Štvrťstoročie chovu hovawarta na Slovensku a 20 rokov SHK (2011)

(KR 1/2011)

Čas neúprosne letí. To všetci veľmi dobre vieme. Ale že sme za tie roky vychovali stovky jedincov (okrem toho aj deti, ktoré sa opäť venujú chovu tohto plemena – napr. Miška Červeňová), nás akosi nenásilne núti zabilancovať. Spomienok je mnoho. Mne však neprináleží hodnotiť celé toto obdobie, keďže som nebol na jeho začiatku. Od roku 1995, kedy som sa začal venovať hovawartom aj ja, môžem konštatovať, že klubová základňa, ako aj práca v SHK, je stabilná. Podieľajú sa na nej členovia výboru, aktívni členovia i rodinní príslušníci a v neposlednom rade i sponzori.
Vrátim sa ale na začiatok a načriem do archívu.

Z histórie chovu hovawartov na Slovensku

Na Slovensku, aj v bývalom Československu, chováme hovawarty od roku 1986. K prvým chovateľom u nás patrili bratia Čermanovi, ktorí doviezli sučku Jessy vom Elbflorenz. Po bonitácii uskutočnili krytie v bývalej NDR psom Falko v. Elbfolrenz a šteniatka sa narodili 10. 10. 1986 v chovateľskej stanici Tyrus, za prítomnosti p. Christy Engelhardt. Narodilo sa deväť šteniat. Žiaľ, plemenná kniha neudelila výnimku, a preto preukaz pôvodu dostali iba šiesti (Pozn.: Dnes už toto obmedzenie neplatí.): Andor, Arko (čierni), Asko, Assan, Arina a Aspa (plaví). Šteniatka z chovateľskej staniceTyrus sa rozpŕchli, čierne zmizli bez stopy, po plavom Askovi (maj. pani Svobodová) vznikla v Čechách doslova nová línia. Sučky Arina (ch. st. Maladia, ch. M. Tóthová) a Aspa (ch.st. Eilleen, ch. E. Škvařilová) mali na Slovensku niekoľko vrhov a ich mená sa často objavujú v preukazoch pôvodu mnohých našich kvalitných psov. PesAssan bol vedený skôr pracovne. V tom istom roku doviezli manželia I. a J. Mikulášovi sučku Hanni vom Fuchshain. (Ak spomíname manželov Mikulášových, ich chovateľská stanica Biely démon zostane pravdepodobne – čo do počtu odchovaných jedincov – ešte dlho neprekonaná – pozn. autora). Slovenský chov hovawartov bol založený na jedincoch z bývalej NDR. Pomocou pani Engelhardt doviezol niekoľko psov pán J. Čerman, napr. psa Tinko v. Elbflorenz, pani I. Mikulášová doviezla krásnu, aj keď tmavo plavú sučku Pearl v. d. Asseburg a  Quintu v. d. Asseburg. Zo známych plemenníkov to boli napr. Wodan v. Elbflorenz, mohutný Lino v. Elbflorenz, Charek v. d. Taubenbrűcke. Už na začiatku chovu hovawartov sa u nás na výstavách objavovali (okrem spomínaných) aj iní jedinci z bývalej NDR a z Poľska – napr. Jasper a Cäsar v. d Ehrenpforte, Cuno  v. Schwarzbach Lausitz, Dyras  Seeräuber  a i.

Pár slov Eleny Škvařilovej (ch. stanica Eilleen), ktorá je v klube dodnes, pracuje ako poradkyňa chovu a je už nestorkou nášho klubu.

