ProBiotic LIVE – záruka živých probiotických baktérií

(KR 2/2011)

V tráviacom trakte spoločenských zvierat je prítomných 10-krát viac bakteriálnych buniek, ako je celkový počet buniek v tele zvieraťa. Medzi črevnou mikrobiálnou populáciou a zvyškom tela sa nachádza len veľmi tenká bunečná bariéra, preto je dôležité udržiavať v tomto prostredí priateľské vzťahy a rovnováhu. Podávaním dobrých baktérií – probiotík – v krmive sa Vám podarí tento stav docieliť.

Pre dosiahnutie spoľahlivého efektu probiotík v krmive je potrebné splniť tri podmienky.
Proiotiká musia byť konzumované životaschopné, mať dokumentované výhody a probiotická baktéria musí byť v čase konzumácie vo vysokej koncentrácii.

Spoločnosť Bacterfield vyvinula unikátnu technológiu, zachovávajúcu životaschopnosť probiotických ingrediencií počas procesu výroby krmiva, ktorá spolu s riadne vedecky dokázanými a zdokumentovanými parametrami vlastnými vybranému kmeňu baktérií zaručuje životaschopnosť probiotických baktérií v potrebnej, prospešnej a efektívnej koncentrácii po dobu 15 mesiacov.

Touto technológiou pripravené krmivo spotrebované v priebehu 15 mesiacov skladovania obsahuje vysokú koncentráciu živých probiotických zložiek, zaručuje ich schopnosť prežiť i pri prechode kyselinovou bariérou žalúdka a vedie ku kolonizácii čreva živými probiotickými baktériami.

rozvrátená mikroflóra

Pre dosiahnutie požadovaného efektu a posilnenie schopnosti probiotických baktérií osídliť črevo záujmových zvierat obsahujú produkty LIVE i prebiotické prísady (FOS), ktoré sú tiež pridávané do krmiva. Prebiotiká sú zložité karbohydráty alebo cukry, nachádzajúce sa prirodzene v potravinách s vyšším podielom vlákniny. Pre dobré (probiotické) baktérie sú zdrojom energie, ktorý ich posilňuje a pomáha im v boji proti zlým baktériám, ktoré môžu byť v čreve prítomné.

mikroflóra v rovnováhe

Na trhu pre psov je dostupných mnoho krmív a produktov uvádzajúcich obsah probiotických ingrediencií, väčšinou však obsahujú mŕtve (neživotaschopné) probiotické baktérie, ktoré sa v čreve logicky nemôžu rozmnožiť. Zároveň existujú štúdie (Van Beerlen, 2009) poukazujúce na fakt, že konzumácia mŕtvych probiotických baktérií môže viesť k negatívnej stimulácií imunitného systému, spôsobujúcej zápalovú odpoveď – na rozdiel od podporného zdravotného efektu dosiahnutého konzumáciou živých probiotických baktérií.

K vyššie uvedeným skutočnostiam je potrebné dodať, že na zachovanie vyváženej črevnej mikroflóry a dosiahnutie správnych zdravotných benefitov u domácich miláčikov je vhodné konzumovať probiotické krmivo denne.

Aram Kazarjan, Technical manager Bacterfield

Predstavujeme Vám ProBiotic LIVE – revolučné krmivo pre psy

ProBiotic LIVE nemožno zaradiť medzi triedu ako prémium či super prémium – svojimi vlastnosťami totiž vytvára celkom novú kategóriu FUNKČNÝCH PROBIOTICKÝCH KRMÍV.

Probiotické mikroorganizmy Enterococcus faecium, obsiahnuté v ProBiotic LIVE, pochádzajú z medzinárodne uznanej zbierky kultúr NCIMB a boli vybrané pre svoju schopnosť plniť konkrétne funkcie v tráviacom trakte hostiteľa. Výskumy a štúdie ukazujú, že probiotický účinok je dosiahnutý pri priemernej koncentrácií 109 jednotiek tvoriacich kolóniu (CFU) životaschopných probiotických baktérií na kilogram kompletného krmiva. Podľa patentovanej formuly obsahujúcej práve toto množstvo bola zostavená línia produktov ProBiotic LIVE: Puppy, Adult Chicken&Rice, Adult Lamb&Rice, Adult Salmon&Rice, Senior. Chovateľskú a veterinárnu radu nájdete pod názvom Formula ProBiotic, neváhajte sa opýtať: +421 944 937 397.

Publikované z tlačenej verzie magazínu Kynologická revue č. 2/2011