. 20 v mliečnom a 30 v trvalom chrupe
b. 26 v mliečnom a 30 v trvalom chrupe
c. 26 v mliečnom a 38 v trvalom chrupe

3.Do ktorej skupiny stavovcov patria pes a mačka?

a. cicavce
b. článkonožce
c. vtáky

4.Koľko stoličiek má chrup dospelého psa?

a. 5
b. 8
c. 10

5.Aký je pulz mačky domácej?

a. 100-120 úderov/min.
b. 120-140 úderov/min.
c. 140-160 úderov/min.

6.Aká je priemerná dĺžka života mačky domácej?

a. 5-10 rokov
b. 10-15 rokov
c. 15-20 rokov

7.Aká je dychová frekvencia u veľkých plemien psov?

a. 18-30 nádychov/min.
b. 10-26 nádychov/min.
c. 5-15 nádychov/min.

Kvízová miestnosť
V Čakárni: táto cica bude asi Puma
Hmm… koľko nôh má ten pes??
2.časť – História, Filozofia, Mytológia
8.Aký je latinský názov mačky domácej?

a. Canislupusfamiliaris
b. Equuscaballus
c. Felissilvestriscatus

9.Kto bol považovaný za prvého „osloboditeľa“ zvierat?

a. Socrates
b. Pytagoras
c. Locke

10.Ktorému bohovi bol v slovanskej mytológii zasvätený kôň?

a. Radegastovi
b. Trojanovi
c. Perónovi

11.Ako sa nazýva jedna z najznámejších kynologických organizácií na svete a akú má zaužívanú skratku?

a. Slovenský poľovnícky zväz (SPZ)
b. Slovenská kynologická jednota (SKJ)
c. Medzinárodná kynologická federácia (FCI)

12.Koľko národných plemien psov má Slovensko?

a. žiadne
b. 4
c. 7

13.BONUSOVÁ OTÁZKA: Vymenuj slovenské národné plemená psov:

 

PaedDr. Jana Nechalová

Správne odpovede: 1.c, 2.b, 3.a, 4.c, 5.a, 6.c, 7.b, 8.c, 9.b, 10.a, 11.c, 12.b

Publikované z tlačenej verzie magazínu Kynologická revue č. 11/2012