Hovawartom sa venujem od roku 1986.
Prvý spoločný odchov šteniat s bratmi Čermanovcami v prvej chovateľskej stanici hovawartov na Slovensku -Tyrus – sučka Jessy vom Elbflorenznakrytá psom Falko vom Elbflorenz. Neskôr založená vlastná chovateľská  stanica Eilleen – jedna z prvých na Slovensku – zakladateľkou bola sučka Aspa Tyrus. Chovateľská stanica s názvom najprv chráneným národne, neskôr – od roku 1991, aj medzinárodne.
Aspa Tyrus odchovala 4 vrhy. Ako krycí psi boli využití Baghýr Biely démon, Back z Páralovy zahrady a Tinko vom Elbflorenz. Z posledného vrhu som si ponechala plavého psa Drakles Evil Eilleen. V roku 2007 bola chovateľská stanica preregistrovaná do Rakúska.

Ďaľšie odchovy plánujeme na z Nemecka importovanej sučke Esira vom Pfarrhof.

Andrijana Eilleen, chov. Škvařilová, maj. Baumann
ASPA TYRUS 1986-1995, najkrajšia fotka
Ja a Jessy v Elbflorenz, ch. Engelhardt II

Ďalšími známymi chovateľmi boli manželia Chudí (ch. stanica z Hlohovníka), Beladičoví (Zelené Karpaty), pán Lehocký (Leví kráľ), pani Múčková (Vrakunský háj), pán Machán (Mach-Zol), pán Marczel (Hidvig), pán Kaštiel (Alset), pán Paulus (Dlhý výbeh), pani Suroviaková (Er-Su), pani Pilátová (spod Krasína), pán Čermák Karol (Hradská hora), pán Valach (z Hornej Zábavky) a už spomínaná nestorka, pani Elena Škvařilová (ch. stanica Eilleen).

Neskôr to boli pán Kasala (z Krovia), pán Kolenčík (Indiánska maska), pán Fehér (Levie srdce), pán Horváth (zo Šarfie), pán Mišica (z Hájovne Čierny potok).

(Uvádzame chovateľské stanice, v ktorých bolo tri a viac vrhov).

Slovenský hovawart klub bol založený v roku 1991 ako súčasť SKZ, neskôr SKJ. Od r. 2001 je riadnym členom IHF (medzinárodnej federácie hovawartov).

 

Čo je Slovenský hovawart klub (SHK)

Je to združenie občanov, ktorého cieľom je riadiť chov hovawartov na Slovensku.

SHK je členom Slovenskej kynologickej jednoty (SKJ), Medzinárodnej federácie chovateľov psov (FCI), Medzinárodnej federácie chovateľov hovawartov (IHF) a Zväzu športovej kynológie (ZŠK).

Členom SHK sa môže stať na základe prihlášky každý, bez ohľadu na to, či je majiteľom hovawarta. Členstvo je dobrovoľné a individuálne. Členom sa môže stať každá osoba (nemusí byť občanom SR) vo veku nad 15 rokov. ˇZiadateľom mladším ako 18 rokov musí členstvo schváliť zákonný zástupca. O prijatí za člena rozhoduje výbor na základe písomnej prihlášky. V prípade neprijatia má žiadateľ možnosť odvolať sa na ČS, ktorá rozhodne s definitívnou platnosťou. Členstvo v SHK vzniká schválením prijatia, zaplatením členských a zápisných poplatkov.

Členmi SHK nemôžu byť chovatelia hovawartov organizovaní v kluboch, ktoré nie sú členskými klubmi FCI a IHF.

Členstvo v SHK je podmienkou pre získanie preukazov pôvodu pre šteňatá.

Každý člen SHK je pri chove povinný dodržiavať ustanovenia chovateľského poriadku, vydaného SHK.

SHK organizuje dvakrát ročne výcvikové týždňové tábory, výcvikové víkendy, klubovú a špeciálnu výstavu, zvody mladých a bonitácie, ktoré sú podmienkou pre zaradenie psa/suky do chovu.

Chovateľský poriadok – slúži pre riadenie chovu všetkých troch farebných rázov plemena a vytvára predpoklady pre trvalé zvyšovanie kvality chovateľskej práce SHK v zmysle štandardu FCI č.190/d z 21.1.1998 a uznesení IHF. Je záväzný pre všetkých majiteľov chovných hovawartov na Slovensku. Za jeho dodržiavanie sú zodpovední chovatelia a poradca chovu. Plemeno hovawart v zmysle tohto chovateľského poriadku predstavujú čistokrvné psy a suky s platným preukazom pôvodu vydaným niektorou z plemenných kníh členských alebo pridružených organizácií FCI.

