Špeciálna výstava Slovenského klubu plemena juhoruský ovčiak 2015

(KR 8/2015)

Špeciálna klubová výstava Slovenského klubu plemena juhoruský ovčiak sa konala v piatok 3. júla 2015 v malebnom, prekrásnom prírodnom prostredí v Centre jazdeckého športu v Podhrabine, ktoré je zároveň aj sídlom klubu tohto plemena.

Pre túto špeciálnu klubovú výstavu bol delegovaný medzinárodný „all round“ rozhodca, pán Tibor Havelka, ktorého prítomnosť dodala podujatiu vážnosť a bola garanciou vysoko kvalifikovaného, prísneho avšak veľmi korektného posudzovania súťažiacich jedincov. Jeho podrobné a hlasné posudzovanie bolo veľmi poučné pre prítomných kynológov, členov klubu, majiteľov psov a domácich, ako aj zahraničných návštevníkov podujatia.

V deň špeciálnej klubovej výstavy bolo v sídle klubu, v Centre jazdeckého športu Podhrabina, prítomných 11 juhoruských ovčiakov, čo je vysoký počet jedincov, s akým sa možno stretnúť len málokedy.

V rámci špeciálnej klubovej výstavy sa uskutočnila aj bonitácia zatiaľ neuchovnených jedincov klubu. Poďakovanie za odvahu patrí figurantke a zároveň dlhoročnej chovateľke juhoruských ovčiakov a profesionálnej kynologičke, pani Natálii Lunyovej z Ukrajiny.

Na podujatí súťažili jedinci z najvýznamnejších domácich, ako aj zahraničných chovateľských staníc tohto plemena.

Titul CAC získala suka z triedy otvorenej Aria, majiteľky Natálie Lunyovej. Titul Víťazky špeciálnej klubovej výstavy BOB získala suka z triedy šampiónov ICH Aria Silvalex, majiteľa Ing. Anatolija Janovského, a titul Víťaza špeciálnej klubovej výstavy BOS získal pes z triedy otvorenej Aerosmith, majiteľky Natálie Lunyovej z Ukrajiny.

Podujatie prebehlo v príjemnej priateľskej atmosfére v očarujúcom prírodnom prostredí v sídle klubu v Podhrabine za krásneho letného počasia. Vystavovatelia, ako aj hostia tohto podujatia, si mohli prezrieť aj konskú farmu a nádherný jazdecký areál.

Na tomto vydarenom podujatí bolo možné vidieť niekoľkých vynikajúcich juhoruských ovčiakov z domáceho, ako aj zahraničného chovu.

Prof. MUDr. Alexander Ostró, CSc., MBA.
Ing. Anatolij Janovský

Publikované z tlačenej verzie magazínu Kynologická revue č. 8/2015