Štefan Pongrácz + Whisky z Jurschtavu

– tretíkrát „zlatí“!

(KR 10/2014)

„Štátni“ policajti „zdupľovali“ minuloročné 2. miesto v súťaži družstiev

V dňoch 11. a 12. septembra 2014 sa na futbalovom štadióne vo Veľkých Dvorníkoch (okres Dunajská Streda) a na vybraných pracoviskách v katastri tejto obce uskutočnili Medzinárodné preteky služobných psov ozbrojených zložiek 2014, venované pamiatke pred dvoma rokmi zosnulého policajného psovoda, výborného figuranta a nášho kamaráta, npráp. Dezidera Mecnera, ktorý bol naposledy služobne zaradený na oddelení služobnej kynológie poriadkovej polície Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave. Tohto medzinárodného preteku vo výkone služobných psov, ktorý organizačne pripravila Mestská polícia v Dunajskej Strede (najmä ppor. Csaba Csicay, podporovaný svojím náčelníkom plk. Mgr. Tiborom Csibom), sa zúčastnilo 20 psovodov ozbrojených zložiek, reprezentujúcich MsP v Prahe, MsP v Ostrave, MsP v Havířove, MsP v Nových Zámkoch, MsP v Prešove, MsP v Šamoríne, MsP v Dunajskej Strede, Magyarország Rendörség – Police, oddelenie služobnej kynológie odboru poriadkovej polície KR PZ v Nitre a DKFB security, s. r. o..

Organizátori v záujme o nestranné posúdenie výkonu služobných psov pozvali na túto medzinárodnú súťaž skúsených inštruktorov a rozhodcov policajnej kynológie – kpt. Jozefa Černáka (KR PZ v Bratislave), por. Martina Barlika z Riaditeľstva hraničnej polície Bratislava, a rozhodcu a súčasne tlmočníka z maďarčiny – práp. Jozefa Vajasa z KR PZ v Bratislave. Na rozmočenom teréne a za neustáleho dažďa skvelo plnili svoje neľahké úlohy figuranti Juraj Huber, Juraj Patai a Tihamár Bajkai.

Psovodi súťažili v šiestich súťažných disciplínach – vo cvikoch poslušnosti, revíre v objekte, blokovaní útočníka s nasadeným ochranným náhubkom, riešení výtržností, prepadnutí psovoda a zadržaní figuranta odhadzujúceho predmet.

Rozhodcovský tím po vyhodnotení bodových ziskov jednotlivcov a súťažiacich tímov rozhodol o nasledovnom poradí:

V kategórii súťaž jednotlivcov získal:
1. miesto psovod MsP v Šamoríne Štefan Pongrácz so služobným psom WHISKY z Jurschtavu (NO), ktorý súčasne získal 2. miesto za obranné práce, 2. miesto psovod MsP v Ostrave Michal Řehoř so služobným psom EXI z Hückelovy vily (BOM), ktorý súčasne získal 1. miesto za obranné práce a osobitný Pohár Dezidera Mecnera za najlepšiu obranu, 3. miesto psovod MsP v Dunajskej Strede ppor. Csaba Csicay so služobným psom OGAR Pet Keram (NO), ktorý súčasne získal 1. miesto za najlepšie vykonané cviky poslušnosti.

V kategórii súťaž družstiev získal:
1. miesto tím psovodov Mestskej polície v Prahe, v zložení – Jiří Rotsch so služobným psom CARO (NO), Daniel Suchopar so služobným psom LUCA (NO) a Michal Rezek so služobným psom RICO (NO), 2. miesto tím psovodov Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Nitre, v zložení – por. Vladimír Zlejší so služobným psom FIDO (BOM), ppráp. Juraj Hrušovský so služobným psom KUBO Polícia – Slovakia (NO) a stržm. Ferenc Závodský so služobným psom CONER (NO), 3. miesto tím psovodov Magyarország Rendörség – Police, v zložení – Anita Rétiová so služobným psom MILÁN (NO), Vivien Holové so služobným psom NEXUS (NO) a Béla Németi so služobným psom KORMOS (NO).

Víťazom súťaže v kategóriách jednotlivci a družstvá odovzdávali poháre a vecné ceny čestní hostia – starosta obce Veľké Dvorníky Ernest Tóth, primátor mesta Dunajská Streda JUDr. Zoltán Hájos, a za usporiadateľov náčelník MsP V Dunajskej Strede plk. Mgr. Tibor Csiba.

Súťažiaci, rozhodcovia a návštevníci sa zhodli, že podujatie bolo organizačne, materiálne a priestorovo vynikajúco pripravené, a úroveň jeho zabezpečenia sa vyrovnala svetovým kynologickým podujatiam.

Tretí ročník tejto medzinárodnej súťaže posudzovali skúsení inštruktori a rozhodcovia policajnej kynológie – kpt. Jozef Černák (KR PZ v Bratislave), por. Martin Barlik z RHCP Bratislava a rozhodca – tlmočník z maďarčiny, práp. Jozef Vajas z KR PZ v Bratislave.
« z 32 »

Text a foto: Mgr. Peter Nevolný

Publikované z tlačenej verzie magazínu Kynologická revue č. 10/2014