Slovenská canisterapia vytvára tradíciu!

(KR 6/2013)

Liečba so psom

V Ružomberku sa začiatkom mája (3. a 4. 5. 2013) konala v poradí už druhá Jarná konferencia o aktivitách a terapii s asistenciou psov – canisterapii, s medzinárodnou účasťou. Podtémou konferencie tentokrát boli Aktivity a terapia s asistenciou psov (canisterapia) ako inovatívny prístup v pomáhajúcich profesiách. Pripravila ju Výcviková škola Doggie (Bratislava) a Katedra sociálnej práce Inštitútu edukológie a sociálnej práce Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity (Prešov) v spolupráci s Výcvikovým združením Hafík (České Budějovice), neziskovou organizáciou Zmysel života (Žilina) a s podporou Kliniky alternatívnej medicíny Terra Medica (Bratislava).

Konferencia nadväzuje na predchádzajúce Semináre o canisterapii v Belušských Slatinách (v rokoch 2010 a 2011) a prvý ročník Jarnej konferencie v Ružomberku (v roku 2012). Canisterapeuti tak zakladajú tradíciu odborných konferencií a tentoraz pokročili opäť o krôčik ďalej. Tohtoročná konferencia mala významný vedecký rozmer. Okrem canisterapeutiek a canisterapeutov so svojimi psími ko-terapeutmi na konferenciu zavítali aj akademičky z oblasti spoločenských a behaviorálnych vied. Okrem prednášok a odborných prezentácií bol program tradične doplnený o workshopy, v rámci ktorých boli v praktickej rovine predstavené konkrétne oblasti práce so psami v edukačnom a terapeutickom kontexte. Cieľom bolo vytvoriť priestor pre prezentáciu aktuálnych trendov a identifikáciu možností inovácií v profesionálnom prístupe k aktivitám a terapii s asistenciou psov (canisterapii) s dôrazom na využitie v zariadeniach sociálnej, edukačnej a zdravotníckej sféry. Zároveň konferencia vytvára platformu pre rozvoj profesionálnych vzťahov a spolupráce medzi jej účastníkmi a účastníčkami. Aj takýmto spôsobom chcú organizátori konferencie prispieť k zvýšeniu odbornosti a profesionalizácii služieb v tejto oblasti.

Hlavným zámerom organizátorov konferencie bolo najmä pripraviť podujatie určené rôznym skupinám účastníkov – tak výskumníkom a pedagógom, ako aj praktikom, študentom a širokej verejnosti so záujmom o oblasť aktivít a terapie s asistenciou psov (canisterapiu) a vytvoriť priestor pre prezentáciu výskumných zistení i praktických skúseností z oblasti aktivít a terapie s asistenciou psov v podmienkach Slovenskej republiky a ďalších európskych krajín a hľadanie odpovedí na súvisiace otázky. Príspevky a prezentácie, ktoré na konferencii odzneli, budú aj tento rok k dispozícii v zborníku z konferencie.

Už na minuloročnej konferencii začala vznikať databáza poskytovateľov canistereapie, ktorú je možné nájsť na stránke www.zootherapy.eu. Organizátori konferencie však znova vyzývajú všetky poskytovateľky a poskytovateľov, ktorí majú záujem o zaradenie do databázy, aby nezostali anonymní, ale aby dali o sebe vedieť. Kontaktovať môžu priamo Výcvikovú školu Doggie (www.doggie.sk), ktorá bola hlavným organizátorom konferencie. Ideálnou formou kontaktu je e-mailová komunikácia na adresu doggie@doggie.sk.

Veríme, že začatá tradícia „jarných konferencií o aktivitách a terapii s asistenciou psov“ bude pokračovať aj v nasledujúcich rokoch.

PhDr. Denisa Šoltésová, PhD.

Publikované z tlačenej verzie magazínu Kynologická revue č. 6/2013