Chovateľské stanice na Slovensku (aktívne)
Addavra´s crystal rain
Alamo Negro, Topoľčany
Aldeon, Liptovská Sielnica
Asiguarda, Chorvátsky Grob
Astra Lauga, Trenčín
Blond Arrow, Topoľčany
Cascata Verde, Tajov
Cicesbeo, Humenné
Čierna elegancia, Rovné
Folcrum, Neporadza
Hovastar, Prievidza
Hovi dream, Lutila
Kenachus, Žilina
Kessada, Komárno
Kráľovská stráž, Martin
Mista Jaswin, Vinosady
Neskrotná vášeň, Belušské Slatiny
Samborra, Gregorovce
Shaggy Band, Bratislava
Scorteus Mons, Žarnovica
Strážca noci, Rudina
Takavorakan, Vysoká pri Morave
Villa Rivvis, Veľké Orvište
z Badínskeho pralesa, Badín
z Kucibergu, Šajdíkove Humence
z Posonia, Ivanka pri Dunaji
z Veterného vrchu, Bratislava

Bližšie predstavenie chovateľských staníc z uvedeného zoznamu, v ktorých bolo odchovaných 3 a viac vrhov:

Aldeon, Liptovská Sielnica

chovateľ: Pavel Kuska

Hovawartom sa venuje od roku 2003, názov chovateľskej stanice jechránený od roku 2007. V rokoch 2007 – 2010 odchované 3 vrhy – 19 šteniat.

Chovná suka: Ch. BLEYS Folcrum (Ch. OZI Las Ksiezniczek x DARA Folcrum), nar. 1.6.2005, DBK 0/0.

Ďalšie sučky:
BINA Aldeon (ICh. Pusztai Pandur ZANDOR VERNON x Ch. BLEYS Folcrum) nar. 12.1.2009, splnený Zvod mladých v 8/2009, DBK 0/0, DLK A/A.

Folcrum, Neporadza

chovateľ: Jozef Pristach

Hovawartom sa venuje od roku 2001, názov chovateľskej stanice je chránený od roku 2004.
V rokoch 2004 – 2010 odchovaných 6 vrhov – 46 šteniat.

Zakladateľka chovu: Dara z Krovia (Argo Rosad x Barbie spod Krasína) nar. 2. 1. 2001.

Ďalšie chovné sučky:
Arriba z Hrabovských stájí (Ich. Attila vom Wildweibchenstein x  Ch. Gatia Kris-Ve-Mar) nar. 30. 06. 2005.

Odchovy najviac ovplyvnil plemenník: Ch. Ozi Las Ksiezniczek (Condor vom Insel Paradies x Ch. Lotta Klenot Fanusi) nar. 24. 10. 2002.

Kráľovská stráž, Martin

chovateľ: Mgr. Martina Babíková, dipl. kynológ

Hovawartom sa venuje od roku 1998, názov chovateľskej stanice jechránený od roku 2001. V rokoch 2001 – 2010 odchovaných 9 vrhov – 58 šteniat.

Zakladateľka chovu: Ch. Afrika Gora Monte (Ich. Xymo vom Gablitztal x Carioka Gold Mondeo),nar. 18.8.2002.

Ďalšie chovné sučky:
Ch. Cortina Kráľovská stráž (Ch. Artur z Duhového kopce x Ch. Afrika Gora Monte) nar. 13.6.2005
Ch. Fidži Kráľovská stráž (Ashley Vidovický kříž x Ch. Cortina Kráľovská stráž) nar. 14.5.2008

Odchovy najviac ovplyvnil plemenník: Ch. Artur z Duhového kopce (Erny plavý květ x Ch. Hexa z Páralovy zahrady), nar. 27.12.2001.

