Stiahni zviera z ulice

(KR 11/2014)

Záchrana stratených, opustených a zneužívaných zvierat, ktoré niekto vyhodí alebo týra, sa stala oveľa jednoduchšou. Oddnes je k dispozícií nová mobilná aplikácia GobyPet. Pomocou aplikácie bude nájdené zvieratko odfotené, lokalizované a zároveň najbližšie útulky, dobrovoľníci, či dočasní opatrovatelia budú vyzvaní k záchrane. Tento projekt záchrany zvierat je jedinečný nielen na Slovensku, ale aj na svete. Tvárou a podporovateľkou celého projektu je Adela Banášová.

Aplikácia, ktorá sa vyvíjala viac ako rok v spolupráci s viacerými profesionálnymi, ale i s dobrovoľnými záchranármi, komplexne rieši záchranu zvierat. Svojimi skúsenosťami prispela k vývoju aj Slovenská aliancia na ochranu zvierat a osobným nasadením a názorom prispela k rozšíreniu aplikácie aj Adela Banášová.

 „Naším cieľom nebolo iba vytvoriť nástroj na podporu záchrany zvierat, ale odhaľovať aj týranie zvierat a nelegálne chovateľské stanice, vytvoriť platformu na efektívnejšiu spoluprácu medzi všetkými zložkami zapojenými do záchrany zvierat.“ Povedal Tibor Rečka, vedúci projektu GobyPet, a dodáva: „Druhým cieľom je dosiahnuť zmenu postavenia zvierat v legislatíve, vyvinúť tlak na kompetentných, ale aktivizovať aj bežných ľudí, ktorým nie je osud domácich miláčikov ľahostajný.“

Jednoduché ovládanie aplikácie zvládne každý majiteľ smartfónov. Dnes ich je na Slovensku okolo 900 tisíc. Potenciál využitia je teda veľký a záchrana zvierat by mohla byť efektívna. Takmer denne možno stretnúť na ulici či v obci pobehujúceho túlavého psa či mačku, ktorí nemajú základné lekárske ošetrenie, trpia hladom či zimou, nemajú domov. Aplikácia je veľmi jednoduchá, stačí zviera odfotiť, prípadne aj poskytnúť základnú starostlivosť, a sieť profesionálov, ale i dobrovoľníkov, sa môže zapojiť do záchrany. Konečným šťastným koncom je umiestnenie psíka či mačičky do nového domova. Aplikácia pomáha vyhľadať aj strateného domáceho miláčika. Princíp je veľmi podobný.

Aplikácia bude samostatne sledovať aj nahlásené prípady týrania zvierat a takzvané množiarne. Sú to nelegálne chovateľské stanice, v ktorých nie je zabezpečený pohyb psov, správna výživa, lekárska starostlivosť. Sučky sú využívané len ako „stroje“ na rodenie šteniat za účelom zárobku. Často sú zavreté v malých priestoroch bez výbehu, takže celý život žijú vo vlastných výkaloch. Šteniatka z týchto nelegálnych chovov často trpia degeneratívnymi poruchami, ktoré sú spôsobené neregulovaným množením. V aplikácií je možné nahlásiť podozrenie na množiareň, a tá je následne sledovaná. Ak sa potvrdí zlé zaobchádzanie so zvieratami, prípad riešia príslušné orgány.

Mobilná aplikácia GobyPet bola pripravená na základe všetkých atribútov práce útulkov, organizácií a dennodennej práce dobrovoľných záchranárov. Aktívny prístup k záchrane zvierat je v tomto procese stále zásadný. GoByPet pomáha v krátkom čase hľadať dočasné opatery, trvalé domovy, vytvára priestor pre adopcie, upozorňuje na nelegálnych množiteľov, informuje o legislatíve a hlavne efektívne sťahuje zvieratá z ulice.

Viac o projekte:

Facebook: https://www.facebook.com/pages/Stiahni-zviera-z-ulice/756881807684204

Publikované z tlačenej verzie magazínu Kynologická revue č. 11/2014