Špeciálna výstava Bobtail, Bearded & Border collie klubu 2010

(KR 1/2011)

Výstavisko Agrokomplex v Nitre bolo aj tentokrát miestom konania Špeciálnej výstavy Bobtail, Bearded & Border collie klubu. Prebehla dňa 20.11.2010 popri Medzinárodnej výstave psov Nitracanis. Počasie bolo vcelku priaznivé, a preto nič nebránilo zdarnému priebehu výstavy. Účasť 93 psov bola pre klub,ktorý nepatrí medzi tie s vysokým počtom členov, druhou najvyššou v histórii jeho existencie. Pricestovalo mnoho zahraničných vystavovateľov z Čiech, Poľska, Rakúska, Maďarska a dokonca aj z Belgicka. K dispozícii bol veľký priestranný kruh, v ktorom mohol každý jedinec dostatočne predviesť svoj pohyb.

Víťazka ŠV BC
Víťaz plemena
Víťazka ŠV

Organizátori medzinárodnej výstavy klubu ochotne vychádzali v ústrety a príjemným spestrením bolo malé občerstvenie pre účastníkov špeciálnej výstavy. Vďaka snahe predsedníčky klubu, slečne Kataríne Bilej, boli mnohí štedrí sponzori ochotní poskytnúť ceny pre účastníkov a po prvýkrát boli vecnými cenami odmenení všetci umiestnení do štvrtého miesta, čo sa stretlo s mimoriadne pozitívnym ohlasom medzi účastníkmi výstavy. Nedá preto nespomenúť týchto ochotných sponzorov: EUKANUBA, Planéta zvierat, PROFIKOZMETIKA, LUKKA, BARKINGHEADS, chovateľská stanica bearded colií BELONG TO YOU (pani Horvath z Rakúska) a aj samotná predsedkyňa klubu, slečna Katarína Bilá (chovateľská stanica Bearded colií DELINE).

Pozvanie na posudzovanie prijal rozhodca z Anglicka, pán Kevin Young, ktorý bol v minulosti chovateľom Bearded collie a od roku 1981 sa aktívne venuje výkonu rozhodcu pre exteriér. Pán Young je rozhodcom pre exteriér na Championship shows (ako u nás MV) a posudzoval už i na najvýznamnejšej výstave sveta – Crufts – v roku 2001. Rozhodcovskú činnosť však nevykonával len v Anglicku, ale aj v mnohých krajinách Európy. Už viac než 25 rokov sa zaoberá organizovaním výstav ako tajomník North East of England Working and Pastoral Breeds (klub Severovýchodného Anglicka pracovných a pastierskych plemien), ktorý dvakrát ročne usporadúva veľkú výstavu v New Castle. Je tiež členom výboru Scottish Kennel Club.

Víťaz plemena BOC
Best in Show
rozhodca Kevin Young

Svoj voľný čas využíva aj organizovaním seminárov ohľadom pracovných plemien pre English Kennel Club. Tie sú určené pre budúcich rozhodcov.

Najpočetnejšie zastúpeným plemenom boli Border collie, ktorých sa zúčastnilo 54. Víťazkou špeciálnej výstavy bola suka Locheil Be True z pôvodom z Anglicka. Víťazi mladých boli pes Diamond of Whitecastle Black Jack z Maďarska a suka Highland Rose Tennant z Čiech. Najkrajším jedincom, a teda aj víťazom plemena, sa stal pes menom Diamond of Whitecastle Andree, ktorého chovateľom a zároveň majiteľom je pán Marosán Györgi z Maďarska.

Druhým najpočetnejšie zastúpeným plemenom boli Bearded collie, ktorých majitelia prihlásili na „špeciálku“ – v celkovom počte 30. Najkrajším jedincom, čiže víťazom plemena (BOB), sa stal pes zo slovenského chovu Black Cooper Del Dorado chovateľky a spolumajiteľky Blanky Pásztóovej. Tento psík oslovil rozhodcunatoľko, že mu udelil aj titul najkrajší jedinec výstavy (BIS). Najkrajšou slečnou tohto plemena bola víťazka špeciálnej výstavy, opäť suka zo slovenského chovu,  Z´Belong To You Kasiterit chovateľky Moniky Mikšíkovej, majiteľky pani Gabriely Horvath z Rakúska. Víťazom mladých bol pes Honeytaste Hotter Than Hell pani Zdenky Melekovej z Čiech.

Bobtailov sa, žiaľ, zúčastnilo len 9. Najkrajším jedincom plemena (BOB) sa stal impozantný psík Manrose Plaisir D´Amour zo švajčiarskeho chovu, majiteľov z Maďarska. Rovnako krásna bola aj víťazka špeciálnej výstavy Familytree Girl Talk majiteľky pani Eriky Pekárovej.

BIS Puppy
BIS Junior
BIS veterán
Najkrajší pár

Pre zhrnutie, najkrajšími z najkrajších (čiže BISovia) boli:

BIS BABY – najkrajším šteniatkom výstavy sa stala Border collia menom Nan Gulden Land majiteľa pána Kumpolca Stanislava.
BIS PUPPY – najkrajším dorastomsa stal veľmi nádejný psík plemena Bearded collie, City Slicker Kasiterit majiteľky a chovateľky Moniky Pilnej – Mikšíkovej.
BIS JUNIOR  – psík Bearded collie Honeytaste Hotter Than Hell pochádzajúci zo Švédska, pani Zdenky Melekovej z Čiech.
BIS Veterán – najkrajší z najstarších – Bearded collie Benedikt Vanilka majiteľky Nikoly Kopečnej.
BIS – NAJKRAJŠÍM jedincom výstavy sa stal Black Cooper Del Dorado (Bearded collie) chovateľky Blanky Pásztóovej.

Vďaka patrí všetkým vystavovateľom za účasť, sponzorom za štedré ceny, organizátorom za prácu. Blahoželáme víťazom a česť porazeným.

Organizačný výbor verí, že sa opäť na ďalšej, tentokrát klubovej výstave so zadávaním titulu Klubový víťaz, opäť zídu priaznivci týchto plemien v minimálne tak hojnom počte, ako na novembrovej špeciálnej výstave.

Monika Pilná

Publikované z tlačenej verzie magazínu Kynologická revue č. 1/2011