Mista Jaswin, Vinosady

chovateľ:  M. a S. Červeňové

Hovawartom sa venujú od roku 1993, názov chovateľskej stanice je chránený od roku 2002. V rokoch 2003 – 2010 odchovaných 5 vrhov (38 potomkov).

1993-2004 chovný pes Ch.Jimmy Biely démon

Zakladateľka chovu – (1998 – 2008) Winky Biely démon (Quax v.Ünglinger Tor x Puma Biely démon).

Ďalšia chovná suka:
Beast Mista Jaswin (Winky Biely démon x Keston plavý vítr) – nar. 16.3.2006
Harriet Kris-Ve-Mar – zapožičaná v roku  2007 do chov.stanice na 1 vrh.

Odchovy najviac ovplyvnili plemenníci z K-vrhu Plavý vítr.

Prehľad odchovov:

A (2003)  Winky Biely démon x Ch. Ursi Biely démon
– dcéra Ashita aktívna v chove – Chovateľská stanica Neskrotná vášeň:
Odchované 3 vrhy (A, B, C) z nich uchovnení zatiaľ 4 jedinci (Africa, Anita, Beky a Benji)

B (2006)  Winky Biely démon x Ich. Keston Plavý vítr
–  dcéra Beast aktívna v chove – Mista Jaswin F-vrh
–  syn Berserk – chovný pes, zatiaľ v chove nevyužitý

C (2007)  Harriet Kris-Ve-Mar x Ch. Calderon Moravia Hovacor
– dcéry CleomeCiri chovné, v chove zatiaľ nevyužité

D (2008)  Winky Biely démon x Ich. Kody Plavý vítr
– syn Dorian – chovný, v chove zatiaľ nevyužitý

F (2009)   Beast Mista Jaswin x Chivas z Budské samoty

Neskrotná vášeň, Belušské slatiny

chovateľ: František Salaj

Hovawartom sa venuje od roku 2003, názov chovateľskej stanice je chránený od roku 2006.

V rokoch 2007 – 2010 odchované 3 vrhy (20 potomkov).

Zakladateľka chovu –  Ashita Mista Jaswin (Winky Biely démon x Ch. Ursi Biely démon)

Ďalšia chovná suka:
Africa Neskrotná vášeň (Ashita Mista Jaswin x Ich. Kody Plavý vítr) – nar. 7. 4. 2007 – momentálne sa pripravuje na svoj prvý odchov

Prehľad odchovov:

A (2007)     Ashita Mista Jaswin x Ich. Kody Plavý vítr
Africa – chovná – pôsobí v ch.s. Neskrotná vášeň
Ch. Anita – chovná – pripravuje sa na prvý odchov v chov. stanici Hovastar

B (2008)    Ashita Mista Jaswin x Jch. Sven Gasko Prim
Beky – chovná, zatiaľ v chove nevyužitá
Batanco – doteraz najúspešnejší odchovanec – Svetový víťaz mladých 2009
(prvý pes zo slovenského chovu vôbec, ktorý získal titul Sv. víťaza)

C (2010)    Ashita Mista Jaswin x Akim Nova Merigo

TAKAVORAKAN, Vysoká pri Morave

chovateľ: Rita Horňáková&Sarkisjan Gagik

Chránený názov chovateľskej stanice je od roku 2005, v rokoch 2007 – 2010 odchované 3 vrhy – 22 šteniat

Chovné suky:
Jch. CORINA zo Šarfie (Ch. INÉZ z Hlohovníka x Ch.BARY ze Zámrsku), nar. 28.03.2004, DBK 0/0
ISIS von der Tannenmühle – import A (Ch. FANNY von der Tannenmühle x Mountain Dew DUKE LUKA, nar. 27.12.2007, DBK 0/0, DLK A/A

Bina a Bleys
« z 24 »

Pripravil Tibor Suchánek, fotografie – archív chovateľov predstavených chovateľských staníc

Publikované z tlačenej verzie magazínu Kynologická revue č. 1/2011